-
Pris

Siviløkonom­studiet

Prisene presentert her er for studieåret 2024-2025, alle årstrinn.

Priser Siviløkonomstudiet studieåret 2024-2025

Prisene gjelder for hele året, fordelt på to semestre.

  1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
Siviløkonom 81 000,- 81 000,- 81 000,- 103 200,-* 103 200,-*

*Prisen på masterdelen av studiet er for interne søkere med en Bachelor fra BI.


Prisen for eksterne søkere uten en Bachelor fra BI er:

4. år 5. år
119 600,- 119 600,-

 

Studieavgiften dekker deltakelse i forelesninger og ordinær eksamensavgift. Kontinuasjon dekkes ikke. Utgifter til bøker, annet nødvendig undervisningsmateriell og eventuelle studieturer kommer i tillegg.

Studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området

På grunn av nye retningslinjer fra den regjeringen må studenter fra utenfor EU/EØS og Sveits som begynner på studier høsten 2023, være forberedt på å betale ytterligere 30 % av studieavgiften ved Handelshøyskolen BI.

Vær oppmerksom på at økningen ikke gjelder for utvekslingsstudenter fra våre partnerinstitusjoner eller studenter som allerede er i gang med et studieprogram ved BI, med eksisterende studiekontrakt.