-
Kurs bachelornivå

Motivasjon og selvledelse

Dette kurset gir en grunnleggende kunnskap om sentrale tematikker innfor motivasjon og selvledelse på arbeidsplassen.

Hvorfor Motivasjon og selvledelse?

I organisasjoner er de menneskelige ressursene helt vesentlig for at organisasjonen skal prestere, overleve, og evne å tilpasse seg omgivelsene og endringene den står overfor. Vi trenger kunnskap om hva som motiverer og engasjerer, og hvordan vi som medarbeidere i større grad kan lede oss selv. Vi behøver også kunnskap om hvordan medarbeidere, ledere og organisasjoner kan forebygge skadelig stress. Denne kompetansen kan, i et moderne arbeidsliv i rask endring, være et av organisasjonens største konkurransefortrinn.

I kjølvannet av koronapandemien har utvilsomt svært mange opplevd endringer og omstillinger i sin jobbhverdag, kanskje med økt grad av fleksible og hybride løsninger omkring hjemmekontor og digitale møteplasser. Det å ha kompetanse til å møte fremtidens arbeidsplass på en god måte vil være et grunnleggende tema i dette kurset.

Hva lærer du?

I kurset Motivasjon og selvledelse vil du lære om hvordan det er mulig å bidra aktivt til et godt psykososialt arbeidsmiljø der du jobber. Sentralt her er ulike HR-praksiser som er med på å skape en motiverende og engasjerende arbeidsplass, både for deg selv og dine medarbeidere. Du vil også få kjennskap til ulike verktøy for å drive selvledelse og superledelse på arbeidsplassen, slik at det er mulig å kunne lede på en konstruktiv og produktiv måte. Tematikken vil være utgangspunktet for gruppediskusjoner, case og praktiske øvelser i undervisningen.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for de som søker kunnskap og praktiske ferdigheter om selvledelse, hva som motiverer og engasjerer medarbeidere, og hva som forebygger stress. 

Emneoversikt

 • Det psykososiale arbeidsmiljøet
 • Motivasjon og stress i arbeidslivet
 • Psykologisk trygghet og tilbakemeldinger
 • Motivasjonsklima: Mestring versus rivalisering?
 • Prestasjonsledelse
 • Relasjonsbygging 
 • Selvledelse – forskning, teorier og strategier
 • Superledelse = super ledelse?
 • Tillit, frihet, styring og kontroll - hvor ligger dilemmaene?
 • Destruktiv ledelse
 • Selvledelse i lederutvikling

Foreleser

Elin Akre Trønnes 4

Foreleser og foredragsholder Elin Akre Trønnes er brennende engasjert i hva som får folk til å oppleve mestring, utvikle seg og prestere på sitt beste. I sine kurs og workshops hjelper hun studenter og arbeidstakere med å nå sine mål og være på sitt beste.

Som høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI, har hun utbredt erfaring med å formidle fagstoff på en inspirerende og tankevekkende måte. Hennes fagområder inkluderer blant annet stress, motivasjon, selvledelse/superledelse, rekruttering, lederutvikling og utvikling av effektive team. 

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo: Gjennomføring vår 2024
1. samling: 05.02 - 06.02
2. samling: 11.03 - 12.03

Stavanger: Gjennomføring vår 2024
1. samling: 08.02 - 09.02 
2. samling: 14.03 - 15.03

Vi tar forbehold ved endringer i timeplanen.