-
Bachelorstudier

Økonomi og administrasjon

Lyst til å ta en fleksibel og allsidig utdannelse med mange muligheter underveis og etter studiene? Fordyp deg i temaer du interesserer deg for, som for eksempel forretningsutvikling, prosjektledelse, investeringsanalyse eller samfunnsøkonomi.

Vi har fått mange søkere til dette programmet for studiestart høsten 2024. Det er derfor nå fullt ved campus Trondheim og Bergen (1.år).

Søk heltid campus eller nett

Bachelor i økonomi og administrasjon kan du ta på heltid over 3 år enten på campus eller nettbasert.

 

Søk nå

Nettbasert gjennomføring

Du kan studere bachelor i økonomi og administrasjon på nett og gjennomføre studiet trinn for trinn. Du kan søke dette studiet på heltid eller deltid.

Les mer og søk

Hva lærer du?

I en verden som endrer seg raskt er grunnleggende økonomi- og virksomhetsforståelse viktigere og mer relevant enn noen gang. Økonomi påvirker små og store beslutninger og er med på å forme enkeltindivider og samfunn. Uavhengig av bransje eller stilling, så vil du trenge kunnskap om økonomi.

Studiet tar dagens utfordringer på alvor, og tar innover seg at bærekraft og lønnsomhet henger tett sammen. Ved å forstå økonomi, kan vi bedre forstå hvilke valg som både er lønnsomme for oss selv, hverandre og verden. Bærekraftig verdiskaping krever effektiv ressursutnyttelse, innovasjon og evne til omstilling. I tillegg må vi ha god innsikt i det etiske og juridiske grunnlaget for ansvarlig forretningsvirksomhet. Men bærekraft handler også om forvaltning av menneskelige ressurser, der verdiskaping betinger god ledelse og et trygt, motiverende og helsefremmende arbeidsmiljø.

Arbeidsgivere trenger kandidater med et bredt spekter av kunnskap, ferdigheter og ressurser, godt tilpasset både dagens og fremtidens utfordringer. Ta en fleksibel utdanning, som gjør at du kan stige i gradene i bedrifter og organisasjoner, og være med på å skape varige verdier.

Dette er noen av temaene du lærer om: 

 • Forretningsforståelse. Hvordan skaper bedrifter verdier, og hva baseres de økonomiske og strategiske beslutningene på?
 • Samfunnsperspektiv.  Hvordan henger bedriftens virksomhet sammen med de store linjene og endringene i samfunnet, både lokalt, nasjonalt og globalt?
 • Kritiske og analytiske ferdigheter. Hvordan skille nyttig fra unyttig informasjon, og hvordan analysere og bruke denne informasjonen til å ta økonomiske og strategiske beslutninger? 

Kurseksempler

Forretningsjus image
Forretningsjus image

Tilegn kunnskap om de viktigste rettslige reguleringene for at en virksomhet skal kunne operere i et marked, samt en innføring i hvordan reglene skal tolkes.

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner image
Kommunikasjon for ledere og organisasjoner image

Få grunnleggende innsikt i hvordan kommunikasjon fungerer og skaper lønnsomme organisasjoner, og utvikle ferdigheter for å forstå, fungere, og lede bedre i organisasjoner.

Statistikk for økonomer image
Statistikk for økonomer image

Lær hvordan du planlegger og gjennomfører undersøkelser og tolker analyseresultater ved å bruke statistiske metoder og dataverktøy. 

Finansiell styring image
Finansiell styring image

Tilegn deg grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter slik at du forstår finansielle problemstillinger og kan gjennomføre enkle analyser, ta riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte.

Hvorfor velge dette studiet?

Engasjerende forelesninger og kvalitetsundervisning er noe vi streber etter å tilby. Vi er opptatte av at du skal bygge en solid kompetanse som gjør deg relevant for fremtidens arbeid. I videoen nedenfor beskriver en student, en faglig fra BI og en fra næringslivet sitt perspektiv på hvorfor du bør velge en bachelor i Økonomi og administrasjon ved BI.

