-
Pris

Siviløkonom­studiet

Prisene presentert her er for studieåret 2023-2024, alle årstrinn.

Priser Siviløkonomstudiet studieåret 2023-2024

1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
77 200,- 77 200,- 77 200,- 98 400,-* 98 400,-*

*Prisen på masterdelen av studiet er for interne søkere med en Bachelor fra BI.


Prisen for eksterne søkere uten en Bachelor fra BI er:

4. år 5. år
114 200,- 114 200,-

 

Studieavgiften dekker deltakelse i forelesninger og ordinær eksamensavgift. Kontinuasjon dekkes ikke. Utgifter til bøker, annet nødvendig undervisningsmateriell og eventuelle studieturer kommer i tillegg.

Studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området

Den 29. november 2022 vedtok den norske regjeringen et statsbudsjett som inkluderte en økt studieavgift for søkere fra land utenfor EØS/EFTA eller Sveits. Denne gruppen må derfor regne med et påslag på 30 % på prisene over, for studier med oppstart fra og med høsten 2023.

Prisøkningen gjelder ikke for innvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner. Vi vil oppdatere med mer informasjon etter hvert.