Bachelor of Management

Grunn­utdanning i ledelse

Programmet passer for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på relativt kort tid. Du får en bred innføring i ledelse, gjennom fire kurs innenfor ulike fagområder som utfyller hverandre godt.

Hvorfor grunnutdanning i ledelse?

Programmet er tilrettelagt for gjennomføring over ett år på deltid ved siden av full jobb. Du vil lære nyttige ledelsesverktøy som du kan ta i bruk med en gang. Etter fullført studium oppnår du en bred grunnleggende kompetanse til å fungere godt i en lederrolle. Programmet på 30 studiepoeng består av totalt fire kurs og du gjennomfører to kurs hvert semester.

Kurspakke med prisfordel

De fire kursene kan gjennomføres som enkeltkurs til kr 65 200 for alle kurs.
Dersom du søker om opptak til hele programmet blir prisen kr 46 200. 

Grunnutdanning i ledelse består av kursene:


LÆRINGSUTBYTTE

  • Lederverktøy som kvalifiserer deg for mer ansvar
  • Kunnskap du kan ta i bruk på jobb fra første kursdag - innen ledelse, økonomistyring, markedsføring og logistikk
  • Du lærer å se nye muligheter for enkeltmennesker og for organisasjonen som helhet
  • Et nettverk av medstudenter fra mange ulike bransjer og stillinger du kan utveksle erfaringer med
  • Et attraktivt kursbevis fra BI - den eneste norske handelshøyskolen med tre internasjonale akkrediteringer


HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Grunnutdanning i ledelse passer for deg som:

  • har lederansvar og ønsker mer formell kompetanse innen ledelse
  • ønsker å kvalifisere deg for lederansvar i fremtiden

Etter ett års studier har du bygget deg grunnleggende kompetanse for å fungere i en lederrolle.

Programmet krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om du har noen års arbeidserfaring. Det spiller ingen rolle hvilken bransje du jobber i.

"Meget dyktige forelesere med tung faglig kompetanse og erfaring innen ledelse, er en av de viktigste grunnene til at jeg gjerne anbefaler programmet til andre."

Kristian Furuholmen

Teamleder, Serit Itum AS

Praktisk informasjon

Video

I denne videoen forteller Studiesjef for Bachelor of Management, Morten Myhre, om de fire kursene som totalt utgjør Grunnutdanning i ledelse. Videre forteller tidligere student, Helene Andreassen, om hvordan hun etter å ha tatt programmet har bygget en grunnleggende kompetanse for å fungere i hennes lederrolle som Boutique Manager for Nespresso.

Helene forteller hvorfor hun tok programmet

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Timeplan

For oversikt over de ulike samlingsdatoene, gå inn på hvert enkelt kurs.

Grunnleggende bedriftsøkonomi:

Oslo: 24. januar 2019
Bergen: 21. februar 2019
Stavanger: 24. januar 2019
Trondheim: 14. februar 2019

Personalledelse:

Oslo: 26. januar 2019
Bergen: 12. februar 2019
Stavanger: 14. februar 2019
Trondheim: 26. februar 2019

Logistikk og markedsføringskanaler

Oslo: høst 2019
Bergen: høst 2019
Trondheim: høst 2019
Stavanger: høst 2019

Ledelse i teori og praksis:

Oslo: høst 2019
Bergen: høst 2019
Stavanger: høst 2019
Trondheim: høst 2019

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.

Søk nå