Hvorfor velge bachelor i økonomi og administrasjon?

Hva kan du bli?

Den faglige bredden innen økonomi og administrasjon gjør deg kvalifisert til en rekke stillinger både i det private næringslivet og i det offentlige. Du vil underveis i studiet løse reelle caser og opparbeide deg relevant kunnskap om dagsaktuelle utfordringer. 

Du kan jobbe innen mange spennende områder, inkludert:

 • Finansiell rådgiving. Gi kunder og bedrifter råd om hvordan de kan forbedre sin økonomi. Du kan jobbe i en bank eller drive din egen virksomhet.
 • Prosjektledelse. Bruk kunnskapene dine til å planlegge, gjennomføre, og evaluere prosjektarbeid. Denne stillingen er relevant i de aller fleste bransjer, fra reklame til offentlig sektor.
 • Ledelse. Med innsikt fra dette studiet har du gode muligheter til å jobbe deg mot en lederstilling. 
 • Analyse. Dykk ned i tallene og finn nye innsikter for bedriften du jobber for.
Linda Ngo Regnskapskonsulent KLP Eiendom Regnskapskonsulent hos KLP Eiendom
Ånor Karaca Prosjektleder Atea Full fart fremover

Muligheter i studietiden

Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse.

Fleksibilitet

Om du vurderer å studere økonomi, og ønsker deg et solid grunnlag for videre masterstudier eller spennende jobbmuligheter, så er økonomi og administrasjon et godt valg. I tillegg til å tilegne deg kompetanse og ferdigheter innenfor populære fagområder som markedsføring, finans, ledelse og regnskap, kan du også bygge og tilpasse graden din ut ifra egne interesser og behov, basert på våre valgkurs-, internship- og utvekslingsmuligheter. Etter det første året er det også mulig å søke seg over til BBA (i Oslo), Bachelor in Business Administration, om du vil styrke dine internasjonale muligheter, samt forbedre engelskferdighetene dine. BBA er også det eneste bachelorstudiet som tilbyr spesialisering 3.året innenfor finans, internasjonal business eller shipping. Du kan søke opptak til andre året uten at du må ta noen ekstra kurs.

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

Med en bachelorgrad i økonomi og administrasjon er du i utgangspunktet kvalifisert for de fleste masterprogrammer i inn- og utland.

Master of Science på BI. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i økonomi og administrasjon kvalifiserer du faglig sett direkte til følgende studier: 

I tillegg tilbyr vi valgkurs som lar deg kvalifisere direkte til Quantitative Finance eller master i forretningsjus og økonomi og andre mastergrader. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene. BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav til MSc-programmer kan endres fra år til år.

Ønsker du å ta en mastergrad ved siden av jobb har vi flere spennende programmer:

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Nettbasert gjennomføring

Studiet kan gjennomføres på både heltid og deltid via nettstudier. 

Deltid: Studiet inneholder tre trinn, som hvert gir 60 studiepoeng og gjennomføres over to år (fire semestre) i stedet for ett år (to semestre). Du kan ta hvert trinn separat uten å binde deg til hele studiet. 

Blå bakgrunn med stjerner

Hvilken bachelorgrad passer deg best?

Studieomaten er en test som gir deg et bedre utgangspunkt for å velge riktig. Den gir deg en rangering av heltidsstudier som kan passe for hvem du er, og det du vil i fremtiden.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Søk heltid campus eller nett

Bachelor i økonomi og administrasjon kan du ta på heltid over 3 år enten på campus eller nettbasert.

 

Søk nå

Nettbasert gjennomføring

Du kan studere bachelor i økonomi og administrasjon på nett og gjennomføre studiet trinn for trinn. Du kan søke dette studiet på heltid eller deltid.

Les mer og søk

Praktisk informasjon

Bachelorstudiene har prioritert søknadsfrist 15. april. Du må søke innen da for å være sikker på å få din søknad vurdert. For studier med ledig kapasitet tar vi i mot søknader også etter 15. april.