-
Bachelorstudier

Eiendoms­megling, jus og økonomi

Kunne du tenke deg å jobbe med eiendom? Etter dette studiet kan du jobbe med boligsalg- men også mennesker, eiendomsforvaltning og byutvikling. Samtidig får du en solid grunnutdanning i økonomi.

Vi har fått mange søkere til dette programmet for studiestart høsten 2022. Det er ikke lenger mulig å søke til 1. års bachelor i Eiendoms­megling, jus og økonomi på noen av våre campus. Opptak til 2.året er stengt for Campus Bergen.

Hva lærer du?

Eiendomsmegleren legger til rette for at kjøp og salg av eiendommer skjer på en trygg og effektiv måte. Å være i eiendomsbransjen kan handle om å jobbe med mennesker på et individuelt plan, men det kan også handle om å jobbe med store samfunnsstrukturer. Det er en bransje som holder seg aktuell og som speiler måten vi lever på.

Den økonomiske, sosiale og globale utviklingen påvirker eiendomsbransjens muligheter og utfordringer. Bærekraftighet, innovasjon i finansieringsmodeller og stadig høyere kompetansebehov, er eksempler på noen av dagens trender. I tillegg til eiendomsfagene vil du også få en solid faglig plattform innen økonomi og jus, som åpner opp for flere muligheter, og gjør at du kan jobbe innen andre bransjer enn eiendomsmegling.

Dette er noen av temaene du lærer om: 

  • Eiendomsmegling. Hele prosessen fra markedsføring og dokumenthåndtering, til den praktiske gjennomføringen av overdragelse av eiendom og oppgjøret av handelen.
  • Jus. Studiet gir deg en forståelse av de potensielle juridiske problemstillingene du kan stå overfor som eiendomsmegler, og hvordan du kan løse disse.
  • Økonomi. Du vil lære å foreta økonomiske vurderinger og analyser, gjennom fag i regnskap, statistikk, og finans. 

Medhjelper

Allerede etter første semester kan du jobbe som «medhjelper» for et eiendomsmeglerkontor. Da vil du kunne hjelpe til med visninger og andre relevante oppgaver tilknyttet meglerprofesjonen. På den måten vil du få verdifull erfaring, kompetanse og nettverk som vil ruste deg god for arbeidslivet. 

Eiendoms­megling, jus og økonomi

Kurseksempler

Jus og eiendomsmegling  image

Jus og eiendomsmegling

Få en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene, jus for eiendomsmeglere og eiendomsmegling i praksis.  

Psykologi, organisasjon og ledelse  image

Psykologi, organisasjon og ledelse

Få innsikt i forskningsbasert kunnskap om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i arbeidslivet. Se hva som motiverer mennesker og hvordan egenskaper kan knyttes til bl.a. trivsel, innsats og produktivitet.  

Eiendomsutvikling  image

Eiendomsutvikling

Jobb prosjektbasert med å analysere relevante aspekter som marked, reguleringsbestemmelser, beliggenhet, makroøkonomi, demografi, miljø og samfunnsmessige behov.  

Eiendom

Eiendomsmegling 1

Få en generell innføring i eiendomsmeglerens rolle, ansvar og arbeidsoppgaver. Du vil også lære om begrepet god meglerskikk, der etikk vil gå igjen som en rød tråd i undervisningen.   

Hva kan du bli?

For å kunne kalle seg en eiendomsmegler er det lovpålagt med høyere utdanning i eiendomsmegling, og du må ha to år med praktisk erfaring. Med en bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi fra BI oppfyller du de formelle utdanningskravene du trenger, og du har mulighet til å jobbe som eiendomsmeglerfullmektig for å få den relevante erfaringen.

 
BI er den klart største tilbyder av eiendomsmeglerutdanning i Norge, og har hatt dette studiet siden 1991. Det betyr at med en utdannelse fra BI vil du ha en attraktiv utdannelse som er anerkjent i arbeidsmarkedet.  Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med: 

  • Eiendomsmegling. Med en bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi kan du jobbe som eiendomsmeglerfullmektig.
  • De som har en bachelor i eiendomsmegling, jus og økonomi fra BI jobber også innen eiendomsutvikling, eiendomsforvaltning, bank og offentlig forvaltning

Ole Kristian Isdahl Eiendomsmegler DNB Eiendom Smaken av seier
Marcus Blohm Eiendomsmegler Krogsveen Valgte meglerhus med ærlighet på agendaen

Muligheter i studietiden

Studiet har en fleksibel studieplan som betyr at du i stor grad kan tilpasse graden din ut ifra interessene dine. Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet: 

Hva kan du studere videre?

Master of Science på BI. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:  

Hvis du tar metode som valgkurs kvalifiserer du også til masterdelen av siviløkonomstudiet. I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene.  

Du kan også søke deg til andre anerkjente universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

I 6. semester avholdes det i tillegg en obligatorisk muntlig eksamen.

Kurset Verdiskapende rådgivning utgår hvis du velger internship i vårsemesteret det tredje året.

Praktisk informasjon