-
Masterstudier

Regnskap og revisjon

Tilegn deg den regnskapsforståelsen og kompetansen som trengs for å ha en sentral ansvarsrolle og kunne påvirke vekst og utvikling i selskaper. Med denne utdannelsen vil du kunne jobbe innenfor et bredt spekter av virksomheter og bransjer.

Hvis du heller vil søke på Master i regnskap og revisjon +1, kan du gjøre det via denne siden:

Hva lærer du?

Dette studiet gir deg dybdekunnskap om regnskap og revisjon – fagområder som er viktige ledelsesverktøy i dag. Master i regnskap og revisjon er et to årig profesjonsstudium, med fokus på blant annet disse fagområdene: Revisjon og regnskap, forretningsjus, verdsetting og bærekraft. Du vil lære om revisjonsteori og metode, analyse av årsrapport, bærekraftsrapportering, skatt- og avgiftsrett, selskapsrett og teknikker for å vurdere lønnsomhet og verdsetting av foretak.

De faglige på master i regnskap og revisjon på BI er de fremste innen regnskap, revisjon, skatt og selskapsrett og bærekraftsrapportering i Norge, så du lærer fra noen av de beste på dette feltet. I tillegg bidrar eksterne eksperter som kursforelesere. Med denne kompetansen og utdannelsen blir du en attraktiv kandidat innen revisjon, regnskap, bærekraftsrapportering og rådgivning.

Godkjenning som statsautorisert revisor

Dette studiet vil gi deg et solid faglig grunnlag i regnskap og revisjon som sammen med praktisk erfaring vil gjøre deg kvalifisert til å søke godkjen­ning som statsautorisert revisor. En fullført master i regnskap og revisjon med karakter C eller bedre i alle fag er et av kravene for å oppnå godkjenning som revisor. I tillegg må du ha minst tre års variert praksis i revisjon av årsregnskap, bestått praksisprøve, god vandel og ha orden i egen økonomi.

Ta en titt på disse kurseksemplene

En person som skriver og regner på en kalkulator samtidig
En person som skriver og regner på en kalkulator samtidig

Få den nødvendige forståelse av de teoretiske og metodiske vurderinger og verktøy en ekstern revisor trenger for å kunne gjennomføre revisjon av finansielle regnskap i en tid hvor regnskapsdata og -informasjon i økende grad digitaliseres.

En rettshammer, med skyskrapere foran
En rettshammer, med skyskrapere foran

Få en generell innføring i juridisk metode, norsk regnskapsrett og lovbestemmelsene som definerer revisors rammebetingelser og hvordan de er tilknyttet internasjonale rettskilder, blant annet EU-retten.

Bøker stablet
Bøker stablet

Tilegn deg avansert kunnskap om viktige temaer innenfor IFRS, som inntektsføring, immaterielle eiendeler, avsetninger, tap ved verdifall og skatt, samt virksomhetssammenslutninger og konsernregnskap.

En pc på papirer ved siden av en pc
En pc på papirer ved siden av en pc

Get in-depth knowledge on European Sustainability Reporting Standards (ESRS), focusing on environmental, social, and governmental reporting issues, and develop the skills to actively contribute to the production and audit of consistent sustainability reports.

Hvorfor velge dette studiet?

Engasjerende forelesninger og kvalitetsundervisning er noe vi streber etter å tilby. Vi er opptatte av at du skal bygge en solid kompetanse som gjør deg relevant for fremtidens arbeid. I videoen nedenfor beskriver en student, en faglig fra BI og en fra næringslivet sitt perspektiv på hvorfor du bør velge en Master i Regnskap og revisjon ved BI.

Hvorfor velge master i regnskap og revisjon?

Lurer du på hvilket masterprogram som er den perfekte matchen for deg? Bruk 4 minutter og ta vår Master-quiz!

Karrieremuligheter

Målet med studiet er at du skal oppnå et høyt nivå av kunnskap innen regnskap og revisjon. Dette åpner for mange muligheter både i Norge og internasjonalt, og kompetansen kan gi deg mange jobbmuligheter. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med:

  • Revisjon og regnskap: Det er mange muligheter i revisjonsselskaper, men også i ulike økonomi- og business controller-funksjoner i både store og mellomstore selskaper.
  • Rådgivning: Kunnskap om foretaksstyring og økonomi er svært relevant i ulike rådgivningsmiljøer som bistår næringslivet med optimalisering av prosesser og forretningsdrift.
  • Strategi: Med en solid forretningsforståelse og strategikunnskap vil du ha muligheter til å jobbe med både forretningsutvikling og strategi, enten i spennende gründerbedrifter eller i større selskap.
Vibeke Moss Revisor Deloitte En sosial tallknuser

Generelle muligheter

Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet:

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Fleksibelt utdanningsløp

To obligatoriske kurs fra første semester tilbyr en alternativ eksamensmulighet på slutten av andre semester. Du kan velge å utsette skriftlig eksamen i november/desember eller ha et nytt eksamensforsøk, og fullføre første året av studiene uten forsinkelser.

Kun ett kurs har undervisning i januar og februar i andre semester. Kurset har alternativ gjennomføring og eksamensmulighet i august/september. Alternativ gjennomføring innebærer selvstudie basert på videomateriale og samlinger. Du kan søke om å ta dette kurset og gjennomføre eksamen i starten av første semester, eller etter andre semester.

Forelesninger på MRR er vanligvis på 2 timer. I tillegg får du tilgang til læringsmateriale tilsvarende en times undervisning pr. forelesningsøkt, som kan gjennomføres uavhengig av timeplanlagt undervisning. 

De fleste forelesningene i mange av kursene som +1 studenter må ta er tilgjengelige også gjennom streaming og/eller som videopptak:

I 2023-2024 gjelder dette for:

Forelesninger i obligatoriske kurs som ikke holdes digitalt planlegges gruppert på én og samme dag.

Vi tar forbehold om endringer. 

+1 modell

Har du allerede fullført og bestått en relevant mastergrad? Da kan du gjennom vår 1-årige +1 modell bygge på din eksisterende utdannelse for å få tittelen master i regnskap og revisjon. Enkelte må påregne å ta tilleggskurs, dette vurderes i behandling av søknad om opptak.

Kurs som tilbys som enkeltkurs

Opptakskrav og pris

Praktisk informasjon