Bachelorprogram

Grunn­utdanning i ledelse

Programmet passer for deg som ønsker å utvikle din lederkompetanse på relativt kort tid. Du får en bred innføring i ledelse, gjennom fire kurs innenfor ulike fagområder som utfyller hverandre godt.

Hva er grunnutdanning i ledelse?

Programmet er tilrettelagt for gjennomføring over ett år på deltid ved siden av full jobb. Du vil lære nyttige ledelsesverktøy som du kan ta i bruk med en gang. Etter fullført studium oppnår du en bred grunnleggende kompetanse til å fungere godt i en lederrolle. Programmet på 30 studiepoeng består av totalt fire kurs og du gjennomfører to kurs hvert semester.

Kurspakke med prisfordel

De fire kursene kan gjennomføres som enkeltkurs til kr 65 200 for alle kurs.
Dersom du søker om opptak til hele programmet blir prisen kr 45 200. 

Grunnutdanning i ledelse består av kursene:

LÆRINGSUTBYTTE

  • Lederverktøy som kvalifiserer deg for mer ansvar
  • Kunnskap du kan ta i bruk på jobb fra første kursdag - innen ledelse, økonomistyring, markedsføring og logistikk
  • Du lærer å se nye muligheter for enkeltmennesker og for organisasjonen som helhet
  • Et nettverk av medstudenter fra mange ulike bransjer og stillinger du kan utveksle erfaringer med
  • Et attraktivt kursbevis fra BI - den eneste norske handelshøyskolen med tre internasjonale akkrediteringer

HVEM PASSER PROGRAMMET FOR?

Grunnutdanning i ledelse passer for deg som:

  • har lederansvar og ønsker mer formell kompetanse innen ledelse
  • ønsker å kvalifisere deg for lederansvar i fremtiden

Etter ett års studier har du bygget deg grunnleggende kompetanse for å fungere i en lederrolle.

Programmet krever ingen spesielle forkunnskaper, men det er en fordel om du har noen års arbeidserfaring. Det spiller ingen rolle hvilken bransje du jobber i.

Helene forteller hvorfor hun tok programmet

Forelesere

Cathrine Filstad

Cathrine Filstad er professor ved institutt for ledelse og organisasjon. Hun har en Ph.D i organisasjonspsykologi og ledelse fra Aarhus School of Business, Master of Management fra Handelshøyskolen BI og Cand. mag i sosiologi fra Universitet i Oslo.

Geir Thompson

Geir Thompson er førsteamanuensis ved institutt for ledelse og organisasjon. Han har en DBA fra Brunel University, og en mastergrad fra Universitet i Oslo. Videre har han skrevet bok om transformasjonsledelse, og har publisert forskningsartikler om situasjonsbestemt ledelse.

KONTAKT OSS

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Administrativt ansvarlig

NYTTIGE LENKER

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Logistikk og markedsføringskanaler

Oslo: 01. september 2018
Bergen: 03. september 2018
Trondheim: høst 2018
Stavanger: 10. september 2018

Ledelse i teori og praksis:

Oslo: 30. august 2018
Bergen: 13. september 2018
Stavanger: 27. september 2018
Trondheim: høst 2018

Grunnleggende bedriftsøkonomi:

Oslo: vår 2019
Bergen: vår 2019
Stavanger: vår 2019
Trondheim: vår 2019

Personalledelse:

Oslo: vår 2019
Bergen: vår 2019
Stavanger: vår 2019
Trondheim: vår 2019


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

Timeplan

For oversikt over de ulike samlingsdatoene, gå inn på hvert enkelt kurs.

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette programmet.

Gjennomføring

I den nettbaserte gjennomføringen deltar du på samlinger i Oslo i kombinasjon med undervisning på nett. I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres programmet med samlinger tilpasset deg som er i full jobb.

Annen relevant informasjon

Søk nå