Pris

Siviløkonom­studiet

Prisene presentert her er for studieåret 2018-2019, alle årstrinn.

Priser Siviløkonomstudiet studieåret 2018-2019

Prisene presentert her er for studieåret 2018-2019, alle årstrinn.

1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
65 000,- 68 800,- 68 800,- 82 500,-* 82 500,-*

*Prisen på masterdelen av studiet er for interne søkere med en Bachelor fra BI.

Prisen for eksterne søkere uten en Bachelor fra BI er:

4. år 5. år
94 000,- 94 000,-

Studieavgiften dekker deltakelse i forelesninger og ordninær eksamensavgift. Kontinuasjon dekkes ikke. Utgifter til bøker, annet nødvendig undervisningsmateriell og eventuelle studieturer kommer i tillegg.