Masterstudier

Regnskap og revisjon

Med inngående regnskapsforståelse får du en solid plattform, enten ambisjonen din er å få deg en spesialist- eller lederstilling.

Hva lærer du?

Dette studiet gir deg dybdekunnskap om regnskap og revisjon – fagområder som er viktige ledelsesverktøy i dag.

Regnskap og revisjon er et komplekse temaer, der det er mange trinn på stigen. Dette er et toårig profesjonsstudium, med fokus på blant annet disse fagområdene:

  • Revisjon og regnskap: Du vil lære om revisjonsteori og metode, finansiell rapportering, og analyse av årsrapport.
  • Forretningsjus: Her vil du bli kjent med områder som er spesielt relevant for revisorer, samt emner som skatt- og avgiftsrett og selskapsrett.
  • Verdsetting: Du lærer blant annet teknikker for å vurdere lønnsomhet og anvende disse til verdsetting av foretak.

Kursene i økonomiske fag gjennomføres i hovedsak på engelsk, mens kursene i juridiske fag gjennomføres på norsk.

Studieplan

Dette er studieplanen for 2018-2020, utredet for å gi studentene anledning til å fordype seg i fagene de er interessert i.

  • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
  • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
  • Valgkurs Kurs du velger selv.

Valgkurs våren 1. studieår:

Valgkurs høsten 2. studieår:

Muligheter i studietiden

Du kan tilpasse studiet etter dine interesser. I det første studieåret har du mulighet til å ta valgkurs innen det fagfeltet du er mest interessert i.

*I andre studieåret kan du velge mellom å reise på utveksling, eller spesialisere deg videre med valgkurs.

Utveksling

Studer ved en av våre partnerskoler i utlandet! Les mer om hvorfor du kan reise på utveksling og hvor du kan dra.

Les mer

Spørsmål om studier?

Ring meg

Karrieremuligheter

Målet med studiet er at du skal oppnå et høyt nivå av kunnskap innen regnskap og revisjon, med alle de mulighetene det åpner for både i Norge og internasjonalt. Kompetansen kan gi deg mange jobbmuligheter, for eksempel innen:

  • Revisjon og regnskap: Det er mange muligheter i revisjonsselskaper, men også i ulike økonomi- og business controller-funksjoner i både store og mellomstore selskaper.
  • Rådgivning: Kunnskap om foretaksstyring og økonomi er svært relevant i ulike rådgivningsmiljøer som bistår næringslivet med optimalisering av prosesser og forretningsdrift.
  • Strategi: Med en solid forretningsforståelse og strategikunnskap vi du ha muligheter til å jobbe med både forretningsutvikling og strategi, enten i spennende gründerbedrifter eller i større selskap.

+1 modell

Har du allerede fullført og bestått en relevant mastergrad? Da kan du gjennom vår 1-årige +1 modell bygge på din eksisterende utdannelse for å få tittelen master i regnskap og revisjon. Enkelte må påregne å ta tilleggskurs, dette vurderes i behandling av søknad om opptak.

Søknad og opptak

Lær mer om opptaksprosessen og hvordan du kan søke.

Praktisk informasjon

Søk nå