-
Kurs bachelornivå

Motivasjon og selvledelse

Dette kurset gir en grunnleggende kunnskap om sentrale tematikker innfor motivasjon og selvledelse på arbeidsplassen.

Hvorfor Motivasjon og selvledelse?

I organisasjoner er de menneskelige ressursene helt vesentlig for at organisasjonen skal prestere, overleve, og evne å tilpasse seg omgivelsene og endringene den står overfor. Vi trenger kunnskap om hva som motiverer og engasjerer, og hvordan vi som medarbeidere i større grad kan lede oss selv. Vi behøver også kunnskap om hvordan medarbeidere, ledere og organisasjoner kan forebygge skadelig stress. Denne kompetansen kan, i et moderne arbeidsliv i rask endring, være et av organisasjonens største konkurransefortrinn.

I kjølvannet av koronapandemien har utvilsomt svært mange opplevd endringer og omstillinger i sin jobbhverdag, kanskje med økt grad av fleksible og hybride løsninger omkring hjemmekontor og digitale møteplasser. Det å ha kompetanse til å møte fremtidens arbeidsplass på en god måte vil være et grunnleggende tema i dette kurset.

Hva lærer du?

I kurset Motivasjon og selvledelse vil du lære om hvordan det er mulig å bidra aktivt til et godt psykososialt arbeidsmiljø der du jobber. Sentralt her er ulike HR-praksiser som er med på å skape en motiverende og engasjerende arbeidsplass, både for deg selv og dine medarbeidere. Du vil også få kjennskap til ulike verktøy for å drive selvledelse og superledelse på arbeidsplassen, slik at det er mulig å kunne lede på en konstruktiv og produktiv måte. Tematikken vil være utgangspunktet for gruppediskusjoner, case og praktiske øvelser i undervisningen.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for de som søker kunnskap og praktiske ferdigheter om selvledelse, hva som motiverer og engasjerer medarbeidere, og hva som forebygger stress. 

Dette kurset kan gjennomføres enkeltvis eller inngå som del av fordypningen Ledelse og endring.

Emneoversikt

 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Motivasjon og stress i arbeidslivet
 • Psykologisk trygghet og tilbakemeldinger
 • Motivasjonsklima: Mestring versus rivalisering?
 • Prestasjonsledelse
 • Relasjonsbygging 
 • Selvledelse – forskning, teorier og strategier
 • Selvledelse i lederutvikling
 • Superledelse = super ledelse?
 • Tillit, frihet, styring og kontroll - hvor ligger dilemmaene?
 • Destruktiv ledelse
 • Hvordan unngå prokrastinering 

Foreleser

Elin Akre Trønnes 4

Foreleser og foredragsholder Elin Akre Trønnes er brennende engasjert i hva som får folk til å oppleve mestring, utvikle seg og prestere på sitt beste. I sine kurs og workshops hjelper hun studenter og arbeidstakere med å nå sine mål og være på sitt beste.

Som høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI, har hun utbredt erfaring med å formidle fagstoff på en inspirerende og tankevekkende måte. Hennes fagområder inkluderer blant annet stress, motivasjon, selvledelse/superledelse, rekruttering, lederutvikling og utvikling av effektive team. 

"Jeg jobber som leder og valgte kurset fordi jeg brenner for å få det aller beste ut av både medarbeidere og meg selv. Både teori og verktøy har vært til god hjelp, særlig i det løpende arbeidet med mål, motivasjon, mestring og selvstendighet."

Jannike Ramsvik

Partner og daglig leder, Mo i Rana Riktig Spor

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 26.09 - 27.09
2. samling: 24.10 - 25.10

Vi tar forbehold ved endringer i timeplanen.