Høyskolekurs

Finans­regnskap og regnskaps­analyse

Årsregnskapet er et av de viktigste verktøyene for å analysere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper. Kurset vil lære deg det grunnleggende du trenger å vite om regnskap og bokføring samt regnskapslovens oppbygning.

Hvorfor finansregnskap og regnskapsanalyse?

Alle aksjeselskaper og en god del andre virksomheter må hvert år utarbeide et årsregnskap, og årsregnskapet gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette kurset gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes. 

Første del av kurset er viet teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Når året er slutt må den økonomiske statusen gjøres opp, dvs. at virksomheten må kartlegge hva den har av eiendeler og gjeld og beregne hvor mye den har tjent eller tap. Den andre delen av kurset er viet denne prosessen, og denne delen tar for seg hva årsregnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal verdsettes og overskuddet måles. Kursets tredje del tar for seg hvordan årsregnskapet kan brukes.

Emneoversikt

 • Hva er regnskap og bokføring?
 • Transaksjoner og balanselikningen
 • Transaksjoner og regnskapssystemet (det dobbelte bokholderi prinsipp)
 • Avslutning av regnskapet: fra saldobalansen til resultatregnskapet og balansen
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper
 • Måling av eiendeler og gjeld
 • Kontantstrømoppstillingen
 • Sammenhengen mellom regnskap og skatt
 • Regnskapet som informasjonskilde
 • Tidsserieanalyser og tverrsnittsanalyser av lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å lære hvordan å bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide årsavslutningsmomenter (herunder beregning av årets skattekostnad og disponeringen av årsresultatet) i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp, samt sette opp endelig resultatregnskap og balanse. 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans. Dersom du har gjennomført tilsvarende kurs og har spørsmål vedrørende godkjente forkunnskaper, ta kontakt med administrasjonen.
 • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 20. august med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en tre timers individuell, skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Videre studier

Kurset kan brukes som frie studiepoeng i en Bachelor of Management.
Kurset er obligatorisk for Bachelor i økonomi og administrasjon.

Søk nå