-
Stipender

Stipend for siviløkonomer

Handelshøyskolen BI ønsker å støtte opp om morgendagens ledere og belønne hardt arbeid og dedikasjon med et akademisk stipend!

Har du høye ambisjoner og jobber målrettet mot dine fremtidsdrømmer?

Du har arbeidet hard og dine karakterer reflekterer det. Vi ønsker å belønne dine akademiske resultater med et stipend til BI.

Hva dekker stipendet?

Stipendet dekker 100% av skolepengene for deg som tar det 5-årige siviløkonomstudiet dersom studenten opprettholder de akademiske progresjonskravene for stipendmottakere.