-
Kurs bachelornivå

Ledelse i teori og praksis

Hva er god og dårlig ledelse? Ledelse i teori og praksis er et kurs som beskriver og diskuterer ledelse både i et historiske perspektiv, og i perspektiver som gir forståelse for hvordan administrasjon, ledelse og lederskap beskrives og brukes i dag.

Hvorfor ledelse i teori og praksis?

De fleste av oss har enten erfaring med å ta på seg oppgaver eller roller hvor ledelse inngår, eller med å bli ledet av andre. Ledelse er derfor noe vi omgir oss med til daglig og et begrep de fleste har et forhold til eller en mening om.  

I dette kurset diskuteres og beskrives ledelse både i et historisk perspektiv og i perspektiver som gir forståelse for hvordan administrasjon og ledelse anvendes i dag. Gjennom teorier med bakgrunn i forskjellige syn på hva ledelse er, gir vi deg innsikt i ulike kompliserte forhold ved utøvelse av lederrollen.

Avslutningsvis diskuteres konkrete utfordringer, slik som digital ledelse, endrede ansettelsesvilkår og om det finnes en egen norsk ledelsesmodell. 

Emneoversikt

  • Ledelse - et historisk perspektiv
  • Perspektiver på ledelse: Teoretiske plattformer, tradisjonelle og nyere definisjoner, situasjonsbestemt ledelse og transformasjonsledelse
  • Organisatoriske betingelser for ledelse
  • Ledelse som person og funksjon: God og dårlig ledelse, og de ansattes syn på ledelse
  • Ledelsesutfordringer: Digital ledelse, ny som leder og en norsk ledelsesmodell

Hvem passer kurset for?

Kurset er nyttig for alle som er ledere eller arbeider med beslutningstakere. Det er også relevant for deg som ønsker å utvikle deg som leder, enten du er ny i lederrollen eller allerede har ledererfaring.

Praktisk informasjon

Forelesere

Cecilie Asting foreleser i Oslo. 

Øystein Hoprekstad foreleser i Bergen.

Birgitte Munch foreleser i Bergen.

Robert Helland Olsen foreleser i Stavanger.

Ketil Hveding foreleser i Trondheim.

Trond Stiklestad foreleser i Trondheim.

 

 

Grunnutdanning i ledelse

Kurset Ledelse i teori og praksis kan også inngå som en del av Grunnutdanning i ledelse - en kurspakke med prisfordel som gir deg bred og grunnleggende kompetanse til å fungere godt i en lederrolle. Les mer her!

Timeplan

I dette kurset kan det være nettaktiviteter som starter opp noen uker før 1. samling. Du kan likevel søke frem til oppstart av 1. samling.

Oslo: Gjennomføring høst 2024
1. Samling: 27.08 - 28.08
2. Samling: 29.10 - 30.10

Bergen: Gjennomføring høst 2024
1. Samling: 29.08 - 30.08
2. Samling: 21.10 - 22.10

Stavanger: Gjennomføring høst 2024
1. samling: 09.09 - 10.09
Webinar: 01.10
Webinar: 15.10
2. samling: 28.10 - 29.10
Webinar: 12.11

Trondheim: Gjennomføring høst 2024
1. Samling: 01.10 - 02.10
2. Samling: 31.10 - 01.11

Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.