-

Hva kan jeg bli?

Full fart fremover

Digitalisering fører til mer og mer effektivisering og automatisering. Ånor Karaca jobber ikke bare med dette, men sørger også for fremdriften i prosjektene.

Ånor Karaca

Stilling: Prosjektleder

Arbeidsgiver: Atea

Bachelor i Økonomi og Administrasjon

IT-selskapet Atea tilbyr alt fra tradisjonelle IT-løsninger, til robotisering, AI, digitalisering og automatisering. Kundene er både skoler, staten, Forsvaret og private bedrifter. Selskapet har to dusin kontorer i Norge med over 1600 ansatte, i tillegg til avdelinger i utlandet.

– Som prosjektleder har jeg ulike arbeidsoppgaver, ofte er det snakk om interne prosjekter som handler om effektivisering av bedriften, forteller Ånor.

Dette gjøres i alt fra håndtering av e-poster til oppfølging av kontrakter. Normalt må for eksempel kundenes innbetalinger kontrolleres manuelt, men det er også mulig å sikre at ingenting blir glemt ved å automatisere rutiner, forklarer den unge prosjektlederen.

Ånor leverer også støttefunksjoner for kolleger slik at de kan lage analyser og rapporter. Arbeidet er variert, og han treffer stadig nye personer gjennom fysiske og digitale møter. For øyeblikket er han involvert i to større prosjekter.

– I det ene er jeg delprosjektleder og passer på kommunikasjonen med brukerne. Det gjelder en kommune som skal oppgradere 600 datamaskiner med nytt operasjonssystem. Dermed er det mange ansatte som trenger informasjon om fremdriften og hvordan det nye systemet virker.

– Det andre prosjektet som jeg er involvert i, gjelder en kunde som skal ha et arrangement i utlandet for tre hundre utstillere innen utdanning. Da hjelper vi til med planlegging og ordner også alt det tekniske, slik som projektorer og datautstyr.

Må tenke business

– Jeg leder en god del prosjekter internt og noen få eksternt. Tidvis får jeg anledning til å sette sammen folk til møter, og da tenker jeg på hvem som passer sammen sosialt og hvem som kan utfylle hverandre faglig. Som prosjektleder må jeg aller mest passe på fremdriften. Hvis ikke jeg tar initiativer, purrer på folk og holder kommunikasjonen i gang, kan det stoppe opp eller vi kan få forsinkelser, fortsetter Ånor.

Når det er god stemning i et møte og begge parter er fornøyde, er det lett å tenke at alt er på plass, men Ånor er opptatt av å følge opp det forretningsmessige aspektet. Avtalene må alltid bety noe økonomisk for Atea.

– I tillegg må man tenke generelt: Er det mulig å lage bedre rutiner som tar vare på de økonomiske aspektene? Kan noe digitaliseres eller automatiseres? Det er også slike ting jeg jobber med.

De fleste i Atea er ingeniører eller har utdannelse innen IT. Det er ikke mange økonomer utenom i økonomiavdelingen. Det er kanskje derfor Ånor jobber endel sammen med regionledelsen hvor han er med på å kaste ball i prosjekter og planleggingsarbeid.

– Min holdning er å bidra der jeg kan. Arbeidsplassen er artig og givende når jeg kan jobbe med mye forskjellig, avslutter Ånor.

Økonomi og Administrasjon