Bachelorstudier

Forretningsjus og økonomi

Lyst til å forstå hvordan lover påvirker næringslivet, samtidig som du lærer økonomi og forretningsforståelse? Med denne doble kompetansen får du den faglige tyngden du trenger for å jobbe tett på næringslivet.

Hva lærer du?

Ønsker du en helhetlig tankegang som gjør deg i stand til å vurdere både økonomiske og rettslige sider av problemstillinger du jobber med? Mange av de avgjørelsene som tas i en bedrift, i en organisasjon eller i det offentlige ligger i grenseland mellom økonomi og jus. Har du lyst på faglig tyngde innen begge områder, er en bachelor i forretningsjus og økonomi noe for deg.

Med denne utdannelsen kan du jobbe med juridiske problemstillinger, uten å være jurist. Og ønsker du å jobbe tett på næringslivet, gir denne fagkombinasjonen deg en verdifull og helhetlig tilnærming til relevante problemstillinger. 

Dette er noen av temaene du lærer om: 

  • Kontraktsrett: Lag gode, balanserte avtaler med kunder, leverandører og andre, for derved å unngå konflikter.
  • Selskapsrett: Forstå og analyser ulike selskapsformer, samt hvilke muligheter og ansvar som ligger i de enkelte.
  • Skatterett: Gjør deg i stand til å forstå de skattemessige konsekvensene av forretningsbeslutninger.

Kurseksempler

Ark med grafer på

Bedriftsøkonomisk analyse

Gjennomfør enkle bedriftsøkonomiske analyser, ta bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommuniser resultatet av analysene på en forståelig måte. 

Illustrasjon av en lypære

Markedsføringsledelse

Lær hvordan en virksomhet organiserer, kommuniserer og leverer sitt markedstilbud, og hvordan virksomheten systematisk og kontinuerlig analyserer markedet og konkurransen. 

Rettshammer med skyskrapere foran

Forretningsjus

Tilegn kunnskap om de viktigste rettslige reguleringene for at en virksomhet skal kunne operere i et marked, samt en innføring i hvordan reglene skal tolkes. 

Illustrasjon av papirer

Arbeidsrett

Få grunnleggende kunnskaper om den rettslige reguleringen av ulike arbeidsforhold. Få god innsikt i arbeidsmiljølovgivningen med utgangspunkt i de mest sentrale problemstillingene. 

Hva kan du bli?

Gjennom dette studiet vil du få en bred kompetanse og faglig tyngde innen økonomi og forretningsjus. Denne kombinasjonen gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet, og åpner opp for mange ulike karrieremuligheter innen økonomi, rådgivning og ledelse. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med:

  • Økonomi: Sørge for korrekt rapportering av årsregnskap, samt gjennomføre økonomiske og juridiske analyser. Du kan også jobbe med lønnsforhandlinger og inngåelse av lønnsavtaler. Rettslig regulering av et arbeidsforhold, samt håndtering av eventuell uenighet / arbeidstvist mellom ledelsen og de ansatte.
  • Innkjøp: Lønnsomhet dreier seg like mye om gode innkjøp som store salg. Både i offentlig virksomhet og i det private næringsliv er innkjøp en sentral faktor for god forretningsdrift.
  • Rådgivningsbransjen: Avveining av økonomiske og strategiske hensyn mot forretningsjuridiske vurderinger. Rådgivning innen kontraktsrett, skatterett, arbeidsrett, kjøpsrett, samt spørsmål i forbindelse med etableringer av nye bedrifter eller nye avdelinger for eksisterende bedrifter.
  • Ledelse: Startups og små og mellomstore bedrifter har et stort behov for ledere som kan både jus og bedriftsøkonomi, eksempelvis hva gjelder avtaler med samarbeidspartnere, innrapportering av økonomiske resultater til myndighetene, og tvister som oppstår i forbindelse med salg og leveranser. 

Natalie Doan Konsulent Deloitte Fikk jobb i Deloitte etter BI-bachelor

Muligheter i studietiden

Studiet har en fleksibel studieplan som betyr at du i stor grad kan tilpasse graden din ut ifra interessene dine. Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet: 

 

Hva kan du studere videre?

Master of Science på BI. Mange velger å fortsette videre på BIs anerkjente masterstudier. Tar du bachelor i forretningsjus og økonomi kan følgende masterstudier være aktuelle for deg:  

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Vi tar gjerne en prat med deg om hvordan du kan oppfylle opptakskravene.  

Du kan også søke deg til andre anerkjente universiteter og høyskoler både i Norge og i utlandet.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Praktisk informasjon