Bachelorprogram

Leadership in Action

Leadership in Action gir deg en fordypning i ledelse, der du får sette ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. Gjennom aktive læringsprosesser får du innsikt i hvordan god ledelse kan bidra til å utløse potensialet som ligger i oss alle.

Hvorfor Leadership in Action?

Leadership in Action skal, som navnet sier, lære deg ledelse i praksis. Du får innsikt i moderne ledelsesteorier og hvilke krav som stilles til lederskap i fremtidige organisasjoner. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, og spesielt utviklet for deg som er i jobb.

Programmet ser ledelse som en mulighet for å utløse potensial i mennesker gjennom aksjon og refleksjon. Programmet skal derfor være en arena for dialog, refleksjon, læring og handling. Det tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, virkelighet, utfordringer og spørsmålsstillinger, og ”konfronterer” disse med nye ledelsesformer, aktuelle teorier, og metoder til praktisk nytenkning og refleksjon.

Gjennom prosjektarbeid og gruppeoppgaver, vil du arbeide med løsning og belysing av aktuelle problemstillinger fra egen eller annen organisasjon. Arbeidsmålene forutsetter derfor aktiv deltakelse og ansvar for egen læring i samspill med andre.

Leadership in action studiemodell

Programmet står faglig på egne ben og kan også anbefales som et selvstendig og frittstående lederprogram, men det inngår også i graden Bachelor of Management, og er siste avsluttende program der.

Emneoversikt

  • Ledelse i perspektiv
  • Strategisk ledelse og organisering
  • Personlig og kompetent ledelse
  • Samspill og ledelse i nettverk
  • Ledelse i aksjon


Se også filmen om to studenter på programmet som har, i sin prosjektoppgave, gjort et studium av ledelse i praksis i VG.

Hvem passer programmet for?

Leadership in Action passer for deg som har ledererfaring og ønsker å utvikle og formalisere din lederkompetanse, men også for deg som har ambisjoner om å kvalifisere deg for lederrollen eller nye oppgaver. Programmet vil legge til rette for samarbeidslæring og spennende møter med yrkesaktive deltakere med erfaringer fra mange bransjer.

Typisk BI - video

Ole-Henrik Stensrud

Se hvorfor Ole-Henrik har tatt programmet

"Tilbake i jobbhverdagen bruker jeg mye av det jeg har lært. Jeg har blant annet blitt flinkere til å analysere situasjoner og reflektere."

Ole-Henrik Stensrud

Leadership in Action, kull 2015

Foreleser

Birgit Helene Jevnaker

Birgit Helene Jevnaker er professor ved institutt for ledelse og organisasjon. Hun har en doktorgrad fra Handelshøyskolen BI, og en mastergrad fra Norges Handelshøyskole.

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Slik lykkes du som deltidsstudent

Det er krevende å kombinere familie, jobb og studier. Derfor vil gode studievaner gjøre tilværelsen som deltidsstudent enklere. Her er noen tips!

Finansiering av deltidsstudier

Deltidsstudenter som har minst 50% studiebelastning (dvs. minst 15 studiepoeng per semester) er berettiget til å søke lån og stipend fra Statens lånekasse for utdanning. Les mer

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Oslo: høst 2018
Nettstudier: høst 2018
Bergen: høst 2018
Trondheim: høst 2018
Stavanger: høst 2018

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 19.09 - 21.09
2. samling: 14.11 - 16.11
3. samling: 16.01 - 18.01
4. samling: 13.03 - 15.03
5. samling: 22.05 - 25.05 (ekstern samling)

Nett: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 11.09 - 13.09
2. samling: 27.11 - 29.11
3. samling: 29.01 - 31.01
4. samling: 22.05 - 25.05 (ekstern samling)

Bergen: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 13.09 - 15.09
2. samling: 18.10 - 19.10
3. samling: 15.11 - 16.11
4. samling: 15.01 - 16.01
5. samling: 06.03 - 07.03
6. samling: 23.04 - 25.04

Stavanger: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1. samling: 03.10 – 05.10
2. samling: 28.11 – 30.11 
3. samling: 30.01 – 01.02
4. samling: 20.03 – 22.03
5. samling: 20.04 – 22.04

Trondheim: Gjennomføring høst 2017/vår 2018

1.samling: 27.09 - 29.09
2.samling: 22.11 - 24.11
3.samling: 10.01 - 12.01
4.samling: 21.03 - 23.+3
5.samling: 18.04 - 20.04

Opptakskrav

Opptakskravet er høyskole- og/eller universitetsutdanning tilsvarende minimum 90 studiepoeng. Deltakeren må i tillegg være 25 år og ha 4 års yrkeserfaring for å komme i betraktning ved opptak.  Les mer om opptakskrav.

Gjennomføring

Programmet gjennomføres over to semestre. Samlingene gjennomføres på dagtid ved de ulike studiestedene, med unntak av siste samling som er en ekstern samling med overnatting.

Det er 75% obligatorisk fremmøte på samlingene, og en kan ikke være fraværende èn hel samling. 

Eksamensform

Programmet avsluttes med en individuell muntilig eksamen og innlevering av en prosjektoppgave. Oppgaven kan ha direkte nytte for dine interesser og jobbsituasjon, og det er muligheter for å "skreddersy" en del av kurslitteraturen og individuelle oppgaver selv. Det vil også bli gitt personlig veiledning til videre læring både under forelesning og personlig veiledning. Begge eksamener må være fullført og bestått for å oppnå godkjent karakter.

  • Eksamen: Deltakerne skal skrive en individuell oppgave som er et teori- og refleksjonsnotat på 3-5 sider. Denne oppgaven skal forsvares ved muntlig eksamen.
  • Prosjektoppgave: Prosjektarbeidet gjennomføres i grupper på inntil 3 personer. Oppgaven er på maks. 25 sider, og skal være relevant for ledelse i aksjon og forankres i et eget innhentet materiale. 

Administrativt ansvarlig

Annen relevant informasjon

  • Kostnader: Utgifter til studietur og utfluktene kommer i tillegg til studieavgiften. Her må det påberegnes 6000 - 8000 NOK ekstra. Dette faktureres etter oppholdet på egen faktura. Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.
  • Pensum: Ønsker du en oversikt over pensum før du bestemmer deg, kan du bestille det her.
  • Kursansvarlig: Birgit Helene Jevnaker, professor ved institutt for ledelse og organisasjon.
Når kan jeg søke?