-
Bachelorstudier

Forretningsjus og økonomi

Lyst til å forstå hvordan lover påvirker næringslivet, samtidig som du lærer økonomi og forretningsforståelse? Med denne doble kompetansen får du den faglige tyngden du trenger for å jobbe tett på næringslivet.

Hva lærer du?

Ønsker du en helhetlig tankegang som gjør deg i stand til å vurdere både økonomiske og rettslige sider av problemstillinger du jobber med? Mange av de avgjørelsene som tas i en bedrift, i en organisasjon eller i det offentlige ligger i grenseland mellom økonomi og jus. Har du lyst på faglig tyngde innen begge områder, er en bachelor i forretningsjus og økonomi noe for deg.

Med denne utdannelsen kan du jobbe med juridiske problemstillinger, uten å være jurist. Og ønsker du å jobbe tett på næringslivet, gir denne fagkombinasjonen deg en verdifull og helhetlig tilnærming til relevante problemstillinger. 

Dette er noen av temaene du lærer om: 

  • Kontraktsrett: Lag gode, balanserte avtaler med kunder, leverandører og andre, for derved å unngå konflikter.
  • Selskapsrett: Forstå og analyser ulike selskapsformer, samt hvilke muligheter og ansvar som ligger i de enkelte.
  • Skatterett: Gjør deg i stand til å forstå de skattemessige konsekvensene av forretningsbeslutninger.

Kurseksempler

Rettshammer med skyskrapere foran
Rettshammer med skyskrapere foran

Forretningsjus

Tilegn kunnskap om de viktigste rettslige reguleringene for at en virksomhet skal kunne operere i et marked, samt en innføring i hvordan reglene skal tolkes. 

Illustrasjoner av mennesker
Illustrasjoner av mennesker

Markeds- og offentligrettslig regulering

Få innsikt i hvordan det norske regelverket og internasjonale konvensjoner forholder seg til temaer som eksempelvis økonomisk kriminalitet, menneskerettigheter, varemerkerett og konkurranserett.

Illustrasjon av papirer
Illustrasjon av papirer

Arbeidsrett

Få grunnleggende kunnskaper om den rettslige reguleringen av ulike arbeidsforhold. Få god innsikt i arbeidsmiljølovgivningen med utgangspunkt i de mest sentrale problemstillingene. 

Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Skatte- og avgiftsrett

Forstå viktige problemstillinger, særlig innen bedrifts- og selskapsbeskatningen, og tilegn deg innsikt om skatteplikten til Norge, internasjonal skatterett og skatteavtalenes rolle.

HVORFOR VELGE DETTE STUDIET?

Engasjerende forelesninger og kvalitetsundervisning er noe vi streber etter å tilby. Vi er opptatte av at du skal bygge en solid kompetanse som gjør deg relevant for fremtidens arbeid. I videoen nedenfor beskriver en student, en faglig fra BI og en fra næringslivet sitt perspektiv på hvorfor du bør velge en bachelor i forretningsjus og økonomi ved BI.

Hvorfor velge Bachelor i Forretningsjus og økonomi?

Hva kan du bli?

Gjennom dette studiet vil du få en bred kompetanse og faglig tyngde innen økonomi og forretningsjus. Denne kombinasjonen gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, og åpner opp for mange ulike karrieremuligheter innen økonomi, rådgivning og ledelse. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med:

  • Økonomi: Sørge for korrekt rapportering av årsregnskap, samt gjennomføre økonomiske og juridiske analyser. Du kan også jobbe med lønnsforhandlinger og inngåelse av lønnsavtaler. Rettslig regulering av et arbeidsforhold, samt håndtering av eventuell uenighet / arbeidstvist mellom ledelsen og de ansatte.
  • Innkjøp: Lønnsomhet dreier seg like mye om gode innkjøp som store salg. Både i offentlig virksomhet og i det private næringsliv er innkjøp en sentral faktor for god forretningsdrift.
  • Rådgivningsbransjen: Avveining av økonomiske og strategiske hensyn mot forretningsjuridiske vurderinger. Rådgivning innen kontraktsrett, skatterett, arbeidsrett, kjøpsrett, samt spørsmål i forbindelse med etableringer av nye bedrifter eller nye avdelinger for eksisterende bedrifter.
  • Ledelse: Startups og små og mellomstore bedrifter har et stort behov for ledere som kan både jus og bedriftsøkonomi, eksempelvis hva gjelder avtaler med samarbeidspartnere, innrapportering av økonomiske resultater til myndighetene, og tvister som oppstår i forbindelse med salg og leveranser. 

Natalie Doan Konsulent Deloitte Fikk jobb i Deloitte etter BI-bachelor

Muligheter i studietiden

Studiet har en fleksibel studieplan som betyr at du i stor grad kan tilpasse graden din ut ifra interessene dine. Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet: 

 

Internship

Få relevant jobberfaring som en del av studiet og få den berømte foten innenfor døra. BI tilbyr internship som valgkurs. Du kan selv velge bedrift, og får muligheten til å teste fag og bransje ut ifra interesser, kompetanse og personlige egenskaper.

Utveksling

Du trenger ikke å utsette studiene for å tilfredsstille reiselysten – ta deler av utdanningen din i utlandet! Ønsker du å jobbe i utlandet eller i et internasjonalt selskap etter studiene, kan det være lurt å velge utveksling.

Valgkurs

Vi tilbyr en rekke valgkurs, slik at du kan tilpasse studiet ditt etter egne ønsker og interesser. På den måten kan du bygge opp kompetanse og få en fagkombinasjon som gjør deg attraktiv og unik.

Hva kan du studere videre?

Master of Science på BI. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i forretningsjus og økonomi kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:  

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene. BI tar forbehold om at endringer kan skje, og at opptakskrav til MSc-programmer kan endres fra år til år.

Du kan også søke deg til andre anerkjente universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet.

;

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. I slutten av hvert semester er det eksamener. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni og gjelder fra neste studieår. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon