Kurs bachelornivå

Ledelse i teori og praksis

Hva er god og dårlig ledelse? Dette kurset gir deg innsikt i grunnleggende teorier, modeller og metodologiske aspekter ved ledelse.

HVORFOR LEDELSE I TEORI OG PRAKSIS?

De fleste av oss har enten erfaring med å ta på seg oppgaver eller roller hvor ledelse inngår, eller med å bli ledet av andre. Ledelse er derfor noe vi omgir oss med til daglig og et begrep de fleste har et forhold til eller en mening om.  

I dette kurset diskuteres og beskrives ledelse både i et historisk perspektiv og i perspektiver som gir forståelse for hvordan administrasjon og ledelse anvendes i dag. Gjennom teorier med bakgrunn i forskjellige syn på hva ledelse er, gis det innsikt i ulike kompliserte forhold ved utøvelse av lederrollen.

Avslutningsvis diskuteres konkrete utfordringer, slik som digital ledelse, endrede ansettelsesvilkår og om det finnes en egen norsk ledelsesmodell. 

EMNEOVERSIKT

  • Introduksjon: Ledelse - et historisk perspektiv
  • Perspektiver på ledelse: Teoretiske plattformer, tradisjonelle og nyere definisjoner, situasjonsbestemt ledelse og transformasjonsledelse
  • Organisatoriske betingelser for ledelse
  • Ledelse som person og funksjon: God og dårlig ledelse, og de ansattes syn på ledelse
  • Ledelsesutfordringer: Digital ledelse, ny som leder og en norsk ledelsesmodell

HVEM PASSER KURSET FOR?

Kurset er nyttig for alle som er ledere eller arbeider med beslutningstakere. Det er også relevant for deg som ønsker å utvikle deg som leder, enten du er ny i lederrollen eller allerede har ledererfaring.

Praktisk informasjon

Forelesere

Cecilie Asting er høyskolelektor ved institutt for ledelse og organisasjon. Hun har flere års erfaring som leder og konsulent opp mot næringslivet, blant annet fra avis-, forlags- og telebransjen. Asting har i en årrekke forsket på ledelse, både innenfor organisasjoner og virksomheter.

Sølvi Lyngnes er dosent ved institutt for kommunikasjon og kultur. Hun har i flere år forsket og undervist innenfor temaer knyttet til ledelse i kultur og reiseliv, slik som kulturbasert turisme, samt innovativ og opplevelsesbasert verdiskaping i den norske reiselivsnæringen.

Hvordan gjennomføres kurs til våren?

Gjennomføringen av vårens kurs og programmer tilpasses hele tiden gjeldende smittevernanbefalinger fra myndighetene. Når det er nødvendig, vil undervisningsaktiviteter gjennomføres digitalt.

Timeplan

Oslo: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 09. - 10. september
2. samling: 06. - 07. november

It's Learning åpner 27.august.

Bergen: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 15. - 16. september
2. samling: 12 - 13. november

Stavanger: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 01. - 02. oktober
2. samling: 04. - 05. november

Trondheim: Gjennomføring høst 2020

1. samling: 24. - 25. september
2. samling: 28. - 29. oktober


Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.