-

Hva kan jeg bli?

Fikk jobb i Deloitte etter BI-bachelor

Det er ikke alltid nødvendig med en master for å få en spennende jobb. Natalie Doan landet spesialist-rolle etter bacheloren i forretningsjus og økonomi.

Natalie Doan

Stilling: Konsulent

Arbeidsgiver: Deloitte

Bachelor i forretningsjus og økonomi

Kort tid etter studiene har Natalie klart å finne en jobb hvor hun får bruk for den tverrfaglige spesialkompetansen sin. Samtidig er hun en del av et fagmiljø hun kan fortsette å lære mye av.

– Jeg jobber i Deloitte og er superbruker i økonomisystemet. Det betyr at jeg legger inn informasjon i systemene og sjekker at informasjonen om prosjekter som ligger der, stemmer. Når det er emisjoner eller fusjoner, bistår jeg personene som er involvert, slik at systemene blir oppdaterte og riktige.

I tillegg jobber Natalie med inkasso og følger opp fakturaer som ikke er betalt. Da er gjerne ulike partnere involvert. I økonomisystemet må hun også passe på at folk sender inn timelister, feriedager og overtid.

Fagfelt med mange muligheter

– Jeg må inn i ulike oppgaver for å løse problemer. Derfor er det viktig at jeg kan «alt», forteller Natalie om systemet hun jobber i til daglig.

Natalie er ansatt i Økonomiavdelingen . Fagmiljøet passer som hånd i hanske med bakgrunnen hennes, ettersom de jobber i grenselandet mellom økonomi.

– BI-utdannelsen hjalp meg å få jobb i en stor bedrift. Det er gjerne et krav at man har minst en bachelor. Utdannelsen var bred, så jeg får brukt mye av lærdommen i arbeidet. For eksempel innen inkasso er det mange lover og regler å forholde seg til. Utdannelsen lærte meg alt fra å forstå oppbygningen av selskaper til hvilke formkrav som stilles til fakturaer.

Fant retningen underveis i studiet


For hvert år på BI, ble Natalie mer og mer målbevisst. Etter det første året kunne hun velge fag med fordypning. Da ble det tydeligere for henne hva hun ønsket å jobbe med.

– Linjen var ganske ny da jeg tok utdannelsen. Vi studenter var ikke helt sikre på hvilke stillinger vi kunne få etterpå. Vi ble ikke jurister og heller ikke økonomer. Men det er tydelig at det er behov for stillinger som ligger et sted imellom. Et halvt år etter studiene ble jeg ansatt her i Deloitte.

Hun trives veldig godt i Deloitte. Her er det blant annet mange sosiale arrangementer hvor man gjerne også inviterer tidligere ansatte. Det hun liker aller best med arbeidsplassen, er alle de flinke kollegene. Man kan bare snu seg rundt så er det noen som kan gi svar.

 – Målet er å bli like flinke som dem. Avslutter Natalie med en kaffekopp i hånden på selskapets uteterrasse i den karakteristiske «barcode»-rekken av kontorbygninger i Oslo sentrum.