-
Kurs masternivå

Avgiftsrett, fordypning

Dette kurset vil gjøre deg kvalifisert til å håndtere avgiftsrettslige arbeidsoppgaver innen privat næringsliv, frivillige organisasjoner og offentlig sektor.

Interessen for avgiftsrettslige problemstillinger har vært økende i både næringsliv og offentlig sektor de senere år. Dette må ses på bakgrunn av at merverdiavgift er en meget betydelig inntektskilde for staten, og at både selskaper, kommuner og frivillige organisasjoner risikerer å pådra seg betydelige tap ved uriktig avgiftsbehandling.

Dette kurset kan inngå i graden Master i regnskap og revisjon.

Emneoversikt

 •  Omsetningsbegrepet
 • Vilkårene for å være avgiftssubjekt
 • Unntak og fritak fra loven
 • Fradragsrett
 • Uttak
 • Justeringsregler
 • Innførselsmerverdiavgift, herunder relevant tollrett
 • Bokføringsregler av betydning for avgiftsretten
 • Tilleggsavgift
 • EUs avgiftssystem (hovedtrekk)
 • Avgiftsspørsmål ved internasjonal handel

Praktisk informasjon

Timeplan