Kurs bachelornivå

Leadership in Action

Leadership in Action gir deg en fordypning i ledelse, der du får sette ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. Gjennom aktive læringsprosesser får du innsikt i hvordan god ledelse kan bidra til å utløse potensialet som ligger i oss alle.

Hvorfor Leadership in Action?

Leadership in Action skal, som navnet sier, lære deg ledelse i praksis. Du får innsikt i moderne ledelsesteorier og hvilke krav som stilles til lederskap i fremtidige organisasjoner, blant annet knyttet til ansvarlig ledelse og bærekraft. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, og spesielt utviklet for deg som er i jobb.

Programmet ser ledelse som en mulighet for å utløse potensial i mennesker gjennom aksjon og refleksjon. Programmet skal derfor være en arena for dialog, refleksjon, læring og handling. Det tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, virkelighet, utfordringer og spørsmålsstillinger, og ”konfronterer” disse med nye ledelsesformer, aktuelle teorier, og metoder til praktisk nytenkning og refleksjon.

Gjennom prosjektarbeid og gruppeoppgaver, vil du arbeide med løsning og belysing av aktuelle problemstillinger fra egen eller annen organisasjon. Arbeidsmålene forutsetter derfor aktiv deltakelse og ansvar for egen læring i samspill med andre.

Leadership in action studiemodell

Programmet står faglig på egne ben og kan også anbefales som et selvstendig og frittstående lederprogram, men det inngår også i graden Bachelor of Management, og er siste avsluttende program der.

Emneoversikt

  • Aksjonsbasert ledelse

  • Kompetansebasert ledelse i relasjoner

  • Personlig læring og ledelse

  • Ledelse i samspill og samskaping

  • Ledelse i aksjon - veien videre


Se også filmen om to studenter på programmet som har, i sin prosjektoppgave, gjort et studium av ledelse i praksis i VG.

Hvem passer programmet for?

Leadership in Action passer for deg som har ledererfaring og ønsker å utvikle og formalisere din lederkompetanse, men også for deg som har ambisjoner om å kvalifisere deg for lederrollen eller nye oppgaver. Programmet vil legge til rette for samarbeidslæring og spennende møter med yrkesaktive deltakere med erfaringer fra mange bransjer.

Praktisk informasjon

Video

Ole-Henrik Stensrud

Se hvorfor Ole-Henrik har tatt programmet

"Tilbake i jobbhverdagen bruker jeg mye av det jeg har lært. Jeg har blant annet blitt flinkere til å analysere situasjoner og reflektere."

Ole-Henrik Stensrud

Leadership in Action, kull 2015

Foreleser

Birgit Helene Jevnaker

Birgit Helene Jevnaker er professor ved institutt for ledelse og organisasjon. Hun har sin doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og en mastergrad fra NHH. Hennes forskning er hovedsakelig fokusert på ledelse, innovasjon og design i ledelse.

NYTTIGE LENKER

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2019/vår 2020

Oslo klasse 1: Undervisningen starter med åpning av læringsplattformen itslearning 10. september 2019.

1. samling: 17.09 - 19.09
2. samling: 26.11 - 28.11
3. samling: 22.01 - 23.01
4. samling: 18.03 - 19.03
5. samling: 27.04 - 29.04

Jeg ønsker å søke Leadership in Action Oslo Klasse 1:

Søk Oslo klasse 1 

(NB: PIN er 2019)

Oslo klasse 2: Undervisningen starter med åpning av læringsplattformen itslearning 17. september 2019.

1. samling: 24.09 - 26.09
2. samling: 18.11 - 20.11
3. samling: 27.01 - 28.01
4. samling: 23.03 - 24.03
5. samling: 27.04 - 29.04

Undervisning fra kl 09:00 - 17:00.

Jeg ønsker å søke Leadership in Action Oslo Klasse 2:

Søk Oslo Klasse 2 nå

(NB: PIN er 2019)

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Bergen: 
Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 10. - 11. september
2. samling: 1. - 2. oktober
3. samling: 12. - 13. november
4. samling: 22. - 23. januar
5. samling: 17. - 18. mars
6. samling: 5. - 7. juni

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Trondheim:
Gjennomføring høst 2019/vår 2020

1. samling: 10. - 12. september
2. samling: 22. - 24. oktober
3. samling: 3. - 4. desember
4. samling: 25. - 26. februar
5. samling: 21. - 23. april


Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

 

Når kan jeg søke?