-
Bachelorstudier

Økonomi og administrasjon med regnskaps­utdanning

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilbyr en spesialisering innen regnskap på det tredje og siste trinnet som nettstudie. Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning, og fyller det faglige kravet dersom du ønsker å bli autorisert regnskapsfører (ARF). De som har en bachelor- eller mastergrad fra tidligere kan gjennomføre høyskolekurs for å tilfredsstille fagkravene (be om vurdering).

HVORFOR VELGE REGNSKAPSFØRERUTDANNING? 

 • Den gir deg en anerkjent yrkesrettet utdanning som gir grunnlag for å søke om autorisasjon hos Finanstilsynet. Denne autorisasjonen gir deg rett til å føre regnskap for andre virksomheter.
 • Bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning fyller de formelle fagkravene til opptak til mastergrad.
 • Som autorisert regnskapsfører stiller du sterkt i arbeidsmarkedet med dokumentasjon på at du har dybdekompetanse innen finansregnskap, skatt, avgift og rettslære.


Handelshøyskolen BI er landets største tilbyder av utdanningen du trenger for å kunne å kunne søke om autorisasjon som regnskapsfører (ARF) hos Finanstilsynet. Du kan søke Finanstilsynet om autorisasjon som regnskapsfører (ARF) hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring.

Utdanningen må fra 11.09.2019 oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører, vedtatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR-Økonomi og administrasjon).

Det er reglene for utdanning på det tidspunktet du søker Finanstilsynet om autorisasjon som gjelder. Vi må derfor ta forbehold om at det er endringer i utdanningskravet på det tidspunktet Finanstilsynet behandler søknaden.

To veier mot autorisasjon for regnskapsførere (ARF)

Har du bachelorgrad eller en høyere grad fra tidligere?

 • Da kan du be om en vurdering fra BI på hvilke kurs du mangler for å oppfylle utdanningskravet. Kursene kan gjennomføres som høyskolekurs.
 • For å få gjort en uforpliktende vurdering av hvilke kurs du trenger, må du sende oss dokumentasjon på din utdanning. NOKUT-godkjenning (dersom utdanning fra utlandet), samt kursbeskrivelser på norsk eller engelsk.

Vurdering 
Trenger du å få vurdert bakgrunnen/utdanningen din?  

 

Jeg ønsker en vurdering

 

Søknad skjer via hver av kurssidene.

Se alle høyskolekurs ved nettstudier.

Har du ikke bachelorgrad eller en høyere grad? Da må du studere for å oppnå en grad

 • Du kan gjennomføre bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning, et studium  som er skreddersydd for ARF (se studieplan nedenfor).
 • Trinn 1 er Årsenhet i bedriftsøkonomi 60 sp  
  Trinn 2 er Høyskolekandidat i øk.adm. 60 sp
  Trinn 3 med spesialisering innen regnskap 60 sp er presentert nedenfor. Du søker dette studiet først etter fullført 1. og 2. trinn.Har du ingen høyskoleutdanning kan du søke opptak til Bachelor i økonomi og administrasjon, 180 sp, som gjennomføres på denne måten:

Studiene kan gjennomføres på heltid (30 sp per semester) eller deltid (15 sp per semester). Alle kursene kan også gjennomføres som høyskolekurs, hvor man studerer i eget tempo.

"Med denne yrkesrettede utdanningen kan du søke om autorisasjon som regnskapsfører. Dette er en beskyttet tittel som etterspørres dersom du ønsker å jobbe i en regnskapsavdeling eller ved et regnskapskontor. Arbeidsmarkedet er godt, og bransjen har hatt en positiv lønnsutvikling de siste årene."

Roy Kristensen

Høyskolelektor, institutt for regnskap og revisjon

Karrieremuligheter

 • Du kan jobbe både i privat og offentlig sektor, og arbeidsoppgavene er mange. Du kan jobbe med økonomi og virksomhetsstyring, og hvis du velger å jobbe i regnskapsbyrå vil du få mye kundekontakt der du må bidra til å finne løsninger for kunden. Du kan også føre regnskap for andre organisasjoner og foreninger, gjerne ved siden av en annen hovedjobb.
 • Arbeidsmarkedet er godt. Regnskap er en profesjon som i liten grad påvirkes av konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet.
 • Bransjen har de siste årene hatt en lønnsutvikling som ligger over lønnsveksten i Norge generelt (Kilde: www.regnskapnorge.no)

Her er aktuelle nettsider for mer informasjon om karrieremuligheter:

" Jeg har valgt å studere Økonomi og Administrasjon med Regnskapsutdanning hos BI da det gir meg den faglige tyngden jeg søker, parallelt med at jeg jobber hos et fremtidsrettet regnskapsbyrå. Ved å kombinere studier hos BI med jobb i KL Økonomi og HR, har jeg hver dag mulighet til å praktisere rykende fersk kunnskap. "

Mari Syrstad Moen

Regnskapsmedarbeider, KL Økonomi og HR

Studieplan

Her ser du kursene og rekkefølgen du tar de i når du studerer på heltid. Du kan også ta studiet på deltid over fire semestre

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.

Studieplan på deltid

Gjennomfører du studiet på deltid tar du kursene over to år/fire semestre. Nedenfor ser du rekkefølgen på kursene når du studerer på deltid.

Høst 1. år (første semester) Høst 2. år (tredje semester)
Rettslære for regnskapsførere Finansregnskap
Strategi  
Vår 1. år (andre semester) Vår 2. år (fjerde semester)
Internkontroll og regnskapsorganisasjon Skatt og avgift
Regnskapsførerskikk og etikk  

 

Søk heltid

Gjennomføring på nett.

 

 

Søk nå

Søk deltid

Gjennomføring på nett.

 

 

Søk nå

 

Praktisk informasjon

Du må ha gjennomført 1. og 2.studietrinn i bachelor i økonomi og administrasjon før du kan starte på 3. studietrinn Regnskapsfører.