-
Kurs bachelornivå

Finansregnskap og bokføring

Dette kurset vil gi deg grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet, samt en dypere forståelse av bokføringsregelverket og praktiseringen av dette.

Hvorfor Finansregnskap og bokføring?

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk statsautorisert regnskapsfører. Kurset erstatter tidligere BØK3647 Finansregnskap 15 studiepoeng.

Gjennom dette kurset vil du få forståelse innen regnskap og bokføring, spesielt rettet mot nøkkelutfordringer som innregning, måling og presentasjon av årsregnskap, i tråd med høyeste regnskapsskikk. Kurset tar for seg både teoretisk forståelse og praktisk anvendelse, inkludert dypdykk i bokføringsregelverket, MVA-håndtering og ulike regnskapsstandarder som IFRS. 

Med en vektlegging på å utarbeide nøyaktige årsregnskap og konsernregnskap, sikre kvalitet i regnskapsrapportering og analysere finansielle data, forbereder kurset deg til å møte de profesjonelle utfordringene i regnskapsfeltet og bidrar til din utvikling av en dypere forståelse for regnskapets viktige rolle i næringslivet.

Emneoversikt

Finansregnskap

 • Grunnleggende prinsipper og praksis i regnskap.
 • Innregning og måling av de viktigste regnskapspostene.
 • Regnskapsregler for små foretak.
 • Øvrig regelverk for noter og årsberetning, herunder bærekraftsrapportering.
 • Sentrale forskjellene mellom regnskap og skatt.
 • Konsernregnskap.
 • Resultat- og balanseorientering.
 • Anvende utvalgte IFRS-standarder.
 • Forholdet mellom teori og praktisk finansregnskap.
 • Forståelse for brukernes informasjonsbehov og regulering.


Bokføring

 • Bokføringsprinsipper og sentrale deler av god bokføringsskikk.
 • Bokføring og kvalitetssikring av transaksjoner og andre hendelser i regnskapet, herunder analyse av de regnskapsmessige konsekvensene av ulik MVA-behandling.
 • Kunnskap om utarbeidelse og kvalitetssikring av ekstern regnskapsrapportering ved bruk av avstemminger mv.

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.