Master i regnskap og revisjon

+1 modell

Hvis du allerede har fullført en annen mastergrad, men ønsker å ta en master i regnskap og revisjon, kan du redusere studietiden med vår +1 modell.

+1-modellen

For de som allerede har oppnådd en relevant MSc grad, f.eks innenfor finans, samfunnsøkonomi, økonomistyring med flere, vil det være mulig å få redusert studietiden ved at fag fra tidligere oppnådd mastergrad godskrives.

Det er imidlertid krav til at man må ha oppnådd minimum 60 nye studiepoeng for å kunne få tildelt en ny mastergrad.

Det er krav til at kurs som skal vurderes for godskriving må ha vært gjennomført i løpet av de siste fem årene og i tillegg kreves karakteren C eller bedre. Godskriving av kurs gjøres av Associate Dean for studiet når søknad om opptak behandles. Dette er en individuell vurdering. Noen vil kunne få full godskriving, mens andre vil måtte ta tilleggskurs. Det vil da påløpe studiepoengbasert avgift for tilleggskurs. 

Godskrivning av masteroppgave

Hvis du blir tatt opp til dette studiet har du mulighet til å søke om full eller delvis godskrivning for masteroppgaven (GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon), på grunnlag av tidligere selvstendig arbeid du har gjort på masternivå.

En mastergrad må omfatte selvstendig arbeid på minimum 30 ECTS. Søknad om godskrivning vurderes av Associate Dean for studiet ved søknad om opptak.

Krav til det selvstendige arbeidet du søker godskrivning for:

  • Minimum 20 studiepoeng for delvis godskrivning
  • Minimum 30 studiepoeng for full godskrivning
  • Karakter C eller høyere
  • Arbeidet må være innenfor et emneområde som inngår i Master i regnskap og revisjon

Ved delvis godskrivning man må skrive en påbygningsoppgave avhengig av tidligere skrevet selvstendig arbeid.