-
Kurs bachelornivå

Finans­regnskap og regnskaps­analyse

Kurset vil lære deg det grunnleggende du trenger å vite om regnskap og bokføring samt regnskapslovens oppbygning.

Hvorfor finansregnskap og regnskapsanalyse?

Alle aksjeselskaper og en god del andre virksomheter må hvert år utarbeide et årsregnskap, og årsregnskapet gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette kurset gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes. 

Første del av kurset er viet til teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Når året er slutt må den økonomiske statusen gjøres opp, dvs. at virksomheten må kartlegge hva den har av eiendeler og gjeld og beregne hvor mye den har tjent eller tap. Den andre delen av kurset er viet denne prosessen, og denne delen tar for seg hva årsregnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal verdsettes og overskuddet måles. Kursets tredje del tar for seg hvordan årsregnskapet kan brukes.

Emneoversikt

  • Hva er regnskap og bokføring?
  • Transaksjoner og balanselikningen
  • Transaksjoner og regnskapssystemet (det dobbelte bokholderi prinsipp)
  • Avslutning av regnskapet: fra saldobalansen til resultatregnskapet og balansen
  • Grunnleggende regnskapsprinsipper
  • Måling av eiendeler og gjeld
  • Kontantstrømoppstillingen
  • Sammenhengen mellom regnskap og skatt
  • Regnskapet som informasjonskilde
  • Tidsserieanalyser og tverrsnittsanalyser av lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å lære hvordan å bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide årsavslutningsmomenter (herunder beregning av årets skattekostnad og disponeringen av årsresultatet) i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp, samt sette opp endelig resultatregnskap og balanse. 

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.