Pris

Bachelor­studier og årsenheter

Priser studieåret 2019-2020

Priser studieåret 2019-2020

Studier på heltid:

Bachelorstudier 1. år 2. år 3. år
Bachelor of Business Administration 82 400 82 400 82 200
Bachelor of Business Analytics 82 400    
Økonomi og administrasjon 67 000 67 000 71 200
Økonomi og forretningsjus 67 000 67 000 71 200
Eiendomsmegling 67 000 82 400 89 600
Entreprenørskap 67 000 67 000 71 200
Finans 67 000 67 000 71 200
Regnskap og revisjon 67 000 67 000 71 200
Markedsføringsledelse 67 000 67 000 71 200
Retail Management (varehandelsledelse) 67 000 67 000 71 200
Internasjonal markedsføring 67 000 67 000 86.800
Creative Industries Management 67 000 67 000 71 200
Digital kommunikasjon og markedsføring 67 000 67 000 71 200
Organisasjonspsykologi, HR og ledelse 67 000 67 000 71 200
Økonomi og ledelse / Siviløkonom 67 000 67 000 71 200

Årsenhet:

Årsenhet Heltid 1.år Deltid 1. år
Bedriftsøkonom 67 000 19 750 per semester
Markedsøkonom 67 000 19 750 per semester

Studier på deltid:

Bedriftsøkonom, Markedsøkonom 1. trinn deltid/4 semestre 19 750 per semester
Høyskolekandidat 2. trinn deltid/4 semestre 19 750 per semester 
Bachelor i økonomi og administrasjon 3. trinn deltid/4 semestre 19 750 per semester