Bachelorstudier

Finans

I løpet av dette studiet vil du lære om lønnsomhet, risiko, og hvordan store prosjekter og organisasjoner finansieres. Ved hjelp av både teori og praktiske øvelser vil du forstå hvordan kunnskap om finans er nødvendig for å kunne ta viktige strategiske beslutninger i private og offentlige virksomheter.

Hva lærer du?

Du vil lære hvordan bedrifter og organisasjoner får mulighet til å gjennomføre det de vil. Det kan gjelde alt fra startkapital til en liten oppstartsbedrift, til hvordan staten skal finansiere nye offentlige prosjekter. Med en bachelor i finans vil du forstå hvordan man finner ut om en investering vil lønne seg på sikt, og hvordan man skal veie risiko mot potensiell fortjeneste.

 • Analyse. Du vil lære å håndtere og analysere store datamengder ved hjelp av Excel, programmering, Bloomberg-programvaren, og statistiske metoder.
 • Økonomi og markeder. For å kunne ta gode avgjørelser må du ha en god forståelse av økonomiske sammenhenger og hvordan markeder beveger seg. Kunnskap om finans vil også øke din forståelse for politikk, lovgiving, og samfunnet generelt.
 • Teknologi. En viktig del av det du lærer på dette studiet er hvordan dagens – og fremtidens – teknologi påvirker finansmarkeder. Kunnskapen du lærer her er ikke bare teoretisk, men «hands-on» med de faktiske verktøyene som brukes i arbeidslivet.
 • Porteføljeforvaltning. Du vil lære om hvordan penger bør plasseres i ulike verdipapirer som aksjer og obligasjoner. Dette er kompetanse som trengs i flere sammenhenger, alt fra forvalting av kapital privat og i små bedrifter, til forvaltningen hos Oljefondet.
 • Undervisningen. Du vil ta kurs som benytter seg av blended learning, som blant annet innebærer mer casebasert undervisning med deltagelse fra næringslivet. Instituttet for finans er et av de fremste i Europa på forskning, så du vil lære av forskere som er blant de beste på sitt felt.

Internasjonalt preg

Finans er et internasjonalt fagfelt. Det er mange som drømmer om en karriere i utlandet eller i selskap med internasjonale relasjoner, derfor har denne utdanningen et internasjonalt preg. For å være godt forberedt til din fremtidige karriere, foreleses noen av fagene i dette studiet på engelsk.

Studieplan

Studieåret på BI er delt i to semestre, med en eksamensperiode i hvert semester. Studieplanen under gir oversikt over hvilke fag som inngår i studiet, samt når fagene gjennomføres. Spørsmål om noen av disse fagene? Ta kontakt på info@bi.no.

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.

*I studieåret 2018/2019 vil kurset Financial Econometrics erstattes av Financial Investment Analysis.

Muligheter i studietiden

Som del av en bachelor i finans har du mulighet til å få internasjonal erfaring ved å studere et semester i utlandet, eller få arbeidserfaring med et internship hos en bedrift her i Norge. Lær mer om disse mulighetene nedenfor.

Internship

Som heltidsstudent får du mulighet til å skaffe deg verdifull arbeidserfaring mens du studerer.

Spørsmål om studier?

Ring meg

Motta nyheter fra BI

Utveksling

Få internasjonal erfaring i løpet av studiet! BI har utvekslingsavtaler med skoler i 47 land.

Hva kan du bli?

Den typiske Wall Street-megleren finnes ikke lenger. Handel på børs blir i stor grad håndtert av algoritmer som kan reagere på bevegelser i markedet i løpet av millisekunder. Dette er en jobb hvor datamaskiner vil gjerne være bedre enn mennesker.

Jobben til et menneske blir dermed å se de store linjene: tenke strategisk og langsiktig, veie risiko mot fortjeneste, og vurdere verdigrunnlaget. Et eksempel er Oljefondet, hvor det ikke bare er profitt, men etiske retningslinjer som styrer investeringene.

Vi har lagt vekt på behovene hos bedrifter og det offentlig når vi har utformet dette studiet. Med en fullført bachelor i finans kan du derfor få en rekke type jobber i privat og offentlig sektor:

Eksempler på bedrifter og stillinger:

 • Finansforetak. Du kan jobbe for investeringsfond, eller ha andre roller i finansforetak, hvor du jobber med å balansere avkastning og risiko.
 • Finansrådgivning. Rådgi bedrifter og privatpersoner om hvor de bør plassere pengene sine.
 • Analyse. Ved å kunne håndtere og tolke store datasett kan du hjelpe bedrifter og offentlige virksomheter til ta bedre beslutninger om investeringer og finansiering.
 • Bank. Finans er en viktig del av moderne bankaktivitet, både for banken selv og for dens kunder.
 • Konsulent. Hjelp andre bedrifter analysere lønnsomheten av investeringer og aktiviteter de gjør.

Det finnes også mange flere muligheter, i både offentlig og privat sektor. Kunnskapen du tilegner deg i løpet av studiet er etterspurt i mange ulike sammenhenger.

 

Hva kan du studere videre?

Din bachelor i finans kan også være første steg på veien mot en forskerkarriere innenfor dette varierte og allsidige fagområdet - hvor BI regnes som en av Europas fremste skoler.

En bachelor i finans fra BI er en utdanning som møtes med respekt og anerkjennelse. Du har også mulighet til å utvide graden din og fortsette videre her på BI, med en rekke mastergrader:

I tillegg kan du også kvalifisere for andre mastergrader ved å ta tilleggskurs. Kontakt msc@bi.no for mer informasjon.

Hvis du er en nåværende bachelorstudent på BI kan du gå til studentportalen for å se hvilke kurs du trenger for å kvalifisere for de forskjellige mastergradene. Logg deg inn og gå til din studieplan for å se en oversikt.

Opptakskrav

Du trenger generell studiekompetanse og 35 konkurransepoeng for å komme inn på dette studiet. Usikker på om dette gjelder deg? Les mer om krav og unntaksregler:

Pris

 • 1. år kr 67.000,-
 • 2. år kr 67.000,-
 • 3. år kr 71.200,-

Prisene gjelder for studieåret 2019/20 og justeres årlig etter normal prisøkning i samfunnet forøvrig.

Som student på BI har du mulighet til å søke om lån og stipend fra Lånekassen.

BI er en uavhengig kunnskapstiftelse. Det betyr at et eventuelt overskudd går tilbake til skolen i form av utvikling av studiene og mer forskning.

Du kan ta det første året av dette studiet ved våre campuser i Oslo, Bergen, Stavanger, og Trondheim.

Søk nå