Pris

Siviløkonom­studiet

Prisene presentert her er for studieåret 2019-2020, alle årstrinn.

Priser Siviløkonomstudiet studieåret 2019-2020

Prisene presentert her er for studieåret 2019-2020, alle årstrinn.

1.år 2.år 3.år 4.år 5.år
67 000,- 67 000,- 71 200,- 85 400,-* 85 400,-*

*Prisen på masterdelen av studiet er for interne søkere med en Bachelor fra BI.

Prisen for eksterne søkere uten en Bachelor fra BI er:

4. år 5. år
97 200,- 97 200,-

Studieavgiften dekker deltakelse i forelesninger og ordninær eksamensavgift. Kontinuasjon dekkes ikke. Utgifter til bøker, annet nødvendig undervisningsmateriell og eventuelle studieturer kommer i tillegg.