-
Bachelor i finans

Valgkurs Bachelor i finans

Det totale tilbudet av valgkurs består av en portefølje av flere frie valgkurs. Listen nedenfor viser en fullstendig oversikt. Ikke alle kurs tilbys ved alle campuser, og ikke alle kurs kan velges i alle studier. Hva som er mulige valg for deg og ditt studium vil fremkomme av din individuelle studieplan inne på studentportalen når du er tatt opp som student ved BI.

Kursnavn Høst Vår
AI and Data Ethics X
Anvendt Makroøkonomi X
Anvendt mikroøkonomi X
Arbeids- og personaljus X
Arbeidsrett X
Art and Design Industries X
Bedriftsmarkedsføring, salg og forhandlinger X
Bedriftsutvikling for SMB X
Behavioural Finance X
BI Internship on Exchange X
Branding X
Business Communication - Culture and Ethics X
Business Communication - Negotiations and Presentations X
Bærekraftig HRM og ledelse X
Bærekraftig markedsføring X
Cluster Analysis for Business X
Communication in Action: Dialogue and Discourse X
Creativity and Aesthetics in Organisations X
Cross Cultural Management X
Design av interaktive apper X
Digital makt og avmakt X
Digital markedsføring X
Digitale verktøy og finansiell analyse X
Digitalisering og teknologi i kreativ næring X
Distribusjon X
Excel Programming and Automation X
Financial Bubbles, Crashes and Crises X
Financial modelling in practice X
Financial Technology X
Finans X
Finansiell analyse og verdsettelse X
Finansiell styring X
Finansiering av bedrifter X
Finansregnskap X
Finansregnskap og regnskapsanalyse X
Forbrukeratferd X
Forbrukerinnsikt X
Forretningsjus X
Forretningsutvikling og digitalisering X
Global Economy X
Global Sustainability: Climate, Environment and Poverty X
Innovation Strategy and Technological Change X
Internasjonalt entreprenørskap X
International Business X
International Commercial Law X
International Economics X
International Maritime Law X
International Marketing X
Internkontroll og regnskapsorganisasjon X
Internship X
Internship i egen oppstartsbedrift X
Introduction to Econometric Theory X
Introduction to Quantitative Finance X
Introduksjon til entreprenørskap X
Investment Analysis X
Jus og eiendomsmegling X
Kommunikasjon for ledere og organisasjoner X
Kritisk analyse og effektiv skriving X
Ledertrening, personlig utvikling og coaching X
Logistikk X
Logistikkledelse - Supply Chain Management X
Machine Learning for Business Using R X
Macro- and Financial Economics X
Marine Insurance X
Marked, kriser og bærekraft X
Markedsrett og etikk X
Marketing Analytics X
Marketing Communication X
Matematikk for økonomer X
Matematikk valgfag X
Matematisk analyse X
Mathematics - Elective X
Merkevarestrategi X
Metode og innsikt X
Metode og statistisk dataanalyse X
Oppstart av bedrift X
Organisasjonsteori X
Organisasjonsteori og HRM X
Organizing the Shipowning Entity X
People Insights X
Personlig økonomi X
Prisbeslutninger X
Problemløsning, beslutninger og kreativitet X
Programming, Data Extraction and Visualisation X
Project Management X
Prosjektledelse X
Real Estate Finance X
Regnskapsførerskikk og etikk X
Rettslære for regnskapsførere X
Salgsledelse og personlig salg X
Samfunnsøkonomi II X
Service og innovasjon X
Shipping Management X
Skatte- og avgiftsrett X
Sosiale medier og nettverk X
Stochastic Processes for Finance and Economics X
Storytelling for Business Practices X
Strafferett og økonomisk kriminalitet X
Stress, motivasjon og selvledelse X
Structured Writing for Effective Communication X
Sustainable Finance X
Underholdningsbransjene X
Valuation X
Økonomi- og virksomhetsstyring X
Økonomistyring og investeringsanalyse X