-
Bachelorstudier

Økonomi og administrasjon med regnskaps­utdanning

Studiet gir deg grunnlaget for å kunne søke om å bli statsautorisert regnskapsfører (ARF). Du som har bachelor- eller mastergrad fra før kan tilpasse deg fagkravene ved å ta ARF spesialiseringskurs.

Hvorfor velge regnskapsførerutdanning? 

 • Utdanningen gir deg en anerkjent yrkesrettet utdanning som gir grunnlag for å søke om å bli Statsautorisert regnskapsfører (ARF) hos Finanstilsynet. Denne autorisasjonen gir deg rett til å føre regnskap for andre virksomheter.
 • Bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning fyller de formelle fagkravene til opptak til mastergrad.
 • Som statsautorisert regnskapsfører stiller du sterkt i arbeidsmarkedet med dokumentasjon på at du har dybdekompetanse innen finansregnskap, skatt, avgift og rettslære.


Handelshøyskolen BI er landets største tilbyder av utdanningen du trenger for å kunne å kunne søke om autorisasjon som regnskapsfører (ARF) hos Finanstilsynet. Du kan søke Finanstilsynet om autorisasjon som regnskapsfører (ARF) hvis du i tillegg til utdanningen oppfyller kravene til relevant arbeidserfaring. 

Utdanningen må oppfylle spesialiseringskurs i anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – spesialisering regnskapsfører, vedtatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR-Økonomi og administrasjon) i juni 2023.

Det er reglene for utdanning på det tidspunktet du søker Finanstilsynet om autorisasjon som gjelder. Vi må derfor ta forbehold om at det er endringer i utdanningskravet på det tidspunktet Finanstilsynet behandler søknaden.

"Med denne utdanningen kan du søke om autorisasjon som regnskapsfører. Dette er en beskyttet tittel som etterspørres dersom du ønsker å jobbe i en regnskapsavdeling eller ved et regnskapskontor. Arbeidsmarkedet er godt og bransjen har hatt en positiv lønnsutvikling de siste årene."

Roy Kristensen

Høyskolelektor, institutt for regnskap og revisjon

Ny regnskapsførerlov vedtatt 

Fra 1. januar 2023 gjelder ny regnskapsførerlov. Alle som søker om autorisasjon oppnår nå tittelen Statsautorisert regnskapsfører. BI sine kurs og studier er oppdatert i henhold til den nye regnskapsførerloven. Les mer om de formelle kravene til autorisasjon på sidene til Finanstilsynet

3 veier til statsautorisert regnskapsfører (ARF)

1. Som del av Bachelor i økonomi og administrasjon

Dersom du ikke har oppnådd bachelorgrad eller høyere grad (eksempelvis mastergrad), må du gjennomføre Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Dette er et studium som er skreddersydd for å dekke fagkravet for autorisasjonen.

Høsten 2024 er siste gang Handelshøyskolen BI - Nettstudier gjennomfører dette som et komplett 3. studieår.

Om du er ferdig med de to første studieårene i Bachelor i økonomi og administrasjon kan du gjennomføre 3. studieår med regnskapsutdanning på heltid som nettstudium høst 2024 og vår 2025.

Ønsker du å gjennomføre trinn 3 deltid over to år, ta kontakt med info@bi.no for å få en personlig tilpasset studieplan. 

Gjennomføringen på heltid vil være som følger:  

Høsten 2024


Våren 2025   

 

Søk nå heltid 

 


Etter studiegjennomføringen 2024/2025 gjelder neste alternativ til gjennomføring:

2. Som del av Bachelor i økonomi og administrasjon

Dersom du ikke har bachelor- eller mastergrad, og ønsker å starte på 1. eller 2. studieår på Bachelor i økonomi og administrasjon høsten 2024, velger du ARF-spesialiseringskursene du trenger som valgkurs på 2. og 3. studieår. Da oppnår du både bachelorgraden i økonomi og administrasjon og riktig fagkombinasjon for å å dekke fagkravet for autorisasjonen.

Spesialiseringskursene du da må velge som dine valgkurs er:

Høst


Vår

 

Les mer om graden her

3. Som enkeltkurs

Dersom du har en bachelor- eller mastergrad fra tidligere kan du kan be om en vurdering fra BI på hvilke kurs du mangler for å oppfylle fagkravene til autorisasjon. Kursene kan du gjennomføre enkeltvis.

For å få gjort en uforpliktende vurdering av hvilke kurs du trenger, må du sende oss dokumentasjon på din utdanning. Vurderingen er kostnadsfri, og vil basere seg på anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – spesialisering regnskapsfører. Dersom utdanningen er fra utlandet ønsker vi at du legger ved en NOKUT-godkjenning, samt kursbeskrivelser på norsk eller engelsk. 

Normalt vil du trenge inntil 60 sp spesialiseringsemner (om din utdanning dekker generelle krav til økonomisk administrativ utdanning). Det kan også være mulig å få fag godkjent avhengig av hvilke fag du har gjennomført:


Høst 2024


Vår 2025

 

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av hva du mangler. 

 

Jeg ønsker en vurdering

Karrieremuligheter

 • Du kan jobbe både i privat og offentlig sektor, og arbeidsoppgavene er mange.
 • Du kan jobbe med økonomi og virksomhetsstyring, og hvis du velger å jobbe i regnskapsbyrå vil du få mye kundekontakt der du må bidra til å finne løsninger for kunden.
 • Du kan føre regnskap for andre organisasjoner og foreninger, gjerne ved siden av en annen hovedjobb.
 • Arbeidsmarkedet er godt. Regnskap er en profesjon som i liten grad påvirkes av konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet.
 • Bransjen har de siste årene hatt en lønnsutvikling som ligger over lønnsveksten i Norge generelt (kilde: regnskapnorge.no)

"Jeg har valgt å studere Økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning hos BI da det gir meg den faglige tyngden jeg søker. Ved å kombinere studier hos BI med jobb i KL Økonomi og HR, har jeg hver dag mulighet til å praktisere rykende fersk kunnskap."

Mari Syrstad Moen

Regnskapsmedarbeider, KL Økonomi og HR

Studieplan

Her er studieplanen for kursene du gjennomfører på heltid studieåret 2024 - 2025, og gjelder for deg som har fullført andre året i økonomi og administrasjon.

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.

Du må ha gjennomført 1. og 2. studietrinn i Bachelor i økonomi og administrasjon før du kan starte på 3. studietrinn Regnskapsfører.

Opptakskrav og pris

Søk på studiet her

Gjennomføring på nett.

 

Søk nå

Praktisk informasjon