-
Kurs masternivå

Revisjon, teori og metode

Kurset gir deg de nødvendige grunnleggende teoretiske og metodiske verktøy som en revisor trenger for å utføre en revisjon.

Dette kurset inngår i graden Master i regnskap og revisjon.

Emneoversikt

 • Forstå formålet med revisjon av finansregnskapet og attestasjonstjenester i et internasjonalt perspektiv
 • Forstå den økonomiske etterspørselen etter revisjon inklusive markedsmekanismer
 • Revisjonens rolle i et virksomhetsstyringsperspektiv
 • Kjenne til hvordan revisor vurderer et potensielt oppdrag og formulerer engasjementsbrev
 • Forstå bedrift og bransje samt legale aspekter med konsekvens for revisjonen
 • Revisjonsprosessen
 • Planlegging av revisjonen og hvordan man reviderer forretningsprosesser
 • Vurdere vesentlighet og risikovurderinger inklusive forretningsrisiko og revisjonsrisikomodellen
 • Vurdere intern kontroll og kontrollrisiko
 • Vurdere risiko for misligheter med konsekvens for revisjonen og rapportering
 • Revisjonsbevis og analytisk revisjon
 • Revisjon av viktige transaksjonssykluser - spesielt salgsprosessen
 • Testmetoder og innsamling og vurdering av bevis, bruk av statistiske metoder
 • Vurdering av latente forpliktelser og hendelser etter balansedatoen, fortsatt drift vurderinger
 • Revisjon av styrets beretning, ledelsesrapportering, skrive revisjonsberetning

Praktisk informasjon

Course plan