-
Kurs bachelornivå

Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet

Dette kurset tar for seg lederens rolle i å støtte effektive teamprosesser, kultur og læring i prosjektmiljøer, samt det å fremme smidig prosjektgjennomføring.

Hvorfor Prosjektlederskap, prosjektteam og smidighet?

Ledelse har stor betydning for prosjektets gjennomføringsevne. Dette kurset i prosjektlederskap setter søkelys på lederrollen og ledelse for å fremme god utvikling i prosjektteamet. Gjennom ulike samarbeidsformer kan et prosjektteam utvikle seg og oppnå en god teamkultur og læring. 

Målet med kurset er å gi deg kompetanse slik at du kan bidra til å utvikle høyt-presterende prosjektteam og skape en teamkultur som fremmer læring. Du vil oppnå forståelse av smidig prosjektstyring, som fremmer en fleksibel, teambasert tilnærming til utvikling.

Smidige (agile) metoder muliggjør læring og justeringer underveis i prosjektet, og krever effektiv teamledelse. Du lærer å bruke konkrete teknikker for smidig prosjektgjennomføring.  
 

Emneoversikt

  • Ledelse og prosjektarbeid: Hvordan prosjekter kan ledes for å fremme endringskapasitet og lykkes med verdiskapning. 
  • Prosjektteam: Samarbeidsformer som fremmer høyt-presterende team.
  • Smidige prosesser og teknikker: Lederskap som skaper smidighet i prosjekter. Bruk av Scrum, Lean, Startup, Kanban.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker innsikt i prosjektarbeidsformen, med særlig vekt på lederskapsfunksjonen og samarbeid i prosjektet. Det er fint om du har noe kunnskap og erfaring fra før, f.eks. kurset Verdiskapende prosjektledelse, men det er ikke en forutsetning.  

Vil du lære mer, anbefaler vi kursene Verdiskapende prosjektledelse og Effektiv og bærekraftig prosjektpraksis. Disse tre kursene kan tas enkeltvis eller inngå i fordypningen Prosjektledelse, 30 studiepoeng.  

Praktisk informasjon

Betydningen av god prosjektledelse

Stadig mer av verdiskapningen i samfunnet skjer i prosjekter. Store samfunnsutfordringer krever tilpasning og endring, og gjør det viktig å mestre prosjekt som arbeidsform.

Vår undervisning bygger på praktiske erfaringer og eksempler, anerkjente lærebøker og beste praksis, slik at du får kunnskap til å skape suksess gjennom prosjektarbeidet. 

Forelesere

Tore Aalberg

Tore Aalberg er utdannet i Forsvaret, og hadde sin første prosjektlederstilling i Norsk Data i 1984. Han har siden rukket å lede mer enn 100 prosjekter. Videre er han kjent for å bygge undervisningen på praktiske eksempler fra reelle prosjekter.

Anne Live Vaagaasar, er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon på BI.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 22.10 - 23.10
2. samling: 27.11 - 28.11

Trondheim: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 07.10 - 08.10
2. samling: 18.11 - 19.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.