-
Master i regnskap og revisjon

Skatt- og avgiftsrett, basis

Dette kurset gir deg en solid innsikt i selskapsbeskatning (fortsettelse fra det obligatoriske selskapsrettskurset), deltagerligning, foretaksmodell og ligningsforvaltningsrett.

Det vil bli gitt en innføring i internasjonal skatterett og EØS-skatterett. Videre gir kurset en solid innsikt i sentrale regler om omsetnings-, uttaks- og innførselsmerverdiavgift, og reglene om merverdiavgiftskompensasjon.

Dette kurset kan inngå i graden Master i regnskap og revisjon.

Kurset tilbys både i høst- og vårsemesteret

På høsten tilbys kurset som selvstudie basert på videomateriale og korte samlinger i slutten av august.

Kurset på våren har undervisning på campus med oppstart tidlig i januar. Det er planlagt at de fleste forelesningene blir filmet.

Emneoversikt

 • Fritaksmetode og aksjonærmodell
 • Deltagermodell og foretaksmodell
 • Kontinuitetsprinsipper
 • Innmatsalg vs aksjesalg
 • Fusjon/fisjon og andre omorganiseringer
 • Inn- og utflytting
 • Bostedsbeskatning
 • Innføring i sentrale emner innen internasjonal skatterett
 • Endring av ligning
 • Tilleggsskatt

Undervisningen i merverdiavgiftsrett vil særlig rette seg mot følgende emner:

 • Avgiftsrettens grunnbegreper
 • Fradragsretten for inngående merverdiavgift
 • Beregningsgrunnlaget for mva
 • De sentrale unntak og fritak for mva
 • Import og eksport av varer og tjenester
 • Reglene for uttaksmerverdiavgift
 • Justeringsreglene

Praktisk informasjon

Timeplan