-
Master i regnskap og revisjon

Valgkurs Master i regnskap og revisjon

På denne siden kan du se alle valgkurs du kan ta som student på dette studiet.

På 2. studieår kan du også velge kurs utenfor MRR-porteføljen. Listen med valgkurs avklares våren før. Minst to av valgkursene må være kvantitative. 

Audit Theory, Financial Accounting Theory og Internrevisjon kan også erstatte valgkurs fra 1. studieår.