-
Kurs bachelornivå

Verdiskapende prosjektledelse

Prosjekter er organisasjoner som bringer folk og andre ressurser midlertidig sammen, slik at vi kan løse små og store utfordringer. Med dette kurset blir du rustet til å lede prosjekter og benytte prosjekt som arbeidsform.

Hvorfor Verdiskapende prosjektledelse?

Prosjekt er en velegnet arbeidsform for å få til utvikling og endring. Dette kurset gir deg en bred innføring i prosjektarbeidsformen, slik at du blir rustet til å benytte prosjekt som arbeidsform og utvikle ferdigheter som prosjektleder.  
 
Kurset inkluderer alle typer av prosjekter og bransjer – både smidige og mer klassiske gjennomføringsmodeller.  

Vi tar en helhetlig tilnærming til prosjektarbeidsformen, og du lærer hvordan du etablerer prosjektet, formulerer ulike typer av mål, velger egnet gjennomføringsmodell og ikke minst hvordan du planlegger og organiserer slik at prosjektteamet fungerer godt.  

Vi ser også på håndtering av interessenter, usikkerhet og gevinstrealisering.  

Emneoversikt

  • Introduksjon: Hva er et prosjekt og hva betyr denne arbeidsformen? Når er prosjektarbeidsformen egnet?
  • Prosjektoppstart: Slik øker vi sannsynligheten for å lykkes med prosjektene våre.
  • Om ulike måter vi kan gjennomføre prosjekter: Kort om gjennomføringsformer. Etablering av baseline for prosjektet og overordnet planlegging.
  • Organisering og styring av prosjekter: Hovedformene for prosjektorganisering, analyserer betydningen av viktige roller i prosjektgjennomføringen, og sentrale prinsipper for styring i og av prosjekter.
  • Prosjektavslutning: Tar for seg de siste fasene i prosjektarbeidet, inkludert sluttarbeid, overlevering, læring og dokumentasjon og verdiskaping.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for alle som jobber i eller leder prosjekter eller som ønsker å lære mer om prosjekt som arbeidsform. Det er ikke krav til tidligere erfaring eller utdanning.  

Vil du lære mer, anbefaler vi kursene Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet og Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis. Disse tre kursene kan tas enkeltvis eller inngå i fordypningen Prosjektledelse, 30 studiepoeng.  

Praktisk informasjon

Betydningen av god prosjektledelse

Stadig mer av verdiskapningen i samfunnet skjer i prosjekter. Store samfunnsutfordringer krever tilpasning og endring, og gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Vår undervisning bygger på praktiske erfaringer og eksempler, anerkjente lærebøker og beste praksis, slik at du får kunnskap til å skape suksess gjennom prosjektarbeidet. 

Forelesere

Foreleser Sven Tharaldsen

Sven Tharaldsen er økonom med lidenskap for prosjektledelse. Som daglig leder i flere selskaper har han lang erfaring med store og små prosjekter. Han har et ekstra stort hjerte for de små og mellomstore prosjektene - de som de fleste av oss er engasjert i, og som preger vår hverdag.

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Anne Live Vaagaasar, er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 26.09 - 27.09
2. samling: 04.11 - 05.11

Bergen: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 10.09 - 11.09
2. samling: 11.11 - 12.11

Trondheim: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 30.09 - 01.10
2. samling: 25.11 - 26.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.