-
Kurs bachelornivå

Endringsledelse i praksis

Kurset gir en innføring i sentrale perspektiver på endringsledelse og organisasjonsutvikling. Det ser på nyere perspektiver fra innovasjonsledelse og motivasjonsteori som er spesielt relevante for å lede endring.

Hvorfor Endringsledelse i praksis?

Team, avdelinger og organisasjoner står stadig overfor nye utfordringer. Ledere og fagspesialister må i større grad fungere som endringsagenter og pådrivere. Vi må utvikle fleksible team og organisasjoner som kan tilpasse seg endringer. Ledere trenger et bredt reportoar av verktøy og kunnskap for å lede små skrittvise forbedringer og omfattende omstillinger.

Kurset gir en innføring i sentrale perspektiver på endringsledelse og organisasjonsutvikling, og vil i tillegg trekke på nyere perspektiver fra innovasjonsledelse og motivasjonsteori som er spesielt relevante for å lede endring.

Emneoversikt

  • Å lede endring: Hvordan skape forståelse for og retning for endringsarbeid. Enten man leder endring fra toppen av organisasjonen, eller skal lykkes med oppslutning om framvoksende initiativ, er det viktig å skape felles forståelse av bakgrunn, formål og ønskede resultater av endringen.
  • En medvirkende læringsprosess: Involvering er en viktig grunnpillar i effektiv endring, både for å styrke motivasjon og eierskap til endringen, men ikke minst mobilisere organisasjonens kollektive kompetanse i problemløsning og implementering.
  • Brukerorientering og eksperimentering: Vi trekker på nyere perspektiver som design tenkning og prososial motivasjon, hvor nærkontakt med kunder og sluttbrukere gir retning for endringsarbeidet, skaper felles forståelse for endring, og bidrar med motivasjon og energi i endringsarbeidet
  • Forankring og institusjonalisering av endring: Hvordan unngå at endringsinitiativ blir kortvarige blaff. Hvordan forankre endringen i ny praksis, kultur og strukturer i organisasjonen.
  • Endring mot bærekraftsmål: Vi ser spesielt på eksempler og litteratur hvordan organisasjoner kan integrere bærekraft, hvor dette kan utfordre og kreve tilpasninger i organisasjonens strategi, organisering og kultur.
  • Planlegging og/eller evaluering av endringsprosesser i egen organisasjon: Kurset er en mulighet for deltakere til å se nærmere på endringer de står oppe i. Vi oppfordrer deltakere til å bruke prosjektoppgaven for å enten planlegge, gjennomføre, eller evaluere endringer i egen organisasjon.


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å bidra til endringer i organisasjonen og vil lære prosessene for å gjennomføre dette, inklusive suksessfaktorer og fallgruver. 

Praktisk informasjon

Foreleser

 Profilbilde av Jon Erland Lervik

Jon Erland Lervik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han har en doktorgrad i international Business fra BI, og er sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. Han forsker på og underviser i endringsledelse, innovasjon, og internasjonalisering. Han har 15 års erfaring med praksisnære forskningsprosjekter på endringsprosesser i både multinasjonale selskaper og små og mellomstore bedrifter.

Timeplan

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.