Kurs bachelornivå

Grunn­utdanning i ledelse

Programmet passer for deg som ønsker å lære mer om hvordan en organisasjon fungerer. Du får en praktisk og teoretisk plattform til å forstå grunnleggende teorier og modeller innen ledelse, økonomi, markedsføring og logistikk.

Hvorfor grunnutdanning i ledelse?

Programmet er tilrettelagt for gjennomføring over ett år på deltid ved siden av full jobb. Du vil lære nyttige ledelsesverktøy som du kan ta i bruk med en gang. Etter fullført studium oppnår du en bred grunnleggende kompetanse til å fungere godt i en lederrolle. Programmet på 30 studiepoeng består av totalt fire kurs og du gjennomfører to kurs hvert semester.

Kurspakke med prisfordel

De fire kursene kan gjennomføres som enkeltkurs til totalt kr 71 200. Dersom du søker om opptak til hele programmet får du en stor prisfordel og prisen blir kr 49 400. 

Grunnutdanning i ledelse består av kursene:


LÆRINGSUTBYTTE

  • Lederverktøy som kvalifiserer deg for mer ansvar
  • Kunnskap du kan ta i bruk på jobb fra første kursdag - innen ledelse, økonomistyring, markedsføring og logistikk
  • Du lærer å se nye muligheter for enkeltmennesker og for organisasjonen som helhet
  • Et nettverk av medstudenter fra mange ulike bransjer og stillinger du kan utveksle erfaringer med
  • Et attraktivt kursbevis fra BI - den eneste norske handelshøyskolen med tre internasjonale akkrediteringer


HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Grunnutdanning i ledelse passer for deg som:

  • har lederansvar og ønsker mer formell kompetanse innen ledelse
  • ønsker å kvalifisere deg for lederansvar i fremtiden

Etter ett års studier har du bygget deg grunnleggende kompetanse for å fungere i en lederrolle.

Programmet krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om du har noen års arbeidserfaring. Det spiller ingen rolle hvilken bransje du jobber i.

"Kunnskap er ferskvare og det å være en god leder krever kontinuerlig innsats. Det har vært veldig lærerikt og inspirerende med så utrolig dyktige forelesere! "

Mette Owen

Asssisterende butikksjef/Löplabbet Ullevål

Praktisk informasjon

Hvordan gjennomføres kurs til høsten?

Høstens kurs og programmer gjennomføres med en kombinasjon av digital undervisning og fysiske samlinger – vi tilstreber at alle klasser skal få møtes i løpet av høsten.

Vi tilpasser hele tiden undervisningen etter gjeldende smittevernabefalinger fra myndighetene. 

Timeplan

For oversikt over de ulike samlingsdatoene, gå inn på hvert enkelt kurs.

Grunnleggende bedriftsøkonomi:

Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim: Oppstart vinter 2020 

Personalledelse:

Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim: Oppstart vinter 2020 

Logistikk og markedsføring

Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim: Oppstart høst 2020

Ledelse i teori og praksis:

Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim: Oppstart høst 2020

Vi tar forbehold om endringer i timeplan.