-
Kurs masternivå

Jus for revisorer

I dette kurset vil du lære om sentrale juridiske emner som revisor forutsettes å ha kunnskap om.

Lær om sentrale rettsområder og om generell juridisk metode. Etter å ha fullført dette kurset skal du kunne vurdere regelverket innen revisors yrkesutøvelse, og videre kunne identifisere rettslige problemstillinger innen fagområdene som kurset dekker, slik at du kan kommunisere godt med jurister.

Dette kurset inngår i graden Master i regnskap og revisjon.

Emneoversikt

Juridiske emner står svært sentralt i revisors arbeidsoppgaver og kurset omfatter en generell innføring i juridisk metode. Kurset dekker også norsk regnskapsrett og lovbestemmelsene som definerer revisors rammebetingelser, herunder hvordan disse er tilknyttet EU-retten. Videre dekker kurset bokføringsloven og insolvensrett.

Praktisk informasjon

Timeplan