Pris

Bachelor­studier og årsenheter

Priser studieåret 2018-2019

Priser studieåret 2018-2019

Studier på heltid:

Bachelorstudier 1. år 2. år 3. år
Bachelor of Business Administration 80.000,- 79.400,- 79.400,-
Økonomi og administrasjon 65.000,- 68.800,- 68.800,-
Økonomi og forretningsjus 65.000,- 68.800,- 68.800,-
Eiendomsmegling 65.000,- 86.600,- 86.600,-
Entreprenørskap og økonomi 65.000,- 68.800,- 68.800,-
Finans 65.000,- 68.800,- 68.800,-
Regnskap og revisjon 65.000,- 68.800,- 68.800,-
Markedsføringsledelse 65.000,- 68.800,- 68.800,-
PR og markedskommunikasjon 65.000,- 68.800,- 68.800,-
Retail Management (varehandelsledelse) 65.000,- 68.800,- 68.800,-
Internasjonal markedsføring 65.000,- 68.000,- 83.800,-
Creative Industries Management 65.000,- 68.800,- 68.800,-
Økonomi og ledelse / Siviløkonom 65.000,- 68.800,- 68.800,-

Årsenhet:

Årsenhet Heltid 1.år Deltid 1. år
Bedriftsøkonom 65.000,- 19.100,- per semester
Markedsøkonom 65.000,- 19.100,- per semester

Studier på deltid:

Bedriftsøkonom, Markedsøkonom 1. trinn deltid/4 semestre 19.100,- per semester
Høyskolekandidat 2. trinn deltid/4 semestre 18.300,- per semester 
Bachelor i økonomi og administrasjon 3. trinn deltid/4 semestre 18.300,- per semester