Høyskolekurs

Forretningsjus

Dette kurset gir deg en innføring i de mest sentrale forretningsjuridiske emnene. Kurset gir en grundig innsikt i den rettslige reguleringen, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås.

Hvorfor Forretningsjus?

Kunnskap om de rettslige rammene i næringslivet er helt avgjørende for om en virksomhet kan etableres og overleve, uavhengig av bransje. De økonomiske konsekvensene av manglende juridiske kunnskaper, for eksempel innen kontraktsrett eller erstatningsrett, kan bli store. For virksomheter som skal etablere seg vil grunnleggende kunnskaper om eierform, styreansvar og arbeidsgiveransvar gi et stort konkurransefortrinn. Kurset skal gi studentene en grundig innsikt i den rettslige reguleringen, samt en innføring i hvordan reglene skal forstås. 

Emneoversikt

 • Oversikt over rettskilder og juridisk metode
 • Hovedpunkter i avtalerett
 • Hovedpunkter i kjøpsrett
 • Arbeidsrett
 • Erstatningsrett
 • Selskapsrett
 • Penge- og kredittrett

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

 • Forkunnskaper: Det kreves ingen særskilte forkunnskaper i dette kurset.
 • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Kurset gjennomføres over ett semester med undervisning via læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell, skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

 • Kostnader: Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt. 
 • Pensum: Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter.
 • Kursansvarlig: Stine Winger Minde, førsteamanuensis ved institutt for rettsvitenskap og styring.
Når kan jeg søke?