-
Kurs bachelornivå

Finans

I dette kurset får du en bred introduksjon til begreper og metoder som benyttes for å fatte investeringsbeslutninger.

Hvorfor Finans?

Kurset er et introduksjonskurs som fokuserer primært på investeringssiden av finansfaget. Gjennom kurset tilegner du deg nødvendig kunnskap om begreper og metoder som benyttes for å fatte gode investeringsbeslutninger. Metodene som benyttes i kurset er anvendbare på finansielle investeringer som aksjer og obligasjoner, så vel som på realinvesteringer som blant annet omfatter utbygginger.

Emneoversikt

  • Introduksjon - Plassering av kursets innhold i finansfaget
  • Kontantstrømmer
  • Renteregning/Finansmatematikk
  • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m)
  • Kapitalrasjonering
  • Verdsetting av obligasjoner
  • Verdsetting av aksjer
  • Risikobegrepet
  • Kapitalverdimodellen
  • Gjennomsnittlig kapitalkostnad

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring Bergen og Stavanger: vår 2024

Nettstudier: vår 2024

Studiestart nettstudier: mandag 15. januar 

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.