-
Kurs for bedrifter og virksomheter

Energi- olje, gass og fornybar

BI har et anerkjent fagmiljø som jobber med energisektoren og alle skiftene den står overfor. Bærekraft, endringsledelse og samfunnsansvar er bare noen av områdene der vi kan bidra med oppdatert forskning og verdifull kunnskap.

Et sterkt fagmiljø innen energi

Olje- og energiselskapene er sentrale drivkrefter for innovasjon og teknologisk utvikling. Bransjen står overfor strategiske utfordringer og det kreves ny kompetanse for å realisere forflytninger av arbeidskraft, fremme innovasjon og utvikle nye forretningsmodeller. 

Selv om vi vet hvilke næringer Norge kan bli markedsledende innenfor, er det fortsatt uklart hva vi skal leve av etter oljen.

Det økte behovet for energi gir utfordringer på nye områder. Disse utfordringene vil være blant annet bærekraftig transformasjon (ESG), tilpasning til endrede markedsforhold, kunnskapsmangel på viktige områder og cybersikkerhet.

BI har forskere i verdensklasse og et anerkjent fagmiljø og som dekker energisektoren, bærekraft, endringsledelse og samfunnsansvar. Vi setter forskning i en sammenheng som gir deg og dine kolleger muligheten til å utvide deres forståelse, basert på ekspertisen til BIs fagmiljø. 

BI har opprettet et eget Advisory Council for the Energy and Ocean Sector. Her samhandler sentrale aktører fra sektoren, partene i arbeidslivet og BI med å utvikle studietilbud og forskningsområder BI bør satse på. Arbeidet skal bidra til at BIs tilbud til energisektoren er relevant og godt forankret i næringen.

Hvilke fagområder legger vi vekt på?

Vi kan levere flere ferdige kurspakker, men vi kan også sette sammen et opplegg som passer til de behovene dere har. Da finner vi sammen ut hvilke fagområder vi bør inkludere, og hvilke deler av fagmiljøene vi bør trekke inn. 

Dette er noen av områdene vi tilbyr kurs og kompetanseheving innen:

 • Ledelse, endringsledelse
 • Dilemmatrening og systemtenkning
 • Endringskapasitet
 • Strategi og forretningsmodeller
 • Cybersikkerhet og terrortrusler
 • Sirkularitet og sirkulærøkonomi
 • Prosjektledelse
 • Risikostyring og HMS
 • Kommunikasjon og retorikk
 • Bærekraft i daglig drift (operativ)
 • Bærekraftig finans
 • Taksonomi og klimaregnskap
 • Lov og rettspraksis for nytt regelverk og samarbeid
 • Etikk og ledelse ved bruk av kunstig intelligens
 • Verdikjeder og logistikk

Slik lager vi skreddersydde kurs og kompetanseprogram

Vi starter alltid med å kartlegge hva dere ønsker og hva virksomheten har mest behov for. Deretter identifiserer vi hvilke fagområder og faglige vi bør involvere. 

Ønsker du mer informasjon?

Ta personlig kontakt eller fyll ut dine ønsker i kontaktskjema.

Bilde av Sigrid Tofte Røiri
Bilde av Sigrid Tofte Røiri

Sigrid Tofte Røiri

sigrid.t.roiri@bi.no
Tlf: 982 34 874