-
Masterstudier

Forretningsjus og økonomi

Lær deg samspillet mellom jus og økonomi og hvordan dette påvirker næringsliv og samfunn. Oppnå en tverrfaglig innsikt og kompetanse som er svært ettertraktet i arbeidsmarkedet.

Hva lærer du?

Dette studiet vil gi deg et godt tverrfaglig grunnlag for å møte de økende, rettslige kravene som stilles i arbeidslivet, både til generell og spesialisert forretningsjuridisk kompetanse. Skal man få oversikt og en helhetlig forståelse av reglene som gjelder, kreves det omfattende forretningsjuridiske kunnskaper på avansert nivå. Men det alene er ikke nok. Du må også ha innsikt i økonomiske problemstillinger, og kunne se juridiske og økonomiske problemstillinger i sammenheng.

Det vil bli benyttet eksempler (case) i undervisningen som tar utgangspunkt i praktiske situasjoner innen forretningslivet. De fleste større arbeidsprosesser, som oppføring av næringsbygg, innovasjon- og teknologiprosjekter, omorganiseringer og børsnoteringer inneholder både økonomiske og juridiske arbeidsoppgaver. Med denne mastergraden vil du bli egnet til å lede eller koordinere de tverrfaglige teamene som gjerne opprettes for å gjennomføre slike prosjekter. Du vil kunne fungere som et faglig bindeledd når ulike profesjoner skal samarbeide.  

Ta en titt på disse kurseksemplene

En rettshanner som slår ned i bordet
En rettshanner som slår ned i bordet

Juridisk metode og rettsøkonomi

Lær å identifisere juridiske problemstillinger, finne relevant rettsgrunnlag, foreta en rettslig argumentasjon og å konkludere i en sak. Samtidig lærer du å identifisere EU-rettslige og rettsøkonomiske aspekter ved rettssystemet.

Tre personer som snakker sammen
Tre personer som snakker sammen

Kontrakter, forhandlinger og kontraktsledelse

Få en grunnleggende forståelse av både juridiske og kommersielle begreper for å ha presis kommunikasjon og et velfungerende samarbeid-som er viktig når kontrakter forhandles, konkluderes og følges opp.

Mynter stablet på et papir, ved siden av en kalkulator
Mynter stablet på et papir, ved siden av en kalkulator

Regnskap, skatt og avgift

Lær om regnskapsmessige problemer fra et regulatorisk og økonomisk perspektiv og indirekte skatt. Selv om regnskap og skatt ofte betraktes som to separate deler vil i stor grad integrere disse to temaene.

En mann som jobber på en pc, mens han ser på noen papirr med grafer
En mann som jobber på en pc, mens han ser på noen papirr med grafer

Kapitalmarkedsfinansiering

Forstå de sentrale og viktige kapitalmarkedsreglene og -pliktene som gjelder for investorer og utstedere/selskaper, samt de finansøkonomiske prinsippene som ligger til grunn for disse reglene.

Karrieremuligheter

Med en master i forretningsjus og økonomi har du en dobbelkompetanse som er attraktiv i næringslivet, advokatbransjen og i offentlig forvaltning, siden kjennskap til både forretningsjus og økonomi er viktig. Etter endt utdanning vil du blant annet kunne jobbe med:

  • Ledelse
  • Juridisk
  • Human Resources
  • Finans/økonomi
  • Compliance
  • Contract Management
  • Eiendom
  • Skatt
  • Salg og innkjøp

Tallak Bright-Taylor Student Det beste fra to verdener 

GENERELLE MULIGHETER

Som student på BI får du flere spennende muligheter som kan bidra til en variert og interessant studiehverdag, samtidig som du bygger relevant kompetanse. Sjekk ut de spennende mulighetene du har underveis i studiet:

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Opptakskrav og pris

Praktisk informasjon