-
Kurs bachelornivå

Skatt og avgift

Dette kurset gir deg kunnskap om skatterett og avgiftsrett, og inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører.

Hvorfor Skatt og avgift?

Du vil få kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, herunder dyptgående kunnskap om de norske reglene for næringsbeskatning, samt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Etter endt studium skal du kunne utarbeide et skattemessig årsoppgjør for næringsdrivende med og uten regnskapsplikt.

Du vil også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere og drøfte konkrete skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i tilknytning til næringsvirksomhet. I tillegg får du grunnleggende forståelse for alminnelig personbeskatning.

 

Emneoversikt

  • Formues- og inntektsbeskatning av personlige næringsdrivende, og beskatning av aksjeselskaper
  • Hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
  • Arbeidsgiveravgift og merverdiavgift
  • Hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer
  • Relevante regler om fradrag i utlignet skatt
  • Hovedprinsipper for bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler, mottatt som gave eller arv
  • Skatteplanlegging og etiske refleksjoner

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: vår 2023

Studiestart nettstudier: Mandag 16. januar

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.