-
Opptakskrav

Master i regnskap og revisjon

Denne siden beskriver de spesifikke opptakskravene for dette programmet.

I tillegg må du oppfylle de generelle opptakskravene for Master of Science.

1. Krav til utdanning

1.1. Bachelorgrad som opptaksgrunnlag
Fullført Bachelor i Økonomi og Administrasjon (BØA), eller bachelor med minimum 90 studiepoeng innenfor økonomiske fag, revisjon, forretningsjus eller finans.

1.2. Mastergrad som opptaksgrunnlag
Søkere med mastergrad med hovedvekt på økonomiske fag eller finans kan tas opp på dette grunnlaget. Har du mastergrad i rettsvitenskap eller juridisk embetseksamen kan du også søke, forutsatt at du har en spesialisering eller masteroppgave i et emne innenfor ett av spesialiseringsfagene på Master i regnskap og revisjon. Associate Dean for studiet vurderer i hvert enkelt tilfelle om fagkombinasjonen din er tilstrekkelige for opptak.

2. Krav til fagsammensetning og karakterer

Uansett om det er bacheloren eller masteren din som utgjør opptaksgrunnlaget, må graden som utgjør opptaksgrunnlaget inneholde minimum 90 studiepoeng innenfor fagområder som bedrifts- og samfunnsøkonomi, finans, strategi, metode, revisjon og forretningsjus. Du må ha minimum karakteren C i de 90 studiepoengene som utgjør kvalifiserende fag.

I tillegg må gjennomsnittskarakteren på graden som utgjør opptaksgrunnlaget være minimum 3,5 på ECTS karakterskalaen (tilsvarer halvparten B og halvparten C). Denne nettsiden beskriver hvordan vi beregner gjennomsnittskarakter (GPA). 

2.1 Arbeidserfaring kan kompensere for lavere GPA
Har du gjennomsnittskarakter mellom 3,0 og 3,50 og i tillegg minimum 3 års relevant arbeidserfaring kan du søke om opptak. Arbeidserfaringen må være fulltid (eventuelt deltid over flere år som til sammen utgjør 3 år fulltid) og dokumenteres med arbeidsattest. Arbeidsattesten må inneholde:

  • Start- og sluttdato for arbeidsforholdet
  • Stillingsbrøk
  • Fullt navn til firmaet
  • Dato, fullt navn og stilling til den som har signert attesten

Dersom du har karaktersnitt på 3,5 eller høyere, trenger du ikke sende inn dokumentasjon på arbeidserfaring. 

3. Utenlandsk utdanning

Vitnemål med andre karakterskalaer vil bli konvertert til ECTS-skalaen. Se denne nettsiden for informasjon om hvordan vi konverterer utenlandske karakterer.  

Dersom du har tatt utdanningen din i utlandet må du dokumentere norskkunnskaper og ta GMAT-testen. Her finner du informasjon om tilleggskrav til søkere med utenlandsk utdanning.  

4. Rangering av søkere

Ved flere kvalifiserte søkere enn studieplasser vil søkerne bli rangert etter GPA og søknader som sendes innen 1. mars vil bli prioritert. I særlige tilfeller kan det ved utvelgelsen også legges vekt på andre kriterier. 

 


Sist oppdatert 1. mars 2024