Bachelor + master

Siviløkonom

Liker du å ha dypdykke i detaljene og virkelig forstå hvilke faktorer som får verden til å gå rundt? Lyst til å lære hvordan du kan bruke den forståelsen til å bidra i den globale utviklingen? Det femårige siviløkonomistudiet gir deg det forspranget du trenger.

Hva lærer du?

Siviløkonomistudiet er en bred og allsidig utdanning, som legger stor vekt på analytisk og strategisk tenkning. Du må like å oversette data, teori og tidligere erfaringer til innsikt bedrifter og organisasjoner kan bruke for å tilpasse seg en verden i stadig endring. Bli med og innovér og form gode løsninger for morgendagens samfunn.

Studiet har en internasjonal orientering, og har tett kontakt med næringslivet gjennom alle fem årene. Tittelen siviløkonom er faglig anerkjent, og du vil stille sterkt i kampen om de mest attraktive arbeidstakerne. Mulighet for valgkurs og fordypninger gjør at du kan spisse kompetansen din underveis i studiet. 

Siviløkonomistudiet gir deg faglig den bredden du trenger. Du vil for eksempel lære om:

 • Internasjonale markeder. Hvordan markeder utvikler seg, og hvordan selskaper møter internasjonal etterspørsel.
 • Mikroøkonomi. Hva er grunnen til at noen priser stiger mens andre faller? Og hva forklarer utviklingen i lønnsomhet i ulike næringer?
 • Finans. Lær deg hvordan bedrifter blir finansiert, og hvordan du kan analysere lønnsomhet.
 • Forretningsjus. Du vil få en grunnleggende forståelse for jus, som er viktig for å forstå hvordan lover og regler påvirker næringslivet.
 • Strategi. Få innsikt i hvordan strategier utformes, og opparbeid deg en evne til å tenke langsiktig og strategisk.
 • Makroøkonomi. En av de viktigste evnene til en siviløkonom er å kunne forstå økonomi på et overordnet nivå. Du vil lære hvordan den globale økonomien henger sammen.

Siviløkonomstudiet er et femårig løp. Det betyr at du studerer på bachelornivå i tre år, før du rykker opp til master. Dette er et krevende studium, men det gir deg det beste mulig utgangspunktet for din karriere.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Det er en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på info@bi.no.

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.

Overgangen til master

Etter tre år vil du ha fullført bachelordelen av siviløkonomstudiet, og være klar til å gå videre til masteren. Der vil du kunne velge mellom syv såkalte majors, som lar deg spesialiserer deg i det fagområdet du syntes er interessant. 

Som alle masterprogram på BI, foregår masterdelen av siviløkonomstudiet på engelsk. Da heter det Master of Science in Business. Du kan lese mer om det på våre engelske sider.

Muligheter i studietiden

Som student på dette studiet har du mulighet til å reise bort et semester med utveksling, eller få praktisk erfaring ved å ta et internship.

Du får velge mellom disse alternativene to ganger: i løpet av det andre året av bachelorgraden, og i det siste året på mastergraden.

Stipend

Har du et høyt karaktersnitt fra videregående? Da kan du søke på et stipend som dekker skolepenger for siviløkonomstudiet.

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Spørsmål om studier?

Motta nyheter fra BI

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

Hva kan du bli?

Siviløkonomstudiet kan gi deg mange karriereveier. Bredden og allsidigheten gjør deg attraktiv i de fleste bransjer.

Noen eksempler:

 • Ledelse. En av fire toppledere i Norge har utdannelse fra BI. Mange av disse er siviløkonomer, siden ferdighetene man får fra dette studiet egner seg godt til en lederrolle.
 • Analyse. Evnen til å håndtere og tolke store datasett er verdsatt i de aller fleste bransjer.
 • Bank og finans. Jobb med aksjer, investeringer, eller med finansiell rådgiving.
 • Consulting. Bruk den økonomiske ekspertisen din til å hjelpe andre bedrifter optimalisere driften sin.
 • Departementene. Mange statlige departementer har et stort behov for de analytiske ferdighetene du får med dette studiet.
 • Shipping. Kunnskapen du får innen strategi og økonomi passer veldig godt i shippingbransjen, hvor perspektivene er langsiktige og investeringene er verdt mange millioner.

Hva kan du studere videre?

Siviløkonomstudiet er et femårig løp som avslutter med en mastergrad. Hvis du vil fortsette med studiene kan vurdere å ta en doktorgrad - det første steget til en akademisk karriere.

Har du allerede en bachelor?

Hvis du har tatt en bachelorgrad fra en annen høyskole eller universitet kan du kvalifisere direkte til masterdelen av siviløkonomstudiet på BI. Les mer om dette og opptakskrav på siden for master i økonomi og ledelse.

STIPEND FOR SIVILØKONOMER

Har du høye ambisjoner og jobber målrettet mot dine fremtidsdrømmer? Da kan du søke om stipend for å få dekket skolepengene for å ta en siviløkonomgrad på BI.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 44 konkurransepoeng (47 hvis du ikke har førstegangsvitnemål) for å komme inn på dette studiet. I tillegg må du dokumentere kunnskaper i matematikk tilsvarende matematikk R1 eller S1 + S2.

Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

}

Pris

 • 1. år kr 69.000,-
 • 2. år kr 69.000,-
 • 3. år kr 69.000,-
 • 4. år kr 88.000,- *
 • 5. år kr 88.000,- *

Prisene gjelder for studieåret 2020/21 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig. 

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

*Eksterne søkere til masterdelen av siviløkonomstudiet: 4. og 5. år kr 102.000,-

Når kan jeg søke?