-

Hva kan jeg bli?

Senior Associate hos KPMG Law

Stine Sophie Johnsen

Stilling: Senior Associate

Arbeidsgiver: KPMG Law

Master i forretningsjus og økonomi

3 innledende spørsmål

  • Hva er det beste med jobben din?

Det jeg liker best ved jobben er at jeg får jobbe med varierte problemstillinger og kunder - alt fra små rutineoppdrag for mindre norske og utenlandske kunder, til større transaksjoner og prosjekter med store globale selskaper.

  • Hva er det mest utfordrende med jobben din?

I perioder kan arbeidsmengden variere, og noen perioder kan være veldig hektiske med flere prosjekter og oppdrag har frist innenfor en kort periode. Dette kan være utfordrende dersom det ikke passer med livet ellers.

  • Hva har du lært på BI som du har fått bruk for i jobben din? 

Jeg har hatt lært veldig mye av faget "juridisk metode og rettsøkonomi",  da jeg benytter juridisk metode i mye av det jeg gjør. Siden jeg jobber med MVA, har naturligvis også faget "regnskap, skatt og avgift" vært nyttig. Siden jeg jobber en del med due diligence / transaksjoner, har jeg også hatt stor nytte av fagene "Oppkjøp og fusjoner", "restrukturering og konkurs" og "finansiering, pant og garantier", da disse har gitt meg god forståelse for flere av elementene som dukker opp i en transaksjonsprosess.

Master i Forretningsjus og økonomi