-
Kurs bachelornivå

Motivasjon og selvledelse

Dette kurset gir en grunnleggende kunnskap om sentrale tematikker innfor motivasjon og selvledelse på arbeidsplassen.

HVORFOR MOTIVASJON OG SELVLEDELSE?

I organisasjoner er de menneskelige ressursene helt vesentlig for at organisasjonen skal prestere, overleve, og evne å tilpasse seg omgivelsene og endringene den står overfor. Vi trenger kunnskap om hva som motiverer og engasjerer, hvordan vi som medarbeidere i større grad kan lede oss selv, og ikke minst hvordan både medarbeidere, ledere og organisasjoner kan forebygge skadelig stress. Denne kompetansen kan, i et moderne arbeidsliv i rask endring, være et av organisasjonens største konkurransefortrinn.

I kjølvannet av koronapandemien har utvilsomt svært mange opplevd endringer og omstillinger i sin jobbhverdag, kanskje med økt grad av fleksible og hybride løsninger omkring hjemmekontor og digitale møteplasser. Det å ha kompetanse til å møte fremtidens arbeidsplass på en god måte vil være et grunnleggende tema i dette kurset.

EMNEOVERSIKT

Samling 1 (2 dager)

 • Praktisk innføring i kursets innhold, pensum, eksamensform og gjennomføring
 • Faktorer som påvirker det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Betydningen av motivasjon - og konsekvenser for arbeidslivet
 • Betydningen av stress - og konsekvenser for arbeidslivet
 • Psykologisk trygghet og motiverende tilbakemelding
 • Hvordan skape en motiverende jobb
 • Motivasjonsklima: Mestring versus rivalisering?
 • Prestasjonsledelse
 • Betydningen av tillit og rettferdighet i organisasjoner
 • Relasjonsbygging og den psykologiske kontrakt


Samling 2 (2 dager)

 • Regi i eget liv - hvordan står det til med balansen i livet ditt?
 • Prokrastinering - hvorfor skjer det, og hva gjør du med det?
 • Hva er selvledelse - forskning og teorier bak selvledelse
 • Strategier i selvledelse
 • Superledelse = super ledelse?
 • Tillit, frihet, styring og kontroll - hvor ligger dilemmaene?
 • Hva er destruktiv ledelse?
 • Selvledelse i lederutvikling

KUNNSKAPSMÅL

 • Kjenne til sentrale faktorer for å beskrive og medvirke til et godt psykososialt arbeidsmiljø
 • Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema motivasjon på arbeidsplassen, herunder også ulike HR-praksiser for å skape en motiverende arbeidsplass
 • Kjenne til sentrale teorier, forskning, begreper og modeller innenfor tema selvledelse og superledelse på arbeidsplassen, herunder også konkrete verktøy for å drive selvledelse og superledelse

FERDIGHETSMÅL

 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om det psykososiale arbeidsmiljøet for å aktivt bidra til et godt psykososialt arbeidsmiljø der du jobber
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om motivasjon på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å skape en engasjerende og motiverende arbeidsplass for en selv og medarbeidere
 • Kunne anvende grunnleggende kunnskap om selvledelse på arbeidsplassen til å belyse og legge til rette for å lede seg selv på en konstruktiv og produktiv måte, og til å unngå prokrastinering (unødig utsettelsesadferd). Dette skjer gjennom konkrete verktøy for selvledelse
 • Være i stand til å utvikle ledere til å drive selvledelse og til å veilede andre i selvledelse (superledelse)

Praktisk informasjon

FORELESER

Elin Akre Trønnes 4

Foreleser og foredragsholder Elin Akre Trønnes er brennende engasjert i hva som får folk til å oppleve mestring, utvikle seg og prestere på sitt beste. I sine kurs og workshops hjelper hun studenter og arbeidstakere med å nå sine mål og være på sitt beste.

Som høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI, har hun utbredt erfaring med å formidle fagstoff på en inspirerende og tankevekkende måte. Hennes fagområder inkluderer blant annet stress, motivasjon, selvledelse/superledelse, rekruttering, lederutvikling og utvikling av effektive team. 

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2023
1. samling: 18.09 - 19.09
2. samling: 06.11 - 07.11

Vi tar forbehold ved endringer i timeplanen.