Kurs bachelornivå

Skatt og avgift

Dette kurset gir deg kunnskap om skatterett og avgiftsrett, og inngår i lovbestemt studieplan for å oppnå godkjenning som norsk autorisert regnskapsfører.

Hvorfor Skatt og avgift?

Du vil få kunnskap om det norske skatte- og avgiftssystemet, herunder dyptgående kunnskap om de norske reglene for næringsbeskatning, samt merverdiavgift og arbeidsgiveravgift. Etter endt studium skal du kunne utarbeide et skattemessig årsoppgjør for næringsdrivende med og uten regnskapsplikt.

Du vil også med henvisning til aktuelle lovbestemmelser kunne vurdere og drøfte konkrete skatte- og avgiftsmessige problemstillinger i tilknytning til næringsvirksomhet. I tillegg får du grunnleggende forståelse for alminnelig personbeskatning.

 

Emneoversikt

  • Formues- og inntektsbeskatning av personlige næringsdrivende, og beskatning av aksjeselskaper
  • Hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
  • Arbeidsgiveravgift og merverdiavgift
  • Hovedreglene om inntekts- og formuebeskatning for personer
  • Relevante regler om fradrag i utlignet skatt
  • Hovedprinsipper for bestemmelse av inngangsverdi for eiendeler, mottatt som gave eller arv
  • Skatteplanlegging og etiske refleksjoner

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: Studiestart mandag 13. januar (itslearning åpner).
Bergen: vår 2020

Det tas forbehold om endringer i timeplanen frem til studiestart. Det er timeplanen på studentportalen som til enhver tid er gjeldende. 

 

 

 

 

 

Søk nå