-
Bachelorstudier

Eiendoms­megling, jus og økonomi

Kunne du tenke deg å jobbe med eiendom? Etter dette studiet kan du jobbe med boligsalg- men også mennesker, eiendomsforvaltning og byutvikling. Samtidig får du en solid grunnutdanning i økonomi.

Vi har fått mange søkere til dette programmet for studiestart høsten 2024. Det er derfor nå fullt ved Campus Trondheim (1.år) og Bergen (1.og 2 år).

Hva lærer du?

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte. Å være i eiendomsbransjen kan handle om å jobbe med mennesker på et individuelt plan, men det kan også handle om å jobbe med store samfunnsstrukturer. Det er en bransje som holder seg aktuell og som speiler måten vi lever på.

Den økonomiske, sosiale og globale utviklingen påvirker eiendomsbransjens muligheter og utfordringer. Bærekraftighet, innovasjon i finansieringsmodeller og stadig høyere kompetansebehov, er eksempler på noen av dagens trender. I tillegg til eiendomsfagene vil du også få en solid faglig plattform innen økonomi og jus, som åpner opp for flere muligheter, og gjør at du kan jobbe innen andre bransjer enn eiendomsmegling.

Dette er noen av temaene du lærer om: 

  • Eiendomsmegling. Hele prosessen fra markedsføring og dokumenthåndtering, til den praktiske gjennomføringen av overdragelse av eiendom og oppgjøret av handelen.
  • Jus. Studiet gir deg en forståelse av de potensielle juridiske problemstillingene du kan stå overfor som eiendomsmegler, og hvordan du kan løse disse.
  • Økonomi. Du vil lære å foreta økonomiske vurderinger og analyser, gjennom fag i regnskap, statistikk, og finans. 

Medhjelper

Allerede etter første semester kan du jobbe som «medhjelper» for et eiendomsmeglerkontor. Da vil du kunne hjelpe til med visninger og andre relevante oppgaver tilknyttet meglerprofesjonen. På den måten vil du få verdifull erfaring, kompetanse og nettverk som vil ruste deg god for arbeidslivet. 

Eiendoms­megling, jus og økonomi

Kurseksempler

Jus og eiendomsmegling  image
Jus og eiendomsmegling  image

Få en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene, jus for eiendomsmeglere og eiendomsmegling i praksis.  

Eiendom
Eiendom

Få en generell innføring i eiendomsmeglerens rolle, ansvar og arbeidsoppgaver. Du vil også lære om begrepet god meglerskikk, der etikk vil gå igjen som en rød tråd i undervisningen.   

Eiendomsutvikling  image
Eiendomsutvikling  image

Jobb prosjektbasert med å analysere relevante aspekter som marked, reguleringsbestemmelser, beliggenhet, makroøkonomi, demografi, miljø og samfunnsmessige behov.  

illustrasjon av journal
illustrasjon av journal

Få innsikt i lovgivningen relatert til oppgjørsprosessen, fra registrering av mottatte klientmidler, bokføringen av transaksjonene og til utformingen av et årsregnskap, og forstå hva meglers omsorgsplikt for begge parter innebærer.

Hvorfor velge dette studiet?

Engasjerende forelesninger og kvalitetsundervisning er noe vi streber etter å tilby. Vi er opptatte av at du skal bygge en solid kompetanse som gjør deg relevant for fremtidens arbeid. I videoen nedenfor beskriver en student, en faglig fra BI og en fra næringslivet sitt perspektiv på hvorfor du bør velge en bachelor i Eiendoms­megling, jus og økonomi ved BI.

Hvorfor velge bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi?

Bilde av en mikrofon

BI Podcast - Kim & Mathias - Eiendomsutvikling

Tidligere student Mathias deler hvordan det var å studere Eiendomsmegling på BI og hvorfor han synes det er ekstra spennende med jus og eiendomsutvikling.

Hva kan du bli?

For å kunne kalle seg en eiendomsmegler er det lovpålagt med høyere utdanning i eiendomsmegling, og du må ha to år med praktisk erfaring. Med en bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi fra BI oppfyller du de formelle utdanningskravene du trenger, og du har mulighet til å jobbe som eiendomsmeglerfullmektig for å få den relevante erfaringen.

 
BI er den klart største tilbyder av eiendomsmeglerutdanning i Norge, og har hatt dette studiet siden 1991. Det betyr at med en utdannelse fra BI vil du ha en attraktiv utdannelse som er anerkjent i arbeidsmarkedet.  Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med: 

  • Eiendomsmegling. Med en bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi kan du jobbe som eiendomsmeglerfullmektig.
  • De som har en bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi fra BI jobber også innen eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, bank og offentlig forvaltning
Henriette Einevoll Husby Head of sales ReData Head of sales hos ReData
Ole Kristian Isdahl Eiendomsmegler DNB Eiendom Smaken av seier
Marcus Blohm Eiendomsmegler Krogsveen Valgte meglerhus med ærlighet på agendaen

Muligheter i studietiden

Studiet har en fleksibel studieplan som betyr at du i stor grad kan tilpasse graden din ut ifra interessene dine. Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet: 

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

Master of Science på BI. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi kvalifiserer du faglig sett direkte til følgende studier:  

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene. BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav til MSc-programmer kan endres fra år til år.

Du kan også søke deg til andre anerkjente universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet.

Hvilken bachelorgrad passer deg best?

Studieomaten er en test som gir deg et bedre utgangspunkt for å velge riktig. Den gir deg en rangering av heltidsstudier som kan passe for hvem du er, og det du vil i fremtiden.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

I 6. semester avholdes det i tillegg en obligatorisk muntlig eksamen.

Praktisk informasjon

Bachelorstudiene har prioritert søknadsfrist 15. april. Du må søke innen da for å være sikker på å få din søknad vurdert. For studier med ledig kapasitet tar vi i mot søknader også etter 15. april.