-
Pris

Siviløkonom­studiet

Prisene presentert her er for studieåret 2022-2023, alle årstrinn.

Priser Siviløkonomstudiet studieåret 2022-2023

1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
72 400,- 72 400,- 72 400,- 92 400,-* 92 400,-*

*Prisen på masterdelen av studiet er for interne søkere med en Bachelor fra BI.

Prisen for eksterne søkere uten en Bachelor fra BI er:

4. år 5. år
107 200,- 107 200,-

Studieavgiften dekker deltakelse i forelesninger og ordinær eksamensavgift. Kontinuasjon dekkes ikke. Utgifter til bøker, annet nødvendig undervisningsmateriell og eventuelle studieturer kommer i tillegg.