-
Kurs bachelornivå

Leadership in Action

Kurset gir deg en fordypning i ledelse, der du får sette ledelsesteorier og egen erfaring i en større sammenheng. Gjennom aktive læringsprosesser får du innsikt i hvordan god ledelse kan bidra til å utløse potensialet som ligger i oss alle.

Hvorfor Leadership in Action?

Leadership in Action skal, som navnet sier, lære deg ledelse i praksis. Du får innsikt i moderne ledelsesteorier og hvilke krav som stilles til lederskap i fremtidige organisasjoner, blant annet knyttet til ansvarlig ledelse og bærekraft. Programmet er både prosess- og kunnskapsbasert, og spesielt utviklet for deg som er i jobb.

Programmet ser ledelse som en mulighet for å utløse potensial i mennesker gjennom aksjon og refleksjon. Programmet skal derfor være en arena for dialog, refleksjon, læring og handling. Det tar utgangspunkt i deltakernes egne erfaringer, virkelighet, utfordringer og spørsmålsstillinger, og ”konfronterer” disse med nye ledelsesformer, aktuelle teorier, og metoder til praktisk nytenkning og refleksjon.

Gjennom prosjektarbeid og gruppeoppgaver, vil du arbeide med løsning og belysing av aktuelle problemstillinger fra egen eller annen organisasjon. Arbeidsmålene forutsetter derfor aktiv deltakelse og ansvar for egen læring i samspill med andre.

Programmet står faglig på egne ben og kan også anbefales som et selvstendig og frittstående lederprogram, men det inngår også i graden Bachelor of Management, og er siste avsluttende program der.

Emneoversikt

  • Aksjonsbasert ledelse
  • Kompetansebasert ledelse i relasjoner
  • Personlig læring og ledelse
  • Ledelse i samspill og samskaping
  • Ledelse i aksjon - veien videre

 

Hvem passer programmet for?

Leadership in Action passer for deg som har ledererfaring og ønsker å utvikle og formalisere din lederkompetanse, men også for deg som har ambisjoner om å kvalifisere deg for lederrollen eller nye oppgaver. Programmet vil legge til rette for samarbeidslæring og spennende møter med yrkesaktive deltakere med erfaringer fra mange bransjer.

Praktisk informasjon

"Det faglige pensumet i kurset har gitt meg et opplysende perspektiv på ulike typer lederskap. Kurset åpner opp nye perspektiver for min arbeidssituasjon, for eksempel hvordan bedre utnytte taus kunnskap."

Håvard Gulldahl

Prosjektleder og produsent i dokumentaravdelingen for NRK

Forelesere

Anne Berit Swanberg er kursansvarlig og foreleser i Oslo. Swanberg er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun har mange års ledererfaring fra nasjonal og internasjonal virksomhet og har forskerinteresser innen ledelse og læring.

Cecilie Asting er kursansvarlig og foreleser i Oslo. Asting er høyskolelektor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI. Hun har erfaring som leder og konsulent fra privat næringsliv. Asting har i mange år undervist og deltatt i forskningsprosjekter i organisering og ledelse.

Trond Stiklestad foreleser i Trondheim.

Odd Arne Nissestad foreleser i Bergen. Han er Førsteamanuensis ved  Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Kari Einarsen foreleser i Bergen og Stavanger. Hun er Førsteamanuensis ved  Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2024/vår 2025

Oslo Klasse 1:
1. Samling: 10.09 - 12.09
2. Samling: 05.11 - 07.11
3. Samling: 14.01 - 15.01 2025
4. Samling: 11.03 - 12.03
5. Samling: 06.05 - 08.05

Søk Klasse 1

Pinkode 2024


Oslo Klasse 2:

1. Samling: 24.09 - 26.09
2. Samling: 12.11 - 14.11
3. Samling: 21.01 - 22.01 2025
4. Samling: 18.03 - 19.03
5. Samling: 06.05 -08.05

Søk Klasse 2

Pinkode 2024


Bergen
: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. Samling: 11.09 - 13.09
2. Samling: 18.11 - 20.11
3. Samling: 29.01 - 30.01 2025
4. Samling: 20.03 - 21.03
5. Samling: 23.04 - 25.04

Stavanger: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
1. Samling: 18.09 - 20.09
2. Samling: 15.10 - 16.10
3. Samling: 25.11 - 27.11
4. Samling: 03.02 - 04.02 2025
5. Samling: 28.04 - 30.04

Webinarer: Gjennomføring høst 2024/vår 2025
Kurset inneholder flere webinarer som går felles for alle campus:

  • 17.10
  • 05.12
  • 06.02 2025
  • 10.04


Vi tar forbehold om endringer i timeplan.