Fordypning

Prosjekt­ledelse

Med denne fordypningen lærer du hvordan man planlegger, organiserer, og gjennomfører prosjekter.

Hvorfor prosjektledelse?

Det moderne samfunns virksomhet blir i stadig økende grad utført ved hjelp av prosjekter. Prosjektarbeidsformen synes å være tilpasset vår tid med stadig endring av virksomhetens teknologi, rammebetingelser og marked. Med en fordypning i prosjektledelse er du godt forberedt på å forstå prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til prosjekter. Videre vil du også forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam hvor man skal vise respekt for de andre teammedlemmenes kunnskaper, meninger, roller og personlighet.

Emneoversikt


Prosjektkonseptet

 • Hva kjennetegner et prosjekt? Forskjellige prosjekttyper. Prosjektets formål og mål. Prosjektets livssyklus/faser.
 • Prosjektets interessenter/sponsorer. Introduksjon til sentrale virkemidler som planlegging, organisering, oppfølging, ledelse mm. Varierte og illustrative eksempler på praktisk prosjektvirksomhet innenfor næringsliv og forvaltning.

Prosjektplanlegging

 • Hva er prosjektplanlegging? Hva skal planlegges? Hvorfor og hvordan skal det planlegges? Hvem planlegger?
 • Planleggingsnivåer. Prosjektmandat. Planlegging i strategisk og operasjonelt perspektiv. Milepælsplanlegging.
 • Prosjektnedbrytings-strukturer (WBS).
 • Aktivitetsplanlegging ved hjelp av nettverk. AoN-nettverk. Kritisk linje og kritiske aktiviteter. Gantt-kart.
 • Slakk/flyt. Ressursplanlegging. Sammenhengen mellom overordnet planlegging og detaljplanlegging.
 • Prosjektbudsjett og –økonomi. Planleggingsaspektet sett i lys av forskjellige typer prosjekter.

Prosjektorganisering

 • Prosjekt vs linje.
 • Organiseringsmodeller/prinsipper.
 • Ansvarskart.
 • Styringsgruppen.
 • Prosjektlederen.
 • Valg av prosjektorganisasjon for forskjellige prosjekttyper. Organisering av prosjektteam.

Prosjektusikkerhet

 • Hva kan være usikkert i prosjekter?
 • Håndtering av usikkerhet/risiko/muligheter.
 • Repetisjon av grunnleggende kunnskaper i statistikk.
 • Usikkerhet vedrørende prosjektets varighet (PERT).
 • Fastsettelse av sikkerhetsmarginer.

Beslutninger under usikkerhet.

 • Risikoreduksjon ved hjelp av kontrakter, forsikringer mm..
 • Prosjektgjennomføring og oppfølging
 • Hva kan gå galt i prosjekter?
 • Styringsfaktorer. Plan og virkelighet.
 • Avviksanalyse.

Planlegging som kontinuerlig prosess.

 • Identifikasjon, rapportering, analyse, beslutning, handling. Økonomisk oppfølging, "Earned Value", S-kurver.
 • Prosjektledelse og prosjektlederen
 • Prosjektlederen og hans hverdag, arbeidsform, oppgaver og motivasjon.
 • Informasjon og kommunikasjon.

Prosjektkultur

 • Samarbeid og konflikt.
 • Møter - Gjennomføring av prosjektmøter.
 • Prosjektet – Strategisk perspektiv
 • Strategisk virksomhetsplanlegging.
 • Valg av prosjekter.

Prosjekt og program.

 • Multiprosjektplanlegging.
 • Prosjektorganisasjonen. Prosjektfagets historikk, status og sannsynlig fremtid.
 • Prosjekt-"skoler".
 • Sammenhengen mellom prosjektets elementer, de forskjellige undervisningsmodulene sett i sammenheng

 

Se en introduksjon av fordypningen

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Bergen: høst 2018
Stavanger: høst 2018
Trondheim: høst 2018

Forkunnskaper og opptakskrav

Dette kurset har en del overlappende emner med valgkursene ELE 3725  Prosjektledelse (7,5 studiepoeng) og ELE 3709 Project Management (7,5 credits). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for mer enn ett (1) kurs i en Bachelorgrad.

 • Forkunnskaper: Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, MET 3431 Statistikk eller MET 2920 Statistikk for økonomer, eller tilsvarende.
 • Opptakskrav: For å ta fordypning må du ha 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende. Du må også ha grunnkurs i statistikk (eller tilsvarende) fra 1. år på bachelorstudiet. Om du skal bygge opp et studium ved å gjennomføre enkeltkurs kreves det at du tilfredsstiller krav til generell studiekompetanse eller realkompetanse for å få tittel/grad.

Gjennomføring

Fordypningen er delt i to, et fordypningskurs på 15 studiepoeng som gjennomføres i høstsemesteret og en bacheloroppgave på 15 studiepoeng som gjennomføres i vårsemesteret.

Undervisningen foregår i klasser med studenter fra det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon eller i markedsføring.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Annen relevant informasjon

Søk nå