-
Bachelorstudier

Økonomi og administrasjon med regnskaps­utdanning

Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning, og fyller det faglige kravet dersom du ønsker å bli statsautorisert regnskapsfører.

Hvorfor velge regnskapsførerutdanning? 

 • Den gir deg en anerkjent yrkesrettet utdanning som gir grunnlag for å søke om autorisasjon hos Finanstilsynet. Denne autorisasjonen gir deg rett til å føre regnskap for andre virksomheter.
 • Bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning fyller de formelle fagkravene til opptak til mastergrad.
 • Som statsautorisert regnskapsfører stiller du sterkt i arbeidsmarkedet med dokumentasjon på at du har dybdekompetanse innen finansregnskap, skatt, avgift og rettslære.


Handelshøyskolen BI er landets største tilbyder av utdanningen du trenger for å kunne å kunne søke om autorisasjon som regnskapsfører (ARF) hos Finanstilsynet. Du kan søke Finanstilsynet om autorisasjon som regnskapsfører (ARF) hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring.

Utdanningen må oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører, vedtatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR-Økonomi og administrasjon.

Det er reglene for utdanning på det tidspunktet du søker Finanstilsynet om autorisasjon som gjelder. Vi må derfor ta forbehold om at det er endringer i utdanningskravet på det tidspunktet Finanstilsynet behandler søknaden.

Karrieremuligheter

 • Du kan jobbe både i privat og offentlig sektor, og arbeidsoppgavene er mange. Du kan jobbe med økonomi og virksomhetsstyring, og hvis du velger å jobbe i regnskapsbyrå vil du få mye kundekontakt der du må bidra til å finne løsninger for kunden. Du kan også føre regnskap for andre organisasjoner og foreninger, gjerne ved siden av en annen hovedjobb.
 • Arbeidsmarkedet er godt. Regnskap er en profesjon som i liten grad påvirkes av konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet.
 • Bransjen har de siste årene hatt en lønnsutvikling som ligger over lønnsveksten i Norge generelt (kilde: regnskapnorge.no)

Her er aktuelle nettsider for mer informasjon om karrieremuligheter:

Ny regnskapsførerlov vedtatt 

Fra 1. januar 2023 gjelder ny regnskapsførerlov. Alle autoriserte regnskapsførere vil fra samme dag få tittelen statsautorisert regnskapsfører. Og det kommer også nye krav til praksis for deg som skal søke om autorisasjon i fremtiden. Les mer om den nye loven.

"Med denne utdanningen kan du søke om autorisasjon som regnskapsfører. Dette er en beskyttet tittel som etterspørres dersom du ønsker å jobbe i en regnskapsavdeling eller ved et regnskapskontor. Arbeidsmarkedet er godt og bransjen har hatt en positiv lønnsutvikling de siste årene."

Roy Kristensen

Høyskolelektor, institutt for regnskap og revisjon

To veier mot autorisasjon for regnskapsførere (ARF)

Har du bachelorgrad eller en høyere grad fra tidligere?

 • Du kan be om en vurdering fra BI på hvilke kurs du mangler for å oppfylle fagkravet for autorisasjon. Kursene kan gjennomføres som høyskolekurs.
 • For å få gjort en uforpliktende vurdering av hvilke kurs du trenger, må du sende oss dokumentasjon på din utdanning. NOKUT-godkjenning (dersom utdanning fra utlandet), samt kursbeskrivelser på norsk eller engelsk.

 

Jeg ønsker en vurdering

 

 

Har du ikke bachelorgrad eller en høyere grad? 

 • Dersom du ikke har bachelorgrad eller høyere grad, må du gjennomføre bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning. Dette er et studium som er skreddersydd for å dekke fagkravet for autorisasjon.
 • Trinn 1 er Årsenhet i bedriftsøkonomi 60 sp  
  Trinn 2 er Høyskolekandidat i øk.adm. 60 sp
  Trinn 3 med spesialisering innen regnskap 60 sp er presentert nedenfor. Du søker dette studiet først etter fullført 1. og 2. trinn. Har du ingen høyskoleutdanning kan du søke opptak til Bachelor i økonomi og administrasjon, 180 sp, som kan gjennomføres på heltid.

Studieplan

Her ser du kursene og rekkefølgen du tar de i når du studerer på heltid.

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.

Du må ha gjennomført 1. og 2. studietrinn i Bachelor i økonomi og administrasjon før du kan starte på 3. studietrinn Regnskapsfører.

Opptakskrav og pris

"Jeg har valgt å studere Økonomi og administrasjon med regnskapsutdanning hos BI da det gir meg den faglige tyngden jeg søker, parallelt med at jeg jobber hos et fremtidsrettet regnskapsbyrå. Ved å kombinere studier hos BI med jobb i KL Økonomi og HR, har jeg hver dag mulighet til å praktisere rykende fersk kunnskap."

Mari Syrstad Moen

Regnskapsmedarbeider, KL Økonomi og HR

Søk på studiet her

Gjennomføring på nett.

 

Søk nå

;

Praktisk informasjon

Du må ha gjennomført 1. og 2.studietrinn i bachelor i økonomi og administrasjon før du kan starte på 3. studietrinn Regnskapsfører.