Høyskolekurs

Skatt og avgift

Dette kurset gir deg kunnskap om skatterett og avgiftsrett, og inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører

Hvorfor Skatt og avgift?

Du vil få kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, herunder dyptgående kunnskap om de norske reglene for næringsbeskatning, samt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Etter endt studium skal du kunne utarbeide et skattemessig årsoppgjør for næringsdrivende med og uten regnskapsplikt.

Du vil også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere og drøfte konkrete skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i tilknytning til næringsvirksomhet. I tillegg får du grunnleggende forståelse for alminnelig personbeskatning.

 

Emneoversikt

  • Avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader og korrekt periodisering av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS og ANS)
  • Beregne skattekostnad og betalbar skatt for aksjeselskaper
  •  Fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer, deltakere i ansvarlige selskap og innehaver av enkeltpersonforetak
  • Skattemessig behandle omdanning av enkeltpersonforetak til aksjeselskap
  • Vurdere skattemessig virkninger av virksomhetsoverdragelse

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2018
Bergen: vår 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

  • Forkunnskaper: BØK 3411 Finans og økonomistyring I, BØK 3421 Finans og økonomistyring II, BØK 3531 Finansregnskap og regnskapsanalyse, BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring, eller tilsvarende.
  • Opptakskrav: Se opptakskrav for dette kurset.

Gjennomføring

Nettstudier: Studiestart er 15. januar med åpning av læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys tre frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en seks timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Når kan jeg søke?