-
Kurs bachelornivå

Finansiell analyse og verdsettelse

Alle aksjeselskaper utarbeider årsregnskap og i børsnoterte selskaper utarbeides det omfattende årsrapporter med utfyllende informasjon. Kurset finansiell analyse og verdsettelse gir deg evnen til å analyse og verdsette disse.

Hvorfor finansiell analyse og verdsettelse?

Kurset finansiell analyse og verdsettelse gir deg forståelse for den finansielle informasjonen som et selskap avgir i en årsrapport, slik at du kan på best mulig måte ta stilling til periodens verdiskapning og den finansielle stillingen ved regnskapsårets slutt (kontrollformålet), og sannsynlige fremtidige kontantstrømmer (verdsettelses- og kredittvurderingsformålet). Kurset gir deg også muligheten til å opparbeide deg kunnskap om hva som driver selskapets utvikling, samt få en bedre forståelse for regnskap i et brukerperspektiv.

Emneoversikt

  • Årsrapporten - innhold og relevans
  • Regnskapsstandarder
  • Sentrale regnskapsspørsmål knyttet til analyse av regnskaper
  • Analyse av regnskaps- og resultatkvalitet
  • Analyse av historisk økonomisk utvikling
  • Utarbeidelse av prognoser for økonomisk utvikling
  • Verdsettelse

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.