-
Kurs bachelornivå

Endringsledelse i praksis

Kurset gir en innføring i sentrale perspektiver på endringsledelse og organisasjonsutvikling. Det ser på nyere perspektiver fra innovasjonsledelse og motivasjonsteori som er spesielt relevante for å lede endring.

Hvorfor Endringsledelse i praksis?

Endring er en del av hverdagen i de fleste organisasjoner. Ledere og fagspesialister på alle nivåer må i større grad fungere som endringsagenter og pådrivere. Ledere trenger et bredt repertoar av ulike teoretiske perspektiver og praktiske ferdigheter for å lede skrittvise forbedringer og omfattende omstillinger.

Kurset gir en innføring i sentrale perspektiver på endringsledelse og organisasjonsutvikling. I tillegg vil kurset trekke frem nyere perspektiver fra innovasjonsledelse og positive organisasjonsstudier som er spesielt relevante for å lede endring.

Dette kurset kan gjennomføres enkeltvis eller inngå som del av fordypningen Ledelse og endring.

Emneoversikt

  • Å lede endring: Om man leder endring fra toppen av organisasjonen, eller ønsker å lykkes med oppslutning om framvoksende initiativ, er det viktig å skape en felles forståelse av bakgrunn, formål og ønskede resultater av endringen.
  • En medvirkende læringsprosess: Involvering er en viktig grunnpillar i effektiv endring, for å styrke motivasjon og eierskap til endringen, og ikke minst mobilisere organisasjonens kollektive kompetanse i problemløsning og implementering.
  • Brukerorientering: Vi trekker på nyere perspektiver som design tenkning og prososial motivasjon, hvor nærkontakt med kunder og sluttbrukere gir retning for endringsarbeidet, skaper felles forståelse for endring, og bidrar med motivasjon og energi.
  • Utprøving og eksperimentering: Løsningsforslag utvikles underveis i endringsprosesser, og metoder for utvikling, eksperimentering og testing for å maksimere læring er sentralt. 
  • Positiv endring: Vi fremhever betydningen av å identifisere og mobilisere organisasjonens og medarbeidernes styrker, samt å skape oppslutning om meningsfylt, ønskverdig og troverdig framtidsbilde for endring.
  • Endring mot bærekraftsmål: Hvordan integrere bærekraftsmål i egen organisasjon, og hvordan kan dette kan utfordre og kreve tilpasninger i organisasjonens strategi, organisering og kultur. 
  • Endringsprosesser i egen organisasjon: Vi legger til rette for at studenter kan teste ut ferdigheter og perspektiver fra kurset i arbeid med endringsprosesser i egen organisasjon. 


Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å bidra til endringer i organisasjonen og vil lære prosessene for å gjennomføre dette, inklusive suksessfaktorer og fallgruver. 

Praktisk informasjon

Foreleser

 Profilbilde av Jon Erland Lervik

Jon Erland Lervik er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon. Han har en doktorgrad i international Business fra BI, og er sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU. Han forsker på og underviser i endringsledelse, innovasjon, og internasjonalisering. Han har 15 års erfaring med praksisnære forskningsprosjekter på endringsprosesser i både multinasjonale selskaper og små og mellomstore bedrifter.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
Webinar 16.09 kl. 14 - 16
1. Samling: 23.09 - 25.09
Webinar 16.10 kl. 13 - 16
2. Samling: 04.11 - 06.11
Webinar 20.11 kl. 13 - 16

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.