Bachelorstudier

Økonomi og administrasjon med regnskaps­utdanning

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilbyr en spesialisering innen regnskap på det tredje og siste trinnet. Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning, og fyller det faglige kravet dersom du ønsker å bli autorisert regnskapsfører (ARF).

Handelshøyskolen BI er landets største tilbyder av det faglige kravet for å få denne beskyttede tittelen. Du kan søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører (ARF) hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring.

Utdanningen må fra 01.07.2014 oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning (NRØA).

To veier mot autorisasjon for regnskapsførere (ARF)

 

Har du bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller høyere grad enn bachelorgrad fra tidligere?

 • Da vil du trenge en vurdering fra oss av hvilke profileringsemner du mangler. Disse kan så tas som enkeltkurs.
 • For å få gjort en vurdering av din utdanning må du sende oss dokumentasjon på din utdanning, NOKUT-godkjenning (dersom fra utlandet), samt kursbeskrivelser på norsk eller engelsk.

Vurdering 
Trenger du å få vurdert bakgrunnen/utdanningen din?  

Klikk her

Har du ikke bachelor i økonomi og administrasjon eller høyere grad enn bachelorgrad?

 • Da må du vurderes for innpassing i ny grad eller tilpasning til den graden du har.
 • For å få gjort en vurdering av din utdanning må du sende oss dokumentasjon på din utdanning, samt kursbeskrivelser på norsk eller engelsk. De som har utdanning fra utlandet må legge ved NOKUT-godkjenning.
 • Har du ikke utdanning fra tidligere, må du gjennomføre bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med regnskapsførerutdanning.

Studieplan

Her ser du kursene og rekkefølgen du tar de i når du studerer på heltid. Du kan også ta studiet på deltid over fire semestre.

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.

Studieplan på deltid

Gjennomfører du studiet på deltid tar du kursene over to år/fire semestre. Nedenfor ser du rekkefølgen på kursene når du studerer på deltid.

Høst 1. år (første semester)

 • Rettslære for regnskapsførere
 • Strategi

Vår 1. år (andre semester)

 • Regnskapsorganisasjon og IT
 • Regnskapsførerskikk og etikk

Høst 2. år (tredje semester)

 • Finansregnskap

Vår 2. år (fjerde semester)

 • Skatt og avgift

"Med denne yrkesrettede utdanningen kan du søke om autorisasjon som regnskapsfører. Dette er en beskyttet tittel som etterspørres dersom du ønsker å jobbe i en regnskapsavdeling eller ved et regnskapskontor. Arbeidsmarkedet er godt, og bransjen har hatt en positiv lønnsutvikling de siste årene."

Roy Kristensen

Høyskolelektor, institutt for regnskap og revisjon

Hvorfor velge regnskapsførerutdanning?

 • Kurssammensetningen gir en bachelorgrad i økonomi og administrasjon i tillegg til at du får en yrkesrettet utdanning.
 • Bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsførerutdanning fyller de formelle fagkravene til opptak til mastergrad.
 • Som autorisert regnskapsfører stiller du sterkt i arbeidsmarkedet med dokumentasjon på at du har både teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap.

Karrieremuligheter

 • Autorisert regnskapsfører: Denne bachelorgraden dekker det faglige kravet for å få denne beskyttede tittelen. Du kan søke Finanstilsynet om tittelen hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring.
 • Arbeidsmarkedet er godt. Regnskap er en profesjon som i liten grad påvirkes av konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet.
 • Du kan jobbe både i privat og offentlig sektor, og arbeidsoppgavene er mange. Du kan jobbe med økonomi og virksomhetsstyring, og hvis du velger å jobbe i regnskapsbyrå vil du få mye kundekontakt der du må bidra til å finne løsninger for kunden. Du kan også selv føre regnskap for andre organisasjoner og foreninger, gjerne på siden av en annen hovedjobb.
 • Bransjen har hatt en lønnsutvikling de siste årene som ligger over lønnsveksten i Norge generelt (Kilde: narf.no - Norgens Autoriserte Regnskapsføreres Forening)

Her er aktuelle nettsider for mer informasjon om karrieremuligheter:

Søk heltid

Gjennomføring i Oslo, Bergen eller på nett.

 

Når kan jeg søke?

Søk deltid

Gjennomføring på nett.

 

Når kan jeg søke?

 

Vurdering

Trenger du å få vurdert bakgrunnen/utdanningen din?
 

Klikk her

Praktisk informasjon