-
Kurs bachelornivå

Prestasjonsstyring

Dette kurset gir deg innsikt og ferdigheter i alt fra tradisjonell finansiell styring til dynamisk virksomhetsstyring. Kurset vil hjelpe deg med å utvikle kritisk tenkning for fremtidens utfordringer i organisasjoner.

Hvorfor Prestasjonsstyring

Kurset vil gi en forståelse av ulike former for prestasjonsstyring, fra tradisjonell til dynamisk virksomhetsstyring. Dagens organisasjoner innfører dynamiske styringssystemer for å raskere endre retning når omgivelsene endres.

Du vil utvikle praktiske ferdigheter innen bruk av styringssystemer. Gjennom teori og caser vil du få et nært forhold til hvordan de beste prestasjonene i organisasjoner krever en orientering mot satte mål. Det forutsetter å kunne identifisere vesentlige suksessfaktorer og måleparametere i organisasjonen. 

Kurset tar for seg budsjettets rolle i virksomhetsstyring og hvordan fremtidige hendelser påvirker ulike budsjetter. Du vil opparbeide deg relevante ferdigheter innenfor budsjettering, og få kunnskap om å lage budsjetter for inntekter, resultater og likviditet.

Emneoversikt

  • Perspektiver på prestasjonsstyring
  • Mål- og indikatorstyring i praksis
  • Budsjettering og driftsrapportering

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: vår 2024

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.