Kurs bachelornivå

Kommunikasjon for ledere og organisasjoner

Kurset gir deg innsikt i hvordan kommunikasjon fungerer og skaper lønnsomme organisasjoner, og du vil lære hvordan de grunnleggende konseptene for kommunikasjon i organisasjoner.

Hvorfor Kommunikasjon for ledere og organisasjoner?

Kommunikasjon er avgjørende for at organisasjoner skal fungere. Dagens organisasjoner lever av å dele kunnskap, utforske den, finne nye løsninger, og utvikle felles forståelse av den. Først da kan de beslutte og utføre handlinger i fellesskap. Ledelse dreier seg da i større grad om å motivere, skape mening, tilpasse og forstå sine medarbeidere. Medarbeidere må bygge gode relasjoner for å være orientert, kreativ, og forstå helheter i arbeidet sitt. Dette kurset vil kunne gi deg viktig kunnskap til å utvikle egne ferdigheter for å forstå og lede organisasjoner bedre. Kommunikasjon skaper både organisatoriske og individuelle resultater. På den andre siden er kommunikasjon kompleks i den forstand at det er vanskelig å kontrollere hva individer ønsker å kommunisere, og hva individer oppfatter av det som faktisk kommuniseres. 

For å forbedre din forståelse av effektiv ledelse har dette kurset til hensikt å gi grunnleggende innsikt i hvordan kommunikasjon fungerer og hvordan å skape lønnsomme organisasjoner. Kurset adresserer både kommunikasjon som mellommenneskelig samhandling på mikronivå (f.eks. konflikthåndtering, felles forståelse, effektive relasjoner) og kommunikasjon som strukturelle mekanismer på makronivå (f.eks. organisatoriske nettverk, makt og kommunikasjon, kommunikasjonskanaler).

 

Emneoversikt

  • Grunnleggende kommunikasjon: Organisasjonsteori og kommunikasjon.
  • Makroområder - Strukturer og prosesser: Teknologi og kommunikasjon i organisasjoner, kommunikasjon som fremmer læring og kommunikasjon i endringsprosesser.
  • Mikroområder - Tilnærminger og ferdigheter: Mellommenneskelig kommunikasjon, kommunikasjons i grupper og konflikthåndtering.

 

Praktisk informasjon

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Timeplan

Nettstudier: vår 2019
Bergen: vår 2019
Stavanger: vår 2019
Trondheim: vår 2019

 

Når kan jeg søke?