-
Kurs bachelornivå

HR og personal­ledelse

Dette kurset gir deg oversikt over lederens oppgaver i dagens arbeidsliv og du lærer om hvilke holdninger, verdier, lover, avtaler og samfunnsforhold som påvirker moderne personalledelse.

Hvorfor HR og personalledelse?

Mange kjenner til påstanden «Ansatte er vår viktigste ressurs», men hva betyr dette i praksis? Og hvordan synliggjøres og tilrettelegges det for dette i organisasjonen?

Dette kurset gir deg oversikt over viktige prinsipper og oppgaver innen moderne personalledelse, i tillegg til kunnskap om ledelsesverktøy. Du får også få innsikt i relevante lover og avtaleverk.

Målet med kurset er at du skal lære å se potensialet for videreutvikling av deg selv som leder, organisasjonen din, og dine medarbeidere. Du blir også bevisst din egen lederstil og i stand til å ta i bruk ledelsesverktøyene fra kurset.

Emneoversikt

  • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse, og personalfunksjonens utvikling
  • Læring, kompetanse og karriereutvikling
  • Lønn og belønning, sosiale ytelser
  • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
  • Rekruttering av medarbeidere og medarbeidersamtaler
  • Personalpolitikk, etikk, arbeidsrett og personalledelse

Praktisk informasjon

Foreleser

Profilbilde av Tommy

Tommy Nordang har en bred erfaring fra offentlige og private virksomheter. Han har vært stipendiat i leder- og organisasjonsutvikling i Forsvaret, senior- og spesialrådgiver innenfor organisasjonsutvikling i større statlige virksomheter og HR fagsjef på konsernnivå. Han har i mer enn 20 år vært høgskolelektor innen ledelses- og organisasjonsfag ved Handelshøyskolen BI, og har gjennom eget foretak i flere år drevet innen leder- og ledergruppeutvikling, organisasjonsutvikling, teamarbeid, rekruttering og coaching. Han foreleser i Oslo.

Mads Arnestad er førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon i Bergen. Han er for øvrig vinner av studentenes foreleserpris på NHH, og har siden vunnet studentenes foreleserpris på BI. Han er utdannet psykolog fra UiB, og har i tillegg doktorgrad fra NHH. Han foreleser i Bergen og Trondheim. 

Robert Helland-Olsen er utdannet cand. oecon/samfunnsøkonom fra UiO, og foreleser i Stavanger.

Terje Bergem er høyskolelektor ved Institutt for rettsvitenskap og styring i Trondheim.

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Personalledelse kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse - en kurspakke med prisfordel som gir deg bred og grunnleggende kompetanse til å fungere godt i en lederrolle. Les mer her!

Timeplan

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.