Bachelorstudier

Finans

Å realisere drømmeprosjektet krever ofte finansiering. Enten du vil starte for deg selv, jobbe med investeringer i en bedrift eller være rådgiver, vil kunnskap om finans være helt essensielt.

HVA ER FINANS?

Hva er finansmarkeder? Hva er en obligasjon? Hvordan fungerer egentlig børsen? Finans er et felt som ofte etterlater flere spørsmål enn svar for alle på utsiden av fagområdet. Det er nettopp derfor det kan være et smart trekk å kunne noe om det.

Finans handler grunnleggende sett om finansiering som betyr å anskaffelse av kapital til et bestemt formål. Tilgang på finansiering utjevner mulighetene våre til å skaffe oss boliger eller starte selskaper. Det skaper forretningsmuligheter for bedrifter hvor det ellers ikke ville vært noen. Kunnskap om finans gjør deg i stand til å evaluere både finansieringsalternativer og lønnsomme investeringer.

Hva lærer du?

For å kunne jobbe med finans må du forstå det konstante forholdet mellom risiko og mulig avkastning i en gitt situasjon. Dette gjelder enten det er en investor som skal kjøpe et hotell, en stat som skal finansiere bygging av infrastruktur eller en bank som skal gi ut et lån.

Du må også forstå finanssektorens viktige rolle i samfunnet og hvordan den påvirker den overordnede økonomien. Mange jobber kommer med stort ansvar, og den største risikoen er å gjøre for mange feil antagelser om fremtiden, noe finanskriser er skrekkeksempler på.

Som finansstudent på BI vil du lære av et av de beste forskningsmiljøene innen fagfeltet i Europa. Gjennom egne prosjekter og sammen med andre studenter vil du blant annet utvikle analytiske og digitale ferdigheter som er svært etterspurt i dagens arbeidsmarked.

Etter endt studium vil du være godt kjent med hva som kjennetegner effektive og stabile finansmarkeder og hvordan du best kan sikre lønnsomheten til en bedrift over tid. Du vil være rustet til å forstå og analysere finansielle data, gjøre forretningsmessige vurderinger og ta lønnsomme og ansvarlige avgjørelser som er i selskapets og samfunnets beste interesse.

Programmet tar for seg:

 • Økonomi og markeder. For å kunne ta gode avgjørelser må du ha en god forståelse av økonomiske sammenhenger og hvordan markeder beveger seg. Kunnskap om finans vil også øke din forståelse for politikk, lovgiving, og samfunnet generelt.
 • Analyse. Du vil lære å håndtere og analysere store datamengder ved hjelp av Excel, koding, Bloomberg-programvaren, og statistiske metoder. Dette starter allerede første semester.
 • Digitale verktøy. I dette kurset vil du lære koding og om analyse av ulike problemstillinger med data. Dette er et "hands-on" kurs som fungerer som et springbrett for videre læring om analyse av finansdata og finansproblemstillinger. Kurset kommer allerede i første semester, og vi legger opp til at kurset skal være både spennende og lærerikt. Det legges stor vekt på mestring.
 • Teknologi. En viktig del av det du lærer på dette studiet er hvordan dagens – og fremtidens – teknologi påvirker finansmarkeder. Kunnskapen du lærer her er ikke bare teoretisk, men «hands-on» med de faktiske verktøyene som brukes i arbeidslivet. De er også relevante utenfor finans.
 • Porteføljeforvaltning. Du vil lære om hvordan penger bør plasseres i ulike verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Dette er kompetanse som trengs i flere sammenhenger, alt fra forvalting av kapital privat og i små bedrifter, til forvaltningen hos Oljefondet.
 • Strategiske beslutninger. En bedrift må velge mellom forskjellige investeringsprosjekter, og bestemme hvordan disse skal finansieres.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, et høstsemester og et vårsemester. Her kan du se hvilke fag som inngår i studiet og hvilket semester de gjennomføres. Studieplaner oppdateres årlig i juni. Vi tar forbehold om endringer.

