-
Bachelor + master

Siviløkonom

Liker du å dypdykke i detaljene og virkelig forstå hvilke faktorer som får verden til å gå rundt? Tittelen siviløkonom er faglig anerkjent, og med denne femårige utdannelsen vil du stille sterkt i kampen om de mest attraktive stillingene.

Hva lærer du?

Siviløkonomistudiet er en bred og allsidig utdanning, som legger stor vekt på analytisk og strategisk tenkning. Du må like å oversette data, teori og tidligere erfaringer til innsikt bedrifter og organisasjoner kan bruke for å tilpasse seg en verden i stadig endring. Studiet tar dagens utfordringer på alvor, og tar innover seg at bærekraft, lønnsomhet og innovasjon henger tett sammen. Studiet kobler økonomisk tenkning med bærekraft og globale utfordringer.

Kunnskap om bærekraft er relevant og etterspurt i markedet, og et viktig element for å forstå hvordan dagens globale økonomi henger sammen. Skal du bidra til å skape mer bærekraftige virksomheter er det nødvendig med bærekraftige forretningsmodeller. Ved å forstå økonomi, kan vi bedre forstå hvilke valg som både er lønnsomme for oss selv, hverandre og verden. Bærekraftig verdiskaping krever effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og evne til omstilling.

Studiet har en internasjonal orientering og har tett kontakt med næringslivet gjennom alle fem årene. Du vil også lære om hvordan internasjonale markeder utvikler seg, og hvordan selskaper møter internasjonal etterspørsel.

Dette er noen av temaene du vil lære om:

  • Mikroøkonomi og makroøkonomi. Hva er grunnen til at noen priser stiger mens andre faller? Og hva forklarer utviklingen i lønnsomhet i ulike næringer? og En av de viktigste evnene til en siviløkonom er å kunne forstå økonomi på et overordnet nivå. Du vil lære hvordan den globale økonomien henger sammen.
  • Finans. Lær deg hvordan bedrifter blir finansiert, og hvordan du kan analysere lønnsomhet.
  • Forretningsjus. Du vil få en grunnleggende forståelse for jus, som er viktig for å forstå hvordan lover og regler påvirker næringslivet.
  • Strategi. Få innsikt i hvordan strategier utformes, og opparbeid deg en evne til å tenke langsiktig og strategisk. 
Logoer

Best i Norge!

Siviløkonomutdanningen ved BI er rangert til Norges beste ifølge Financial Times!

Kurseksempler

Ark med grafer
Ark med grafer

Lær grunnleggende sannsynlighetsregning og grunnleggende klassisk statistikk som benyttes til å analysere risiko og usikkerhet innen finans og samfunnsøkonomi. 

Tall på en skjerm
Tall på en skjerm

Lær om vedvarende økonomisk vekst, konjunkturbevegelser og økonomiske kriser, arbeidsledighet, prisstigning og utenriksøkonomi. 

Graf som går oppover
Graf som går oppover

Lær hvordan bedrifter og individer oppnår økonomiske resultater gjennom sine valg, og få en forståelse av hvordan samfunnets ressurser fordeles i en markedsøkonomi.

Illustrasjon av pc, analyse og kalkulator
Illustrasjon av pc, analyse og kalkulator

Lær statistiske metoder, regresjon og analyse for å kvantifisere økonomiske sammenhenger.

Bachelor + master = siviløkonom 

Siviløkonomstudiet er et femårig løp. Etter tre år vil du ha fullført bachelordelen av studiet. Avslutter du studiet etter tre år har du en bachelor i økonomi og ledelse. Ønsker du siviløkonom-tittelen fortsetter du videre på masterdelen av studiet.

Som de fleste masterprogram på BI, foregår masterdelen av siviløkonomstudiet på engelsk. Da heter det Master of Science in Business. Dette er et krevende studium, men det gir deg det beste mulige utgangspunktet for din karriere, og du står igjen med en bred og ettertraktet kompetanse.

Ønsker du å bli siviløkonom og er basert i Bergen? Du kan ta en bachelor i økonomi og administrasjon i Bergen og deretter søke deg inn på Master of Science in Business for å oppnå siviløkonomtittelen. Master of Science in Business tilbys i Oslo.

Hva kan du bli?

Etter fullført utdanning har er du en attraktiv og bred kompetanse som åpner opp for mange ulike karriereveier. Du kan jobbe innen økonomi, rådgivning og shipping, eller du kan jobbe med ledelse. En av fire toppledere i Norge har utdannelse fra BI. Mange av disse er siviløkonomer, siden ferdighetene man får fra dette studiet egner seg godt til en lederrolle.  

Noen eksempler:

  • Analyse. Evnen til å håndtere og tolke store datasett er verdsatt i de aller fleste bransjer.
  • Bank og finans. Jobb med aksjer, investeringer, eller med finansiell rådgiving.
  • Consulting. Bruk den økonomiske ekspertisen din til å hjelpe andre bedrifter optimalisere driften sin.
  • Shipping. Kunnskapen du får innen strategi og økonomi passer veldig godt i shippingbransjen, hvor perspektivene er langsiktige og investeringene er verdt mange millioner.

Her er noen gode eksempler på hva du kan bli etter fullførte fem år:

Isak Brevik Category Manager Mars Norway The analytical insight in the world of consumer goods
Faraz Seyedi Analyst Kameo Democratizing the financial markets

Muligheter i studietiden

Som student på dette studiet har du mulighet til å reise bort et semester med utveksling, eller få praktisk erfaring ved å ta et internship.

Du får velge mellom disse alternativene to ganger: i løpet av det andre året av bachelorgraden, og i det siste året på mastergraden.

Stipend

Har du et høyt karaktersnitt fra videregående? Da kan du søke på et stipend som dekker skolepenger for siviløkonomstudiet.

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

Siviløkonomstudiet er et femårig løp som avslutter med en mastergrad. Hvis du vil fortsette med studiene kan vurdere å ta en doktorgrad - det første steget til en akademisk karriere.

Vi tar gjerne en prat med deg hvis du lurer på noe. BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav til MSc-programmer kan endres fra år til år.

 

Har du allerede en bachelor?

Har du en annen bachelorgrad fra BI, en annen høyskole eller universitet, kan du eventuelt kvalifisere direkte til masterdelen av Siviløkonomstudiet på BI. Les mer om dette og opptakskrav på siden for Master of Science in Business.

Blå bakgrunn med stjerner

Hvilken bachelorgrad passer deg best?

Studieomaten er en test som gir deg et bedre utgangspunkt for å velge riktig. Den gir deg en rangering av heltidsstudier som kan passe for hvem du er, og det du vil i fremtiden.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

2. År

  • 60 studiepoeng (stp)

Vår

3. År

  • 60 studiepoeng (stp)

Praktisk informasjon

Bachelorstudiene har prioritert søknadsfrist 15. april. Du må søke innen da for å være sikker på å få din søknad vurdert. For studier med ledig kapasitet tar vi i mot søknader også etter 15. april.