Kurs bachelornivå

Finansiell analyse og verdsettelse

Alle aksjeselskaper utarbeider årsregnskap og i børsnoterte selskaper utarbeides det omfattende årsrapporter med utfyllende informasjon. Kurset finansiell analyse og verdsettelse gir deg evnen til å analyse og verdsette disse.

Hvorfor finansiell analyse og verdsettelse?

Kurset finansiell analyse og verdsettelse gir deg forståelse for den finansielle informasjonen som et selskap avgir i en årsrapport, slik at du kan på best mulig måte ta stilling til periodens verdiskapning og den finansielle stillingen ved regnskapsårets slutt (kontrollformålet), og sannsynlige fremtidige kontantstrømmer (verdsettelses- og kredittvurderingsformålet). Kurset gir deg også muligheten til å opparbeide deg kunnskap om hva som driver selskapets utvikling, samt få en bedre forståelse for regnskap i et brukerperspektiv.

Emneoversikt

  • Årsrapporten - innhold og relevans
  • Regnskapsstandarder
  • Sentrale regnskapsspørsmål knyttet til analyse av regnskaper
  • Analyse av regnskaps- og resultatkvalitet
  • Analyse av historisk økonomisk utvikling
  • Utarbeidelse av prognoser for økonomisk utvikling
  • Verdsettelse

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: høst 2019

Søk nå