-
Stipender

Stipend for siviløkonomer

Handelshøyskolen BI ønsker å støtte opp om morgendagens ledere!

Har du høye ambisjoner og jobber målrettet mot dine fremtidsdrømmer?

Da kan du søke om stipend for å få dekket skolepengene for å ta en siviløkonomgrad på BI. Vi deler ut opp til fem stipender i året.

Stipendet dekker 100% av skolepengene for deg som tar det 5-årige siviløkonomstudiet.

Hvem kan få stipend?

Du må ha minimum 5,3 i karaktersnitt (GPA) på ditt vitnemål fra videregående skole. Vi tillater tilleggspoeng inkludert i minimumskravet, men kun realfagspoeng fra R1+R2 = 1,5 poeng og S1+S2 = 1,0 poeng. Vi vurderer også søkere som har tatt opp fag og forbedret karakterer.

For at du skal få beholde stipendet hvert år, alle 5 år, så stiller vi krav til din studieprogresjon. Det vil si at du må fullføre og bestå alle kurs, samt oppnå en GPA på B for å opprettholde stipendiet.

Du er også forventet å stille opp på ambassadøraktiviteter for Handelshøyskolen BI, maksimum 50 timer i året, så du må ha kapasitet til dette ved siden av studiene.

Det er kun vitnemålet/dokumentasjonen som gir søker opptak til studiet som vurderes når stipend tildeles.

Hvordan søker jeg?

Du søker om stipendet samtidig som du søker om studieplass på BI. I vår søkerweb skal du laste opp følgende:

  1. Din CV
  2. Beskrivelse av deg selv og din begrunnelse og motivasjon for å søke stipendet

Beskrivelsen skal inneholde dine tanker om hvorfor nettopp du bør motta stipendet, hvorfor du har valgt å studere til siviløkonom og dine fremtidige ambisjoner. Beskrivelsen skal ikke være lenger enn max en A4 side.

Skriv også hvilken e-post adresse og telefonnummer du vil være tilgjengelig på i juli.

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen for våre fem stipender er 15. april.

For deg som avslutter videregående våren og får vitnemål til sommeren, så søker du om stipend innen 15. april og ettersender ditt vitnemål når du mottar det, senest 27. juni.

Når tildeles stipendene?

Stipendene tildeles i midten av juli og det vil bli gitt en (1) ukes svarfrist.