-
Kurs bachelornivå

Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis

Dette kurset gir deg forståelse for prosjektets rolle i virksomhetsutvikling og dykker ned i prosesser og metoder for effektiv etablering, gjennomføring og styring av prosjekter - med fokus på bærekraft.

Hvorfor effektiv og bærekraftig prosjektledelse?

Dette kurset bygger videre på kursene Verdiskapende prosjektledelse og Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet. Vi går i dybden og ser helhetlig på alle sidene ved prosjektledelse og prosjektpraksis, og ikke minst på hvordan vi kan skape verdi gjennom prosjekter. Du vil lære å analysere prosjektets egnethet, hvordan verdi kan realiseres gjennom prosjektet og ikke minst vurdering av prosjektets bærekraft.  
 
Prosjekter er forskjellige, og derfor må vi planlegge, organisere, gjennomføre og lede dem forskjellig, dvs. situasjonsbestemt med de rammebetingelsene som foreligger.

I kurset lærer du å gjennomføre analyser, håndtere kompleksitet, interessenter og usikkerhet. Med disse ferdighetene vil du være godt forberedt til å utvikle strategier for effektiv organisering, gjennomføring og ledelse av prosjekter.

Emneoversikt

  • Prosjektutvelgelse – hvilke prosjekter vil gi mest verdi? Verdivurderinger, modeller og prosjektkalkulasjon.
  • Planlegging under ulike gjennomføringsmodeller: Smidig, beslutningsport eller fossefall.
  • Verktøy og prosesser for styring av prosjekter: Earned value management, tid, kost, kvalitet, omfang, styring av ressurser, styring mot gevinst.
  • Usikkerhetshåndtering: Analyser og verktøy.  
  • Anskaffelser: Kontraktsformer, samarbeidsformer, insentivarrangementer, offentlige anskaffelser, bærekraft.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som har gjennomført kursene Verdiskapende prosjektledelse og Prosjektledelse, prosjektteam og smidighet eller har tilsvarende forkunnskaper. Kurset passer for alle som ønsker mer innsikt i prosjektarbeidsformen, og som ønsker å bli bedre prosjektleder- eller deltaker.

De tre kursene inngår i fordypningen Prosjektledelse. Dersom du har tatt alle de tre kursene enkeltvis, kan du få det godkjent som fordypning 30 studiepoeng i Prosjektledelse.  

Praktisk informasjon

Betydningen av god prosjektledelse

Stadig mer av verdiskapningen i samfunnet skjer i prosjekter. Store samfunnsutfordringer krever tilpasning og endring, og gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Vår undervisning bygger på praktiske erfaringer og eksempler, anerkjente lærebøker og beste praksis, slik at du får kunnskap til å skape suksess gjennom prosjektarbeidet. 

Forelesere

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Timeplan

Bergen: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 02.09 - 03.09
2. samling: 28.10 - 29.10
3. samling: 02.12 - 03.12

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.