Pris

Siviløkonom­studiet

Prisene presentert her er for studieåret 2020-2021, alle årstrinn.

Priser Siviløkonomstudiet studieåret 2020-2021

Prisene presentert her er for studieåret 2020-2021, alle årstrinn.

1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
69 000,- 69 000,- 69 000,- 88 000,-* 88 000,-*

*Prisen på masterdelen av studiet er for interne søkere med en Bachelor fra BI.

Prisen for eksterne søkere uten en Bachelor fra BI er:

4. år 5. år
102 000,- 102 000,-

Studieavgiften dekker deltakelse i forelesninger og ordinær eksamensavgift. Kontinuasjon dekkes ikke. Utgifter til bøker, annet nødvendig undervisningsmateriell og eventuelle studieturer kommer i tillegg.