Pris

Siviløkonom­studiet

Prisene presentert her er for studieåret 2021-2022, alle årstrinn.

Priser Siviløkonomstudiet studieåret 2021-2022

1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
70 000,- 70 000,- 70 000,- 89 400,-* 89 400,-*

*Prisen på masterdelen av studiet er for interne søkere med en Bachelor fra BI.

Prisen for eksterne søkere uten en Bachelor fra BI er:

4. år 5. år
103 600,- 103 600,-

Studieavgiften dekker deltakelse i forelesninger og ordinær eksamensavgift. Kontinuasjon dekkes ikke. Utgifter til bøker, annet nødvendig undervisningsmateriell og eventuelle studieturer kommer i tillegg. Det tilkommer også en avgift per semester for medlemskap i studentsamskipnaden på ditt studiested.