-
Kurs bachelornivå

Foretaksrett

Dette kurset gir deg nødvendig juridisk forståelse for sentrale problemstillinger i lovverket av betydning for revisjonsfaget.

Hvorfor Foretaksrett?

Dette kurset inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk statsautorisert regnskapsfører. Kurset erstatter Rettslære for regnskapsførere 7,5 studiepoeng, og har tilsvarende innhold som det tidligere kurset. 

Målet med kurset er å utdanne brukerorienterte og reflekterte yrkesutøvere som er kvalifisert for å ivareta regnskapsfaglige arbeidsoppgaver i privat næringsliv, organisasjoner og offentlig sektor.

Emneoversikt

  • Selskapsrett: Inngående kunnskap om sentrale bestemmelser knyttet til aksjeselskap og EPF, og kjennskap til sentrale bestemmelser om ansvarlige selskaper. 
  • Økonomisk kriminalitet: Utvalgte deler av straffeloven, regnskapsloven, hvitvaskingsloven, merverdiavgiftsloven, ligningsloven m.m.
  • Enkeltforfølgning og konkurs: Tvangsretten og konkursretten med særlig vekt på konkursvilkårene, beslagsretten, omstøtelsesreglene og konkursskyldners kontraktsrettslige forpliktelser. 
  • Pengekravsrett m.v: Stiftelse av pengekrav og deres innhold, forsinket betaling, motregning, foreldelse og felles heftelse (herunder kausjon). Gjeldsbrevlovens regler om omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev.
  • Avtalerett: Avtaleinngåelse, avtaletolkning og ugyldighet. Mislighold og misligholdsvirkninger.
  • Arbeidsrett: Sentrale bestemmelser innen arbeidsrett,; arbeidsavtalen, arbeidstakerbegrepet, avslutning av arbeidsforhold.

 

Hvem passer kurset for?

Dette kurset passer for deg som ønsker å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører, da kurset inngår i lovbestemt utdanningskrav til autorisert regnskapsfører i Norge (regnskapsførerforskriften av 8. februar 1999 nr. 196).

Praktisk informasjon

"Kurset var veldig spennende og morsomt, fordi man får drøfte problemstillinger som både kan oppstå i jobbsammenheng og ellers i livet. At det var mulig å relatere til problemstillingene gjorde det også enklere å tilegne seg kunnskapen."

Emma Harbak

Tidligere student

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.