-

Hva kan jeg bli?

Valgte meglerhus med ærlighet på agendaen

Marcus Blohm var usikker på veien videre da han begynte på BI. Heldigvis er han godt fornøyd med både karrierevei og valg av arbeidsgiver.

Marcus Blohm

Stilling: Eiendomsmegler

Arbeidsgiver: Krogsveen

Bachelor i Eiendomsmegling, jus og økonomi

– Alle dager som eiendomsmegler er forskjellige, men som regel starter jeg dagen på kontoret med å sjekke e-poster og svare på dem. Så er det gjerne visning på kvelden. På visningene møter folk eiendomsmegleren ansikt til ansikt, men for oss er det egentlig ganske lite tid vi bruker på selve visningen.

Boliger i Oslo hvor Marcus jobber, har som regel kun to visninger. Hva eiendomsmeglere gjør mellom visningene er ganske usynlig for oppdragsgiverne.

Eiendomsmeglerens hverdag

Når han får oppdraget om å selge en bolig, starter han med å innhente informasjon fra forretningsfører og kartverk, og sjekker blant annet eventuelle servitutter. Så bestiller han takstmann og fotografering.

Når alt er på plass, lager han en salgsoppgave og Finn-annonse. Informasjon må tolkes og skrives på en forståelig måte. Det er også mye koordinering, for eksempel fotograf og huseier. Alt dette er tidkrevende.

– Kundene er kanskje ikke alltid klar over hvor mye tid vi eiendomsmeglere bruker på disse arbeidsoppgavene, forteller Marcus.

– Når boligen så blir solgt til slutt, opplever jeg det som en stor glede i hverdagen. Mange tenker på eiendomsmeglere som husselgerens mann, men vi er også en mellommann mellom partene, og det er givende når både selger og kjøper er fornøyd. Det er viktig å ta vare på begge parter.

Marcus synes alltid det er godt å høre når selgeren er fornøyd med prisen samtidig som kjøperen uttrykker at han er fornøyd med prosessen, føler seg ivaretatt og synes resultatet er bra.

Møtte arbeidsgiveren på BI

– På BI hadde vi studentarrangementer hvor vi inviterte bedrifter på besøk. I et slikt arrangement kom jeg i kontakt med min nåværende arbeidsgiver Krogsveen. Her jobbet jeg i to år før jeg ble ansatt som fullmektig.

På arrangementet opplevde han en god tone da han kom i kontakt med selskapet. Krogsveen tok hensyn til at han fremdeles var student, så de fant gode løsninger sammen.

Marcus var også interessert i Krogsveen allerede før dette studentarrangementet fordi han kjente flere ansatte som snakket ekstra positivt om selskapet. De sa at kollegene er som en familie der alle blir hørt. Han hadde gjort seg kjent med kjerneverdiene som han likte veldig godt, spesielt den som handler om ærlighet.

– Da jeg flyttet til Oslo for å studere, visste jeg at en del av vennene mine ville komme etter når de ble ferdige i Forsvaret, men jeg sto foran et helt år ganske alene. Jeg bestemte meg for å benytte studentforeningene godt. Så hadde jeg selvfølgelig også akademiske mål, men jeg var ganske åpen om veien videre da jeg startet på BI. Målet var å få en god bachelor slik at jeg kunne gå videre i ulike retninger. Til slutt landet jeg på eiendomsmegler og er veldig fornøyd med det.