-
Kurs masternivå

Internrevisjon

Kurset gir innsikt i hvordan intern revisjon, aktiv risikostyring og god intern kontroll kan bidra til effektiv eierstyring (governance), ikke minst i samspillet mellom styrets og ledelsens arbeid og ansvar.

Tilsvarende dekkes offentlig revisjon og intern revisjon i offentlig sektor samt formålet som skiller seg fra finansiell revisjon av årsregnskaper.

Dette kurset kan inngå i graden Master i regnskap og revisjon.

Emneoversikt

 • Eier-/virksomhetsstyring - Forståelse for virksomhetens mål og strategier
 • Risikostyring - Hva hindrer oppnåelse av organisasjoners strategier?
 • Intern styring og kontroll
 • "Assurance services" - Informasjonsbekreftelse
 • Intern revisjon og revisjon i offentlig sektor - Metodikk og revisjonsprosessen
 • Kvalitetssikring, standarder og kontrollkonsepter
 • Relasjoner og samarbeid med andre revisjonsfunksjoner
 • Analysere betydning av informasjonsteknologi og anvende den i revisjonen
 • Kommunikasjon med styret og ledelsen - rapportering
 • Revisors konsultative rolle
 • Organisering og ledelse av revisjonen
 • Standarder og profesjonsetikk
 • Forståelse for digitaliseringen av samfunnet og analysere betydningen av informasjonsteknologien samt anvende den i revisjonen inklusive dataanalyser.

Praktisk informasjon

Timeplan