-
Pris

Bachelor­studier og årsenheter

Priser studieåret 2024-2025


Studier på heltid:

Heltidsprisene gjelder for hele året, fordelt på to semestre.

 
2024-2025
     
Bachelorstudier 1. år 2. år 3. år
Bachelor of Business Administration 99 400 99 400 99 400
Bachelor of Data Science for Business 99 400 99 400 99 400
Bachelor of Digital Business 99 400 99 400 99 400
Økonomi og administrasjon 81 000 81 000 81 000
Økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning 81 000 81 000 81 000
Forretningsjus og økonomi 81 000 81 000 81 000
Eiendomsmegling, jus og økonomi 81 000 82 400 82 400
Forretningsutvikling og entreprenørskap 81 000 81 000 81 000
Finans 81 000 81 000 81 000
Markedsføringsledelse 81 000 81 000 81 000
International Management 81 000 81 000 99 400
Ledelse av kreativ næring 81 000 81 000 81 000
Digital kommunikasjon og markedsføring 81 000 81 000 81 000
Organisasjonspsykologi, HR og ledelse 81 000 81 000 81 000
Økonomi og ledelse / Siviløkonom 81 000 81 000 81 000
Rettsvitenskap 81 000 81 000 81 000

Studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området

På grunn av nye retningslinjer fra regjeringen må studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits som begynner på studier fra høsten 2023, være forberedt på å betale ytterligere 30 % av studieavgiften ved Handelshøyskolen BI.

Vær oppmerksom på at økningen ikke gjelder for utvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner eller studenter som allerede er i gang med et studieprogram ved BI, med eksisterende studiekontrakt.


Årsenhet:

Heltidsprisene gjelder for hele året, fordelt på to semestre.

  2024-2025 2024-2025
Årsenhet Heltid 1. år Deltid 1. år
Bedriftsøkonom 81 000 22 800 per semester
Markedsøkonom 81 000 22 800 per semester


Studier på deltid:

    2024-2025
Bedriftsøkonom, Markedsøkonom 1. trinn deltid/4 semestre 22 800 per semester
Høyskolekandidat 2. trinn deltid/4 semestre 22 800 per semester 
Bachelor i økonomi og administrasjon 3. trinn deltid/4 semestre 22 800 per semester 
Bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning 3. trinn deltid/4 semestre 22 800 per semester