-
Kurs masternivå

Revisjon, videregående emner

Kurset gir deg fordypet innsikt i det teoretiske og metodiske fundamentet av fagområdet revisjon og hvordan dette utøves i praksis.

Emner: Revisjonsprosess, risiko for misligheter, internkontroll, intern og IT-revisjon, revisjonsberetning og kommunikasjon med brukerne, kvalitetssikring

Dette kurset inngår i Master i regnskap og revisjon

Temaer som dekkes omfatter:

 • Revisjons- og attestasjonstjenester
 • Fordypet forståelse av intern kontroll og konsekvens for revisjonen inkl internasjonale krav til «internal control over financial reporting»
 • Fordypet forståelse for revisors ansvar for å avdekke misligheter
 • Hovedelementene i revisjonsprosessen
 • Innhenting og vurdering av revisjonsbevis, forståelse for hvordan informasjonsteknologi og «big data» påvirker revisjonen og hvordan revisjonen kan utføres ved bruk av IT-verktøy i en digitalisert verden
 • Introduksjon til intern revisjon - vurdere intern revisors arbeid
 • Introduksjon til offentlig revisjon
 • Revisors kommunikasjon med ledelse, styre og generalforsamlingen
 • Utforming av revisjonsberetningen inklusive avvik fra normalberetningen
 •  Interne og eksterne kvalitetsvurderinger
 • Tilsyn med revisjonsbransjen og -firmaer samt reaksjoner

Praktisk informasjon

Timeplan