Bachelorstudier

Økonomi og administrasjon med regnskaps­utdanning

Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilbyr en spesialisering innen regnskap på det tredje og siste trinnet. Studiet gir deg en yrkesrettet utdanning, og fyller det faglige kravet dersom du ønsker å bli autorisert regnskapsfører (ARF).

Handelshøyskolen BI er landets største tilbyder av det faglige kravet for å få denne beskyttede tittelen. Du kan søke Finanstilsynet om tittelen autorisert regnskapsfører (ARF) hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring.

Utdanningen må fra 11.09.2019 oppfylle profileringsemnene i anbefalt plan for Bachelor i økonomi og administrasjon – profilering regnskapsfører, vedtatt av Universitets- og høgskolerådet (UHR-Økonomi og administrasjon).

To veier mot autorisasjon for regnskapsførere (ARF)

 

Har du bachelorgrad i økonomi og administrasjon eller høyere grad enn bachelorgrad fra tidligere?

 • Da vil du trenge en vurdering fra oss av hvilke profileringsemner du mangler. Disse kan så tas som enkeltkurs.
 • For å få gjort en vurdering av din utdanning må du sende oss dokumentasjon på din utdanning, NOKUT-godkjenning (dersom fra utlandet), samt kursbeskrivelser på norsk eller engelsk.

Vurdering 
Trenger du å få vurdert bakgrunnen/utdanningen din?  

Klikk her

Har du ikke bachelor i økonomi og administrasjon eller høyere grad enn bachelorgrad?

 • Da må du vurderes for innpassing i ny grad eller tilpasning til den graden du har.
 • For å få gjort en vurdering av din utdanning må du sende oss dokumentasjon på din utdanning, samt kursbeskrivelser på norsk eller engelsk. De som har utdanning fra utlandet må legge ved NOKUT-godkjenning.
 • Har du ikke utdanning fra tidligere, må du gjennomføre bachelorstudiet i økonomi og administrasjon med regnskapsførerutdanning.

Studieplan

Her ser du kursene og rekkefølgen du tar de i når du studerer på heltid. Du kan også ta studiet på deltid over fire semestre.

 • Basiskurs Kurs som er felles for alle bachelorstudiene på BI.
 • Programkurs Kurs som er spesifikt for dette studiet.
 • Valgkurs Kurs du velger selv.

Studieplan på deltid

Gjennomfører du studiet på deltid tar du kursene over to år/fire semestre. Nedenfor ser du rekkefølgen på kursene når du studerer på deltid.

Høst 1. år (første semester)

Vår 1. år (andre semester)

Høst 2. år (tredje semester)

Vår 2. år (fjerde semester)

"Med denne yrkesrettede utdanningen kan du søke om autorisasjon som regnskapsfører. Dette er en beskyttet tittel som etterspørres dersom du ønsker å jobbe i en regnskapsavdeling eller ved et regnskapskontor. Arbeidsmarkedet er godt, og bransjen har hatt en positiv lønnsutvikling de siste årene."

Roy Kristensen

Høyskolelektor, institutt for regnskap og revisjon

Hvorfor velge regnskapsførerutdanning?

 • Kurssammensetningen gir en bachelorgrad i økonomi og administrasjon i tillegg til at du får en yrkesrettet utdanning.
 • Bachelor i økonomi og administrasjon med regnskapsførerutdanning fyller de formelle fagkravene til opptak til mastergrad.
 • Som autorisert regnskapsfører stiller du sterkt i arbeidsmarkedet med dokumentasjon på at du har både teoretisk og praktisk kompetanse innen regnskap.

Karrieremuligheter

 • Autorisert regnskapsfører: Denne bachelorgraden dekker det faglige kravet for å få denne beskyttede tittelen. Du kan søke Finanstilsynet om tittelen hvis du i tillegg til utdanningen har minst to års relevant arbeidserfaring.
 • Arbeidsmarkedet er godt. Regnskap er en profesjon som i liten grad påvirkes av konjunktursvingninger i arbeidsmarkedet.
 • Du kan jobbe både i privat og offentlig sektor, og arbeidsoppgavene er mange. Du kan jobbe med økonomi og virksomhetsstyring, og hvis du velger å jobbe i regnskapsbyrå vil du få mye kundekontakt der du må bidra til å finne løsninger for kunden. Du kan også selv føre regnskap for andre organisasjoner og foreninger, gjerne på siden av en annen hovedjobb.
 • Bransjen har hatt en lønnsutvikling de siste årene som ligger over lønnsveksten i Norge generelt (Kilde: www.regnskapnorge.no)

Her er aktuelle nettsider for mer informasjon om karrieremuligheter:

Søk heltid

Gjennomføring i Oslo eller på nett.

 

Når kan jeg søke?

Søk deltid

Gjennomføring på nett.

 

Når kan jeg søke?

 

Vurdering

Trenger du å få vurdert bakgrunnen/utdanningen din?
 

Klikk her

Praktisk informasjon