-
Kurs bachelornivå

Grunn­utdanning i ledelse

Programmet passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan en organisasjon fungerer. Du får en praktisk og teoretisk plattform til å forstå grunnleggende teorier og modeller innen ledelse, økonomi, markedsføring og logistikk.

Hvorfor grunnutdanning i ledelse?

Programmet er tilrettelagt for gjennomføring over ett år på deltid ved siden av full jobb. Du vil lære nyttige ledelsesverktøy som du kan ta i bruk med en gang. Etter fullført studium oppnår du en bred grunnleggende kompetanse til å fungere godt i en lederrolle. Programmet på 30 studiepoeng består av totalt fire kurs og du gjennomfører to kurs hvert semester.

Kurspakke med prisfordel

De fire kursene kan gjennomføres som enkeltkurs til totalt kr 74 800,- Dersom du søker om opptak til hele programmet får du en stor prisfordel og prisen blir kr 59 600,-

Grunnutdanning i ledelse består av kursene:

Hvem passer programmet for?

Grunnutdanning i ledelse passer for deg som:

  • har lederansvar og ønsker mer formell kompetanse innen ledelse
  • ønsker å kvalifisere deg for lederansvar i fremtiden

Etter ett års studier har du bygget deg grunnleggende kompetanse for å fungere i en lederrolle. 

Programmet krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om du har noen års arbeidserfaring. Det spiller ingen rolle hvilken bransje du jobber i.

Praktisk informasjon

Timeplan

For oversikt over de ulike samlingsdatoene, se hvert enkelt kurs.

Grunnleggende bedriftsøkonomi

Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim: Oppstart vår 2024

Personalledelse

Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim: Oppstart vår 2024

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.