Høyskolekurs

Organisasjons­atferd og ledelse

Organisasjoners effektivitet, lønnsomhet og verdi er i vid forstand avhengig av menneskers kompetanse, samspill, innsats og ledelse.  Dette kurset dekker et bredt spekter med temaer innenfor organisasjonsteori og ledelse – og vil gi deg en økt forståelse av dynamikken i organisasjoner og ledelsesprosesser.

Hvorfor Organisasjonsatferd og ledelse?

Dette kurset gir deg innblikk i de mest sentrale og forskningsbaserte kunnskapene om menneskelige egenskaper, prosesser og samhandling i et komplekst arbeidsliv. Du vil gjennom kurset lære om hva som motiverer mennesker, persepsjon, hvordan menneskelige egenskaper kan karakteriseres og hvordan slike egenskaper og prosesser kan knyttes til blant annet trivsel, innsats og produktivitet.

Du vil også lære om team, kreativitet, problemløsning og beslutningstaking. Det legges spesielt vekt på sentrale sider ved ledelsesfaglige spørsmål, herunder ledelse under endringsprosesser.

 

Emneoversikt

Organisasjonspsykologiske emner: Motivasjon, læring, problemløsning, beslutninger og kreativitet, kommunikasjon og grupper.

Organisasjonsteoretiske emner: Organisasjonskultur og –struktur. 

Ledelsesfaglige emner: Lederens rolle, makt og innflytelse, lederstil, kompetansestyring, endringsledelse, selvledelse og teamledelse.

 

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for deg som ønsker å forstå hva det vil si å jobbe i et prosjektteam. Du får forståelse for prosjektarbeidsformens rolle i forhold til organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til gjennomføring av prosjekter.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål til dette kurset? Eller er du usikker på hvilke kurs eller studier som passer for deg? Ta kontakt, så hjelper vi deg!

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Praktisk informasjon

Oppstartsdato

Nettstudier: vår 2018
Bergen: vår 2018
Stavanger: vår 2018
Trondheim: vår 2018

Gjennomføring

Oslo: Kurset gjennomføres siste gang våren 2017 over ett semester i Nydalen med forelesninger en kveld i uken fra 17:30-21:15.

Nettstudier: Kurset gjennomføres over ett semester med undervisning via læringsplattformen itslearning. I tillegg tilbys to frivillige helgesamlinger ved Handelshøyskolen BI i Oslo, en i starten av semesteret og en nærmere eksamen.

I Bergen, Stavanger og Trondheim gjennomføres kurset sammen med fulltidsstudentene på dagtid.

Eksamensform

Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Kursansvarlig

Opptakskrav

Se opptakskrav for dette kurset.

Kostnader

Se Priser ved Handelshøyskolen BI for fullstendig oversikt.

Pensum

Vi sender ut pensumlister til alle studenter i god tid før kurset starter. 

Søk nå