-
Kurs bachelornivå

Prosjektledelse

Fordypningen Prosjektledelse består av tre kurs som til sammen gir deg perspektiver, kunnskap og verktøyene du trenger for å benytte prosjekt som arbeidsform.

Hva lærer du om i fordypningen Prosjektledelse?

Gjennom denne fordypningen lærer du å bruke prosjekt som arbeidsform, og vi tar deg gjennom prosjektprosessen fra A til Å: Etablere, planlegge, organisere, følge opp og evaluere prosjektarbeidet. Fordypningen inkluderer ulike typer prosjekter og gjennomføringsmodeller - både smidig og mer klassiske. 
 
Fordypningen Prosjektledelse på 30 studiepoeng består av tre kurs som til sammen gir deg perspektiver, kunnskap og verktøyene du trenger for å benytte prosjekt som arbeidsform.

Du vil kunne lede prosjekter og bidra til god utvikling i prosjektteamet, slik at prosjektet oppnår sine mål og skaper verdi for virksomheten – enten den er privat eller offentlig. 

Denne fordypningen er på 30 studiepoeng. Undervisningen foregår på fysiske samlinger på BI i kombinasjon med aktiviteter og fagstoff på BIs digitale læringsplattform. Samlingene er på dagtid (hele dager). Se timeplanen for flere detaljer.

Du må også beregne tid til selvstudium, arbeid med øvingsoppgaver, ev. gruppearbeid og eksamen.  
 
Fordypningen kan inngå i graden Bachelor of Management. 

 

Hvem passer kursene for?

Fordypningen Prosjektledelse passer for deg som leder prosjekter eller ønsker å gjøre det, eller dersom du er en del av et prosjektteam. Du kan jobbe i privat eller offentlig sektor, og med alle typer av prosjekter - små eller store.  

Det passer også for deg som skal være oppdragsgiver for prosjekter eller sitter i styringsgrupper.  

Kurs som inngår i fordypningen

Du søker på hele fordypingen ved å klikke på Søk nå knappen. Det vil gi deg en prisfordel sammenlignet med om du søker på kursene enkeltvis. For å gjennomføre fordypningen må du ta alle tre kursene som strekker seg over to semestre.

Praktisk informasjon

Timeplan

Oslo

Høst 2024
Verdiskapende prosjektledelse
1. Samling: 26.09 - 27.09
2. Samling: 04.11 - 05.11

Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet
1. Samling: 22.10- 23.10
2. Samling: 27.11 - 28.11

Vår 2025
Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis: Kursdatoer kommer høst 2024

Trondheim

Høst 2024
Verdiskapende prosjektledelse
1. Samling: 30.09 - 01.10 
2. Samling: 25.11 - 26.11

Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet
1. Samling: 07.10 - 08.10
2. Samling: 18.11 - 19.11

Vår 2025
Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis: Kursdatoer kommer høst 2024

Detaljert timeplan finner du i studentportalen.