-
Kurs bachelornivå

Innføring i bedriftsøkonomi og finans

Dette kurset skal gi deg grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter innen bedriftsøkonomi og finans.

Hvorfor Innføring i bedriftsøkonomi og finans?

Formålet med kurset er å gi deg grunnleggende basiskunnskaper og ferdigheter, slik at du kan delta i diskusjoner om bedriftsøkonomiske problemstillinger, gjennomføre enkle bedriftsøkonomiske analyser, fatte bedriftsøkonomisk sett riktige beslutninger og kommunisere resultatet av analysene på en forståelig måte. 

Etter endt kurs skal du sitte med de ferdighetene som trengs for å kunne forklare sentrale begreper, og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger. Deltakerne skal også kunne anvende tilegnede kunnskaper i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, samt skille mellom relevant og irrelevant informasjon. Kurset skal også hjelpe deg med å gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer.

Emneoversikt

Delemne 1: Finansregnskap m/introduksjon til regnskapsanalyse 

 • Finansregnskapet 
 • Balanseligningen 
 • Transaksjoner  
 • Regnskapsprinsipper
 • Introduksjon til regnskapsanalyse (fokus på bransjeforskjeller)


Delemne 2: Kostnads- og inntektsanalyse

 • Kostnadsbegreper
 • Kostnadsfordeling 
 • Kalkyler 
 • Analyser (KRV)
 • Beslutningsrelevante inntekter og kostnader


Delemne 3: Introduksjon til investering og finansiering

 • Introduksjon til budsjettering  
 • Budsjettering av kontantstrømmer 
 • Pengenes tidsverdi  

Praktisk informasjon

Timeplan

Nettstudier: høst 2024

Studiestart nettstudier: mandag 19. august

Alle kurs har individuelle webinartidspunkter gjennom hele semesteret.