Muligheter i studietiden

Som del av en bachelor i finans har du mulighet til å få internasjonal erfaring ved å studere et semester i utlandet, eller få arbeidserfaring med et internship hos en bedrift her i Norge. Lær mer om disse mulighetene nedenfor.

Kvantitativ finans

Syntes du analyse er spennende, og vil gjerne ha en enda mer kvantitativ bakgrunn? Vi tilbyr valgkurs som lar deg kvalifisere direkte til BIs master i kvantitativ finans.

Hva kan du bli?

Vi har lagt vekt på behovene hos bedrifter og det offentlig når vi har utformet dette studiet. Med en fullført bachelor i finans får du ferdigheter som kvalifiserer deg for en rekke type jobber i privat og offentlig sektor.

Finans griper inn i alle deler av samfunnet, og er derfor nyttig i mange jobber. Ferdigheter som å kritisk tenkning, evne til å analysere problemer, bruke digitale verktøy, behandle store mengder data, verdsettes mer og mer i arbeidslivet. Dette er egenskaper du tilegner deg ved å ta en bachelorgrad i finans.

Stereotypen på en finansjobb, den typiske Wall Street-megleren, finnes ikke lenger. Handel på børs blir i stor grad håndtert av algoritmer som kan reagere på bevegelser i markedet i løpet av millisekunder. Jobben til et menneske blir dermed å se de store linjene: tenke strategisk og langsiktig, veie risiko mot fortjeneste, og vurdere verdigrunnlaget.

Et eksempel er Oljefondet, hvor det ikke bare er profitt, men etiske retningslinjer som styrer investeringene. Å utnytte kapital best mulig er viktig både for private bedrifter, offentlige etater, og not-for-profit organisasjoner.

Eksempler på bedrifter og stillinger:

 • Finansforetak. Du kan jobbe for investeringsfond som Oljefondet, eller ha andre roller i finansforetak, hvor du jobber med å balansere avkastning og risiko.
 • Finansrådgivning. Rådgi bedrifter og privatpersoner om hvor de bør plassere pengene sine.
 • Ledelse. Finansielle beslutninger er viktig for alle bedrifter, og analytiske evner og et kritisk tankesett er viktig for alle ledere. 
 • Analyse. Ved å kunne håndtere og tolke store datasett kan du hjelpe bedrifter og offentlige virksomheter til ta bedre beslutninger om investeringer og finansiering.
 • Bank. Finans er en viktig del av moderne bankaktivitet, både for banken selv og for dens kunder.
 • Konsulent. Hjelp andre bedrifter analysere lønnsomheten av investeringer og aktiviteter de gjør.
 • Offentlig sektor. Flere departementer og andre offentlige etater regulerer eller opererer i finansmarkeder, og trenger ansatte med kompetanse på finans.

Det finnes også mange flere muligheter, i både offentlig og privat sektor. Kunnskapen du tilegner deg i løpet av studiet er etterspurt i mange ulike sammenhenger.


Anders Furset Kredittanalytiker Funding Partner Hjelper vekstbedrifter med å få lån

Hva kan du studere videre?

BI regnes som en av Europas fremste skoler innen finans, og en bachelor i finans herfra er en utdanning som møtes med respekt og anerkjennelse. Du har også mulighet til å utvide graden din og fortsette videre her på BI, med en rekke mastergrader:

I tillegg tilbyr vi valgkurs som lar deg kvalifisere direkte til master i kvantitativ finans eller master i forretningsjus og økonomi. Kontakt oss for mer informasjon.

Din bachelor i finans kan også være første steg på veien mot en forskerkarriere innenfor dette varierte og allsidige fagområdet. BI har doktorgradsprogram innen finans, og våre studenter har også gått til andre gode universiteter og høyskoler.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og et minimum antall konkurransepoeng for å kvalifisere for dette studiet. 

Pris

 • 1. år kr 69.500,-
 • 2. år kr 69.500,-
 • 3. år kr 69.500,-

Prisene gjelder for studieåret 2021/22 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig.

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

 

Du kan ta det første året av dette studiet ved våre campuser i Oslo, Bergen,  og Trondheim.