Master i regnskap og revisjon

+1 modell

+1-modellen er den kortere veien til master i regnskap og revisjon for deg som allerede har en mastergrad.

MRR på ett år

Har du allerede en master i økonomi, finans eller andre relevante studieretninger, kan du få godskrevet kurs og ta en master i regnskap og revisjon på ett år. De fleste trenger kun å ta ti kurs som inngår i første året av programmet. Enkelte vil måtte ta ett eller flere tilleggskurs.

Fleksibelt program

+1-modellen gjør det lettere å kombinere jobb og studier:

  • Fire kurs i første semester har en alternativ eksamensmulighet på slutten av andre semester.
  • En stor andel av forelesningene i vårsemesteret tilbys som videoopptak.
  • To kurs har alternativ gjennomføring som består av heldagssamlinger kombinert med videomateriale. Som +1-student kan du ta eksamen for disse kursene enten i starten av første semester, eller etter andre semester.
  • Muligheter for å både redusere studiebelastningen og utsette kurs og eksamen i de travleste periodene av året.
  • Ingen krav til obligatorisk oppmøte.

Les mer om det fleksible utdanningsløpet

Opptak

En mastergrad med hovedvekt på økonomiske fag, finans eller en grad i rettsvitenskap med relevant spesialisering eller masteroppgave, kan gi grunnlag for godskriving på inntil 60 studiepoeng.

Du må ha gjennomført kursene i løpet av de siste fem årene med karakteren C eller bedre. Gjennomsnittskarakteren må være B.

Vurdering for godskriving gjøres først når det foreligger en komplett søknad om opptak. Du mottar et tilbudsbrev med informasjon om hvor mange studiepoeng du har fått godskrevet og hva som eventuelt kreves utover kursene som inngår i første studieåret.

Les mer om søknad og opptak

Enkeltkurs

BI tilbyr 13 enkeltkurs fra Master i regnskap og revisjon for deg som ikke ønsker å forplikte deg til et helt studieår. Det vil være mulig å søke godskriving av disse kursene ved eventuelt senere opptak til BIs Master i regnskap og revisjon.

Les mer om opptak til enkeltkurs