-
Kurs bachelornivå

Finans og økonomi

Fordypningen Finans og økonomi gir deg perspektiver, kunnskap og verktøyene du trenger for å kunne fatte gode investeringsbeslutninger.

Hva lærer du i fordypningen Finans og Økonomi?

Du vil utvikle ferdigheter i ulike former for virksomhetsstyring i komplekse omgivelser som endrer seg raskt, slik at du kan identifisere suksessfaktorene og sørge for en orientering mot oppsatte mål. 

Undervisningsformen i denne fordypningen er 100% nettbasert og vil bestå av en variert blanding av direktesendte webinarer og andre relevante læringsaktiviteter. Det legges vekt på å koble teori og praksis gjennom eksempler og case. 

Det er fullt mulig å samarbeide med medstudenter digitalt, slik at også de blir en god kilde til læring og bidrar til å øke læringsutbyttet du tar med deg ut i praksis.  

Hvem passer fordypningen for?

Fordypningen Finans og økonomi passer for deg som har en økonomifunksjon i bedriften du jobber i, som medarbeider eller leder, hvor en del av jobben er å følge med på hvordan den økonomiske siden av driften fungerer, og vurdere tiltak for forbedring og utvikling.  

Fordypningen passer også for deg som jobber i en finansinstitusjon, f.eks. i en rådgiverrolle mot bedriftskunder, der du har ansvar for å vurdere om en kunde er kredittverdig i forbindelse med lån og investeringsprosjekter.  

Kurs som inngår i fordypningen

Du søker på hele fordypingen ved å klikke på Søk nå knappen. Det vil gi deg en prisfordel sammenlignet med om du søker på kursene enkeltvis. For å gjennomføre fordypningen må du ta alle fire kursene som strekker seg over to semestre.

Praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Oppstart høst 2024

  • Finansiell analyse og verdsettelse
  • Finans­regnskap og regnskaps­analyse

Studiestart nettstudier: mandag 19. august 2024.

Oppstart vår 2025

  • Finans
  • Prestasjonsstyring

Studiestart nettstudier: mandag 20. januar 2025.

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.