-
Opptakskrav

Master i forretningsjus og økonomi

Denne siden beskriver de spesifikke opptakskravene for dette programmet.

I tillegg må du oppfylle de generelle opptakskravene for Master of Science.

For opptak til studiet må du ha en bachelorgrad/et utdanningsløp som kombinerer økonomiske og juridiske fag. 

 • A. minst 80 studiepoeng innenfor fagområdet, og for 60 av disse gjelder minimumskrav i henhold til punkt B og C:
 • B. økonomiske fag av et omfang på minst 30 studiepoeng (ECTS). Emnenes eller kursenes navn kan variere men de må dekke et eller flere av følgende fagområder:
  • Finans
  • Bedriftsøkonomisk analyse eller regnskap
  • Samfunnsøkonomi (Mikroøkonomi/Makroøkonomi)
 • C. juridiske fag av et omfang på minst 30 studiepoeng (ECTS). Emnenes eller kursenes navn kan variere men de må dekke ett eller flere av følgende fagområder:
  • Juridisk metode
  • Kontraktsrett
  • Selskapsrett
  • Skatterett

I tillegg til fagkravene er det krav om gjennomsnittskarakter (GPA) på minimum 3,50 (halvparten B, halvparten C), men det er ikke krav om å oppnå karakteren C i enkelte fag. GPA beregnes for hele bachelorgraden. Fag som tas i tillegg til bachelorgraden for å dekke kravene i punkt A-C ovenfor, vil regnes med i snittet. Her finner du informasjon om hvordan vi beregner GPA.

Les mer om opptaksprosessen og hvordan du kan søke:Sist oppdatert 1. november 2022