-
Kurs bachelornivå

Organisasjonsatferd og ledelse

Dette kurset skal dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv.

Hvorfor Organisasjonsatferd og ledelse?

Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi, i vid forstand, er avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse. Dette kurset skal derfor dekke de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv.

Kurset gir også en innføring i organisasjonsteoretiske emner som organisasjonskultur og organisasjonsdesign. Organisasjonen er både en kontekst og et verktøy hvor mennesker med forskjellige egenskaper samspiller for å skape verdier. Kurset skal i tråd med dette dekke temaer som læring, hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til trivsel, innsats og produktivitet.

Videre skal kurset gi kunnskaper om grupper og team, hva som kjennetegner kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det vil videre bli lagt spesiell vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser og e-ledelse. Kurset gir en bred og grunnleggende innføring i hvordan man kan legge til rette for bærekraftig bruk av menneskelige ressurser.

Emneoversikt

Ledelsesfaglige emner

 • Hva er ledelse?
 • Lederegenskaper, lederadferd og leder-medarbeider-relasjoner
 • Mangfold i ledelse
 • Ledelse og teknologi
 • Destruktiv ledelse

Organisasjonsteoretiske emner

 • Hvorfor har vi organisasjoner?
 • Økonomisk organisasjonsteori
 • Organisasjonsstruktur
 • Organisasjonskultur
 • Organisasjonsendring


Individer i grupper og organisasjoner

 • Motivasjon, holdninger og prestasjoner
 • Tenkning på jobben: læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet
 • Arbeid i grupper og samhandling.
 • Kommunikasjon, informasjon, makt og påvirkning
 • Mangfold i arbeidslivet

Praktisk informasjon

Timeplan

Gjennomføring: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august.

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.