-
Master i regnskap og revisjon

+1 modell

For de som har tatt en relevant mastergrad vil det være mulig å søke om å få redusert studieløp ved at man kan få godskrevet tidligere kurs og selvstendig arbeid fra sin mastergrad. Informasjon om opptakskrav og hva slags dokumentasjon vi trenger finner du nedenfor.

1. FLEKSIBELT PROGRAM

+1-modellen gjør det lettere å kombinere jobb og studier:

 • Flere kurs i første semester har en alternativ eksamensmulighet på slutten av andre semester.
 • En stor andel av forelesningene i vårsemesteret tilbys som videoopptak.
 • Et kurs har alternativ gjennomføring som består av heldagssamlinger kombinert med videomateriale. Som +1-student kan du ta eksamen i dette kurset enten i starten av første semester, eller etter andre semester.
 • Muligheter for å både redusere studiebelastningen og utsette kurs og eksamen i de travleste periodene av året.
 • Ingen krav til obligatorisk oppmøte.

Les mer om det fleksible utdanningsløpet

2. OPPTAK TIL +1-MODELLEN

Denne siden beskriver de spesifikke opptakskravene for +1-modellen. I tillegg må du oppfylle:


2.1 Godskriving av fag

Dersom du allerede har en mastergrad, kan du få godskrevet kurs fra denne som følger:

 • Mastergrad innen økonomiske fag eller finans (inntil 60 studiepoeng kan godskrives)
 • Mastergrad i rettsvitenskap med relevant spesialisering eller masteroppgave (inntil 60 studiepoeng kan godskrives).
 • Sivilingeniørutdannelse med selvstendig arbeid med metodebruk innen økonomiske problemstillinger (inntil 30 studiepoeng kan godskrives) 
 • Kurs som skal vurderes for godskriving må ha minimum karakter C og være på masternivå.

Vurdering for godskriving gjøres først når det foreligger en komplett søknad om opptak. Du mottar et tilbudsbrev med informasjon om hvor mange studiepoeng du har fått godskrevet og hva som eventuelt kreves utover kursene som inngår i første studieåret.

2.2 Krav til dokumentasjon
Dersom du søker om opptak til +1-modellen, må du sende:

 • kopi av tidligere masteroppgave dersom du søker om fritak for dette
 • kopi av arbeidsattest

3. ENKELTKURS

BI tilbyr 13 enkeltkurs fra Master i regnskap og revisjon for deg som ikke ønsker å forplikte deg til et helt studieår. Det vil være mulig å søke godskriving av disse kursene ved eventuelt senere opptak til BIs Master i regnskap og revisjon.

Les mer om opptak til enkeltkurs