-
Stipender

Stipend for siviløkonomer

Handelshøyskolen BI ønsker å støtte opp om morgendagens ledere og belønne hardt arbeid og dedikasjon med et akademisk stipend!

Har du høye ambisjoner og jobber målrettet mot dine fremtidsdrømmer?

Du har arbeidet hard og dine karakterer reflekterer det. Vi ønsker å belønne dine akademiske resultater med et stipend til BI.

Hva dekker stipendet?

Stipendet dekker 100% av skolepengene for deg som tar det 5-årige siviløkonomstudiet dersom studenten opprettholder de akademiske progresjonskravene for stipendmottakere.

Kvalifisering

 • Kandidater med sterke akademiske resultater og som får tilbud om opptak i Siviløkonom programmer
 • Du må ha minimum 5,3 i karaktersnitt (GPA) på vitnemål fra videregående skole
 • Vi tillater tilleggspoeng inkludert i minimumskravet, men kun realfagspoeng fra R1 + R2 = 1,5 poeng og S1 + S2 = 1,0 poeng
 • Vi vurderer også søkere som har tatt opp fag med forberedte karakterer
 • Vi er åpne for søknader fra alle nasjonaliteter som kvalifiserer til Siviløkonomstudiet

Scholarship Award

Stipendet dekker 100% av skolepenger for deg som tar 5-årige siviløkonomstudiet. Studenten må møte de akademiske progresjonene som kreves for å beholde stipendet igjennom deres studium.

Slik søker du

 • Søk på stipendet samtidig som du søker opptak via den digitale søkeportalen på bi.no.
 • Skriv et søknadsbrev på maks en side om hvorfor du burde motta stipendet. Stipendet blir utgitt basert på akademisk Merit, ikke basert på økonomisk behov.
 • Last opp teksten markert «Scholarship» i din digitale søknad for opptak.
 • Du kan også inkludere din CV
 • Skriv også hvilken e-post adresse og telefonnummer du vil være tilgjengelig på frem til juli
 • Søknaden vil kun bli vurdert etter at du har sendt inn en fullstendig studiesøknad
 • Søkere som er på sitt siste år på videregående skoler må sende inn sitt vitnemål så fort de blir tilgjengelig i juni og innen 27. juni.

Søknader sendt via e-post vil ikke bli vurdert.

Søknader som blir sendt etter fristen vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist

15. april: Søk opptak til studiet innen 15. april og søkere må sende inn sitt vitnemål innen 27. juni.

BI har sjenerøse stipender for bachelorstudier. Det er en høy konkurranse om disse stipendene. Hvert år så er det et høyere antall søkere enn antall stipender tilgjengelig som utdeles.

 • Handelshøyskolen BI ønsker å bygge opp et mangfoldig og internasjonalt studiemiljø.
 • Kun søkere som har sendt inn en søknad til spesifikke bachelor programmer og har søkt som beskrevet over vil bli vurdert.
 • BI vil sikre fordelingen av stipender på tvers av bachelorprogrammer.
 • BI har rettigheten til å utdele stipender basert på institusjonelle prioriteringer som kan inkludere å prioritere spesifikke bachelor programmer, mangfold og kjønnsbalanse, eller land.
 • Alle søkere vil bli vurdert basert på sitt vitnemål og søknadsbrev.
 • Andre faktorer som kan påvirke søknaden kan være andre akademiske oppnåelse, utenom faglige prestasjoner og andre personlige oppnåelser.

Informasjon om stipendtildelinger

 • Tilbudet vil bli send ut i juli.
 • Kandidater vil ha en uke på å akseptere tilbudet.
 •  Stipendet må aksepterer innen den satte fristen på tilbudet. Stipend som ikke blir akseptert innen fristen vil bli trukket og gitt videre til en annen kandidat.
 • Grunnet høyt nivå på søkere vil kun kandidater som får et tilbud bli varslet/informert om søknadsprosessen.

Stipendvedtak kan ikke påklages.

Akademiske kriterier

Alle kandidater må møte de akademiske progresjons kravene for å beholde sitt stipend.

 • Full studieprogresjon (30 ECTS) hvert semester
 • Minimum gjennomsnittskarakter på B basert på BI ECTS skala etter et gjennomført akademisk semester.
 • Kandidater som mottar et Siviløkonom stipend må være forberedt på å være «BI ambassadører», som vil si å være talsmenn, bidra inn i rekrutteringstiltak og promoter et godt studiemiljø. Detailer rundt disse ansvarsområdene vil bli spesifisert i kontrakten.

Vær oppmerksom:

 • Du vil ha muligheten til å søke på flere enn et stipend, men Handelshøyskolen BI kun utdele ett stipend per student.
 • Stipend tilbudene er knyttet til akademisk program og campus, stipend er ikke overførbart.
 • Kandidater som allerede har en bachelorgrad, vil ikke bli prioritert i søknadsprosessen.

Kun kandidater som er tatt opp til Siviløkonomstudiet med studiestart høst 2023 vil bli vurdert for dette stipendet.