Master i regnskap og revisjon

+1 modell

Hvis du allerede har fullført en annen mastergrad, men ønsker å ta en master i regnskap og revisjon, kan du redusere studietiden med vår +1 modell.

+1-modellen

For deg som allerede har en relevant mastergrad, for eksempel i finans, samfunnsøkonomi, økonomistyring med flere, vil du kunne få godskrevet kurs og på den måten redusere studietiden. Du må ha gjennomført kursene i løpet av de siste fem årene, og det er krav om karakteren C eller bedre.

De fleste trenger kun å ta de ti kursene som inngår i første året av programmet. Enkelte vil måtte ta ett eller flere tilleggskurs. I mange tilfeller er dette et kurs innen etikk for revisorer, men det kan også være metodekurs eller kurs i kvantitative fag. Om din tidligere masteroppgave ikke oppfyller kravene til master i regnskap og revisjon kan du bli pålagt å skrive en ny oppgave, eller en kortere påbyggingsoppgave.

Det kreves imidlertid 60 nye studiepoeng for å få tildelt en ny mastergrad.

Vurdering for godskriving gjøres først når det foreligger en komplett søknad om opptak. Du som får opptak til studiet vil motta et tilbudsbrev med informasjon om hvor mange studiepoeng du har fått godskrevet og hva som eventuelt kreves utover de obligatoriske kursene.

Godskrivning av masteroppgave

Hvis du blir tatt opp til dette studiet har du mulighet til å søke om full eller delvis godskrivning for masteroppgaven (GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon), på grunnlag av tidligere selvstendig arbeid du har gjort på masternivå.

En mastergrad må omfatte selvstendig arbeid på minimum 30 ECTS. Søknad om godskrivning vurderes av Associate Dean for studiet ved søknad om opptak.

Krav til det selvstendige arbeidet du søker godskrivning for:

  • Minimum 20 studiepoeng for delvis godskrivning
  • Minimum 30 studiepoeng for full godskrivning
  • Karakter C eller høyere
  • Arbeidet må være innenfor et emneområde som inngår i Master i regnskap og revisjon

Ved delvis godskrivning man må skrive en påbygningsoppgave avhengig av tidligere skrevet selvstendig arbeid.