-
Kurs masternivå

Skatterett, fordypning

Dette kurset gir deg en solid forståelse av skattereglene om selskaper.

Det vil bli lagt hovedvekt på internasjonale spørsmål. Studentene skal ha inngående kunnskap om skatteavtaler, herunder forholdet mellom nasjonal skatterett og skatteavtaler. Videre skal studentene ha god forståelse for internprisingsregelverket. Dette gjelder både reglene i norsk rett og i skatteavtalene. EU-rettens betydning for nasjonal skatterett er også viktig. Det er særlig reglen om de fire frihetene og statsstøtteregelverket som er sentrale.

Dette kurset kan inngå som en del av Master i regnskap og revisjon.

Emneoversikt

  • Inn- og utflytting
  • Bostedsbeskatning
  • Skatteavtaler
  • Kredittregler
  • NOKUS-regler (CFC)
  • Internprising
  • Omgåelse
  • EØS-skatterett
  • Internasjonal skatteplanlegging

Praktisk informasjon

Timeplan